viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp tự những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Giải quí công việc giải:
`2 = 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 1+ 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1`

⇒ Có `6` số đem sáu chữ số đem tổng những chữ số tự `2` là:
`200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Đáp số: Có `6` số là `200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

Xem thêm: 1^2+2^2+3^2+...+n^2 toán 11

avatar

Đáp án:

Giải quí công việc giải:

 Các số đem 6 chữ số đem tổng những chữ số tự 2 là 

 100001

 100010

 100100

 101000

 110000

 200000

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: lập bảng so sánh cách mạng tư sản anh và cách mạng tư sản pháp

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí