xiv số la mã

Số La Mã từ là một cho tới 30

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Học toán lớp 3 số La mã con cái được mò mẫm hiểu những chữ số đặc biệt quan trọng. Sau đấy là kỹ năng và kiến thức trọng tâm kèm cặp bài xích tập luyện vận dụng, con cái hoàn toàn có thể xem thêm.

Học toán lớp 3 thích nghi chữ số La mã con cái được mò mẫm hiểu những chữ số đặc biệt quan trọng. Con rất cần được ghi ghi nhớ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI nhằm kể từ cơ biết áp dụng vô thực tiễn như biết xem ngày giờ, ghi lại mục lục…1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm thích nghi với chữ số La mã

Bạn đang xem: xiv số la mã

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là khối hệ thống chữ số đặc biệt quan trọng, lúc bấy giờ được dùng trong: những bảng đo đếm được đặt số, mặt mũi đồng hồ đeo tay, những mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ đeo tay những chữ số La mã:

 Mặt đồng hồ đeo tay những chữ số La mã

Các chữ số La mã thông thường sử dụng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã kể từ I cho tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách gọi chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

Xem thêm: cus ra cuso4

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

Xem thêm: lăng kính có góc chiết quang a=30

20

XXI

21

2.2 Cách gọi chữ số La mã

Cách gọi chữ số La mã giống như với cơ hội gọi những số lượng đương nhiên.

Ví dụ:

III có mức giá trị là 3, gọi là ba

IX có mức giá trị là 9, gọi là chín

XX có mức giá trị là đôi mươi, gọi là nhị mươi

XIX có mức giá trị là 19, gọi là mươi chín

2.3 Quy tắc viết lách chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm vô mặt mũi phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm vô mặt mũi trái

2.4 Những cảnh báo lúc học toán lớp 3 thích nghi với chữ số La mã

Học sinh lưu ý và gọi được những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI 

Phân biệt rõ ràng những kí tự động dễ dẫn đến lầm lẫn theo gót thói quen thuộc như: VI, IV; với IX những em rất dễ dàng khuyết điểm theo gót quán tính chủ quan khi viết lách VIII, những em tiếp tục lại thêm thắt I vô nhằm trở thành VIIII như vậy là sai

3. Bài tập luyện thích nghi với chữ số La mã

Để học tập đảm bảo chất lượng phần chữ số La mã này, những em cần thiết với mọi chữ số La mã, biết phương pháp gọi một cơ hội thuần thục, thông thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện. Từ cơ biết phương pháp phần mềm vô vào thực tiễn cuộc sống đời thường như biết phương pháp gọi đồng hồ đeo tay bằng văn bản số la mã, bịa những mục lục chủ yếu vô vở viết lách.

Sau đấy là một số trong những câu hỏi nhằm những cha mẹ, học viên nằm trong rèn luyện, tham ô khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc những chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn và kể từ rộng lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết những số kể từ 10 cho tới 21 bằng văn bản số La mã 

Bài 4

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Bài 5

Thực hiện nay những luật lệ tính sau: 

X - IV = ? 

XX - IX = ? 

XIX - IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách gọi chữ số La mã là: 

I: có mức giá trị = 1 nên gọi là một 

III: có mức giá trị = 3 nên gọi là ba 

VII: có mức giá trị = 7 nên gọi là bảy 

XIV: có mức giá trị = 14 nên gọi là mươi bốn 

XII: có mức giá trị = 12 nên gọi là mươi hai 

XIX: có mức giá trị = 19 nên gọi là mươi chín

XXI: có mức giá trị = 21 nên gọi là nhị mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự động bố trí kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự động bố trí kể từ rộng lớn xuống bé bỏng là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách viết lách chữ số la mã kể từ 10 cho tới 21 là: 

10 viết lách là X 

11 viết lách là XI 

12 viết lách là XII 

13 viết lách là XIII 

14 viết lách là XIV 

15 viết lách là XV 

16 viết lách là XVI 

17 viết lách là XVII 

18 viết lách là XVIII 

19 viết lách là XIX 

20 viết lách là XX 

21 viết lách là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ nước A chỉ: mươi nhị giờ tầm thường 5 phút 

Đồng hồ nước B chỉ: mươi nhị giờ mươi lăm phút 

Đồng hồ nước C chỉ: tía giờ đúng 

Bài 5: 

X - IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, nhưng mà 10 - 4 = 6, 6 viết lách chữ số La mã là VI 

XX - IX = XI

Vì: XX = đôi mươi, IX = 9, nhưng mà đôi mươi - 9 = 11, 11 viết lách chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, nhưng mà 4 + 5 = 9, 9 viết lách chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, nhưng mà 5 + 9 = 14, 14 viết lách chữ số La mã là XIV