văn khấn rằm tháng 7 tại cửa hàng

Với ước muốn việc làm thực hiện ăn kinh doanh được thuận buồm xuôi dông, lộc tài tăng tiến bộ, thường niên những công ty marketing thông thường sẵn sàng mâm cúng Rằm mon 7 bên trên siêu thị, doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, cơ hội bạch lễ thế này cho tới đích thị vẫn chính là trằn trọc của không ít người. Nhằm gom việc cúng lễ trở thành giản dị, thuận tiện và tạo nên nhiều quyền lợi, tại đây miếu Ba Vàng xin được gửi đến quý khách bài xích cúng Rằm mon 7 bên trên doanh nghiệp lớn tiên tiến nhất năm 2021.

Bạn đang xem: văn khấn rằm tháng 7 tại cửa hàng

Quý Phật tử tùy duyên vận chuyển và in phiên bản PDF bên trên đây: Bài cúng Rằm mon 7 bên trên doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, siêu thị,...)

Quý Phật tử hoàn toàn có thể cúng trước hoặc sau rằm mon 7.

A. Bài Cúng Rằm Tháng 7 Tại Doanh Nghiệp (Cơ Quan, Cửa Hàng,...)

I. Hướng Dẫn Sắm Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Tại Doanh Nghiệp (Cơ Quan, Cửa Hàng,...)

- Không cúng vày giấy tờ chi phí, vàng mã.
- Không sát mạng bọn chúng sinh nhằm cúng.
- Hoa, trái khoáy ko kiêng cữ kiểu và con số.

Sắm Lễ:
- Địa điểm bày lễ: Tại ban thờ, nếu như không tồn tại bàn thờ tổ tiên, thì bày lễ bên trên bàn (mâm...) và cắm hương thơm cộng đồng với lọ hoa hoặc ly gạo...
+ Cúng Phật: Hương, hoa, trà, trái khoáy, thực: xôi trà hoặc chén cơm White (nếu không tồn tại ban thờ Phật, thì Khi bạch cúng lễ, tiếp tục hướng tâm nó cho tới Phật nhằm cúng, tuy nhiên ko tậu lễ).
+ Cúng chư Thiên, Thần linh: Hương, hoa, trà, trái khoáy, thực: xôi trà hoặc chén cơm White, ly nước trà.
+ Cúng vong linh bên trên đất: Hương, hoa, trà, trái khoáy, thực: mâm cơm trắng chay hoặc xôi, trà hoặc chén cơm White. (Nếu điểm thờ chỉ mất chén bát hương thơm Thần linh, thì tậu lễ nhằm một phía ban thờ nhằm cúng)

II. Nghi Thức Cúng Lễ Rằm Tháng 7 Tại Doanh Nghiệp (Cơ Quan, Cửa Hàng)

1. Nguyện Hương

Có nhị mục văn nguyện hương: (a) Dùng hương thơm nhen nhóm, hương thơm trầm,…; (b) Dùng tâm hương thơm.
(Quỳ)
a. Dùng hương thơm nhen nhóm, hương thơm trầm,…

Nguyện rước lòng trở nên kính
Gửi bám theo đám mây hương
Phảng phất từng chục phương
Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo
Thề trọn vẹn đời lưu giữ đạo
Theo tự động tính thực hiện lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật kể từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững vàng bền
Xa biển cả đau đớn mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ giác
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý trở nên, tâm kính
Biến mãn từng chục phương
Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo
Thề trọn vẹn đời lưu giữ đạo
Theo tự động tính thực hiện lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật kể từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững vàng bền
Xa biển cả đau đớn mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ giác
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Doanh Nghiệp (Cơ Quan, Cửa Hàng)

(Quỳ gối, lẹo tay bạch)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam tế bào thập cách thức giới thông thường trụ Tam chỉ tác đại triệu chứng minh! Chúng con cái kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng tỏ và gia hộ cho tới bọn chúng con cái. Chúng con cái xin xỏ thỉnh chư Thiên, chư Thần linh quang quẻ giáng về trên đây, triệu chứng giám lòng trở nên và cỗ vũ cho quý doanh nghiệp bọn chúng con cái.
Đệ tử con cái thương hiệu là... ở bên trên... chức danh:... nằm trong (tên doanh nghiệp lớn, cửa ngõ hàng)... với những trở nên viên (thành phần tham gia buổi lễ)... thay mặt cho quý doanh nghiệp (cửa hàng)…
Hôm ni là ngày… tháng… năm…, nhân tiết mon Bảy - Xá tội vong nhân, chư Phật hoan tin vui, chư Tăng kiết hạ rước phúc lành lặn tế chừng bọn chúng sinh, doanh nghiệp lớn (cửa hàng) bọn chúng con cái tậu sửa vật thực lòng trở nên dưng cúng chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền chứng tỏ, kéo lên hiến cúng cho tới chư Thiên, chư Thần triệu chứng giám và xin xỏ hiến cúng cho những vong linh.
Đệ tử con cái sống động tu học tập bên dưới sự giáo chăm sóc của Sư Phụ và chư Tăng miếu Ba Vàng (tu ở miếu này thì gọi thương hiệu miếu đó), với việc sống động nương tựa Tam chỉ, con cái xin xỏ được nương oách lực Tam chỉ, hạnh nguyện chừng sinh và chừng cho tới vong linh của chư Tăng miếu Ba Vàng, con cái xin xỏ thỉnh mời mọc những vong linh sở hữu duyên bên trên những phần khu đất thuộc về của công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con; những vong linh oan gia trái khoáy công ty, đang được ngăn cản việc làm của công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con cái, nhưng tại kiếp xưa bọn chúng con cái đang được vô tình hoặc cố ý e họ; vong linh quỷ Thần tương quan cho tới những việc làm thời điểm hiện tại và sự cải cách và phát triển của doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con cái, nguyện ước những vong linh kể từ điểm tâm sống động của bọn chúng con cái, tuy nhiên được nương năng lượng của Tam chỉ, tuy nhiên vân tập dượt về bên trên điểm trên đây, dự pháp nghe kinh lâu tài nhà hàng siêu thị hiến cúng của doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con cái. Chúng con cái nhất tâm mời mọc thỉnh.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Cắm hương thơm, xá)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại kể từ đại bi thương bọn chúng sinh,
Đại tin vui đại xả cứu giúp hàm thức,
Tướng đẹp mắt sáng sủa ngời sử dụng nghiêm túc.
Chúng con cái chí tâm trở nên đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chủ yếu Pháp phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật thâm thúy mầu chẳng gì rộng lớn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn được bắt gặp.
Nay con cái nghe thấy vâng giữ gìn,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 thứ tự. 3 chuông)

5. Tụng Kinh: Bài kinh Vu Lan Bồn

Ta từng nghe câu nói. tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,
Xá Vệ trở nên Kỳ thụ viên trung,
Mục Liên vừa mới được Lục thông,
Muốn cho tới thân phụ u ngoài vòng trầm luân.
Công chăm sóc dục thâm nám ân dốc trả,
Nghĩa sinh trở nên đạo cả ước đền rồng,
Làm con cái hiếu thảo vi tiên,
Bèn sử dụng tuệ nhãn bên dưới bên trên lần tầm.
Thấy vong kiểu sinh thực hiện ngạ quỷ,
Không nốc ăn tiều tụy hình hài,
Mục Liên thấy vậy bi ai!
Biết u đói khát ai hoài tình thâm nám.
Lo vật phẩm rước dưng kể từ kiểu,
Ðặng nâng lòng cực kỳ đau đớn xưa nay,
Thấy cơm trắng, u cực kỳ lo lắng,
Tay mô tả che chắn, hữu hầu bốc ăn.
Lòng bỏn sẻn chi phí căn ko dứt,
Sợ bọn chúng quỷ cướp giựt của bà,
Cơm fake không tới mồm đà,
Hóa trở nên kêu ca lửa nuốt tuy nhiên đặng đâu.
Thấy như thế buồn bã thê thảm,
Mục Kiền Liên nâng niu xót thương,
Mau mau về cho tới giảng lối,
Bạch nằm trong Sư phụ lần phương giải nàn.
Phật mới mẻ bảo rõ nét căn cội:
Rằng u Ông gốc tội cực kỳ thâm thúy,
Dầu Ông thần lực nhiệm mầu,
Một bản thân ko thể ai cầu được đâu.
Lòng hiếu hạnh của Ông dầu rộng lớn,
Tiếng vang vọng gác thấu cho tới cửu Thiên,
Cùng là những bậc Thần kỳ,
Tà quỷ nước ngoài đạo, tư vì như thế Thiên vương vãi.
Cộng phụ vương cõi sáu phương tụ tập dượt,
Cũng ko phương cứu giúp tế u ngươi,
Muốn cho tới cứu giúp được mạng người,
Phải nhờ thần lực của chục phương Tăng.
Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng trình bày,
Cho người xem bay ngoài ách nàn.
Bèn kêu Mục thị lại gần,
Truyền cho tới diệu Pháp ân quan trọng thi đua.
Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan tậu sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm số, trái khoáy cây năm color.
Lại cần tậu nệm ở nệm lót,
Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,
Món ăn tinh anh sạch sẽ báu mầu,
Ðựng vào phía trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.
Chư Ðại đức chục phương lâu thực,
Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,
Lại tăng thân phụ u hiện tại chi phí,
Ðặng nhờ phước lực xài khiên ách nàn.
Vì ngày ấy Thánh Tăng tương đối đầy đủ,
Dầu ở đâu cũng tụ hội về,
Như người thiền ấn định đá khê,
Tránh điều phiền óc siêng về Thiền-na.
Hoặc người đặng tư tòa đạo trái khoáy,
Công tu hành nguyện thỏa vô sinh.
Hoặc người lâu hạ kinh hành,
Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người được Lục thông tấn vạc,
Và những mặt hàng Duyên-giác, Thanh-văn,
Hoặc chư Bồ-tát chục phương,
Hiện hình thực hiện sãi ở ngay gần bọn chúng sinh,
Ðều trì giới cực kỳ thanh, cực kỳ tịnh,
Ðạo đức dầy chánh ấn định chơn tâm.
Tất cả những bậc Thánh, phàm,
Ðồng lòng lâu lãnh chén cơm Lục hòa.
Người này sở hữu tậu đi ra vật thực,
Ðặng cúng nhượng bộ Tự tứ Tăng thời,
Hiện chi phí phụ kiểu của những người,
Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.
Tam đồ dùng đau đớn chắc chắn rằng thoát ra khỏi,
Cảnh thanh nhàn nhã tận hưởng lâu bất ngờ,
Như còn thân phụ u hiện tại chi phí,
Nhờ bại cũng rất được bách niên lâu trường;
Như thân phụ u bảy đời quá vãng,
Sẽ hóa sinh về cõi Thiên cung.
Người thời tuấn tú tưởng tượng,
Hào quang quẻ phát sáng từng nằm trong châu thân mật,
Phật dạy dỗ bảo chục phương Tăng bọn chúng,
Phải tuân bám theo thể thức sau này:
Trước Khi lâu thực đàn chay,
Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.
Cầu thất thế u thân phụ thí công ty,
Ðịnh tinh thần quán đầy đủ hãy nhờ rằng,
Cho xong xuôi ấn định ý hành thiền,
Mới sử dụng vật phẩm đàn chi phí hiến dưng.
Khi lâu dụng, nên an vật thực,
Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung.
Chư Tăng chú nguyện viên dung,
Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.
Pháp cứu giúp tế Phật một vừa hai phải trình bày dứt,
Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng,
Ðồng nhau tỏ dạ vui vẻ mừng,
Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.
Mục Liên kiểu cũng trong thời gian ngày ấy,
Kiếp đau đớn về ngạ quỷ được tan,
Mục Liên bạch với Phật rằng:
Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.
Lại cũng nhờ oách thần Tam chỉ,
Bằng chẳng thì nàn đau đớn khó khăn đi ra.
Như sau môn sinh xuống tóc,
Vu Lan Bồn pháp sử dụng tuy nhiên chừng sinh.
Ðộ thân phụ u còn đương bên trên thế,
Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể được không?
Phật rằng: Lời chất vấn cực kỳ thông,
Ta một vừa hai phải ham muốn trình bày, con cái thời chất vấn bám theo.
Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh phái đẹp,
Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Ðại thần,
Tam công, Tể tướng mạo, tì quan
Cùng mặt hàng lê loại vạn dân trần thế.
Như chí ham muốn đền rồng ơn thân phụ u,
Hiện bên trên nằm trong thất thế tình thâm nám.
Ðến Rằm mon Bảy hàng năm,
Sau Khi kiết hạ chư Tăng tựu về,
Chính ngày ấy Phật Ðà hoan tin vui,
Phải bán lẻ bá vị cơm trắng canh,
Ðựng vào phía trong bình chén bát tinh nhanh,
Chờ giờ Tự tứ, bọn chúng Tăng cúng nhượng bộ.
Ðặng nguyện cầu tuy nhiên lối ngôi trường lâu,
Chẳng tức nhức cũng chẳng đau đớn chi,
Cùng cầu thất thế đồng thì,
Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên.
Ðặng tận hưởng phước nhân duyên vui vẻ đẹp mắt,
Lại xa cách bỏ nàn đau đớn cực kỳ thân mật.
Môn sinh Phật tử thân thiện,
Hạnh tu hiếu thuận cần rất cần được thường xuyên.
Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo,
Cùng bảy đời phụ kiểu siêu sinh,
Ngày Rằm mon Bảy hàng năm,
Vì lòng hiếu hạnh ân thâm nám cần đền rồng.
Lễ cứu giúp tế chí trở nên sắp xếp,
Ngỏ cúng nhượng bộ chư Phật, chư Tăng.
Ấy là báo đáp thù địch ân,
Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân mật buổi đầu,
Ðệ tử Phật lo lắng giữ gìn,
Mới cần là Thích tử Thiền môn.
Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,
Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.
Mục Liên với tư ban Phật tử,
Nguyện một lòng tín sự phụng hành.
Trước là trả nghĩa sinh trở nên,
Sau là cứu giúp vớt bọn chúng sinh muôn loại.
Nam tế bào Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 thứ tự. 3 chuông)

(Khai thị cho tới vong linh)
(Quỳ, lẹo tay, công ty sám đọc)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bọn chúng con cái xin xỏ được nương oách lực của Tam chỉ, trình bày cho những vong linh về ý nghĩa sâu sắc câu nói. Đức Phật dạy dỗ nhập bài xích kinh contact với việc thực hiện ngày hôm nay của bọn chúng con cái.
Kính thưa những vong linh hiện tại chi phí điểm pháp hội đàn tràng, nội dung bài xích kinh Vu Lan Bồn tuy nhiên bọn chúng con cái đang được gọi phía trên, nói tới u của Ngài Mục Kiền Liên bậc A La Hán đệ nhất thần thông, là bà Thanh Đề, tự khi còn sinh sống phía trên đời, bà Thanh Đề đang được bỉ báng Tam chỉ, sát e hình hài cúng tế quỷ thần, cùn con kiến Sảnh hận, ko biết tu tâm, ko biết tạo ra công đức, vậy nên cho tới Khi bị tiêu diệt tự hành nghiệp ác đang được tạo ra, tự không tồn tại phước, nên đã biết thành đọa thực hiện quỷ đói, Chịu cuộc sống vô nằm trong đau đớn sở. Khi Ngài Mục Kiền Liên tu triệu chứng đạo, Ngài quán sát thấy biết u đang được Chịu đau đớn, nên Ngài ngay lập tức cút khất thực được chén cơm dưng cúng cho tới bà, tuy nhiên vì như thế bà thâm hiểm quá u ám, nên lúc dưng chén cơm lên mồm, thì chén cơm này đã hóa trở nên lửa, khiến cho bà ko nuốt được, nên bà càng đau đớn tăng. Ngài Mục Kiền Liên thấy u bị như thế, vô nằm trong nhức sót, Ngài về Bạch Phật và được Đức Phật chỉ dạy dỗ rằng: "Dù Ngài Mục Liên sở hữu thần thông, sở hữu oách lực, tuy nhiên 1 mình cũng ko cứu giúp được u, hoặc là mặc dù có nhờ toàn bộ những vị thầy nước ngoài đạo – tức là không áp theo Pháp giải bay của Phật, hoặc toàn bộ những vị vua trời triệu tập nhập nằm trong nguyện cầu, thì cũng ko cứu giúp nổi bà Thanh Đề, rưa rứa ko cứu giúp nổi một vong linh ngạ quỷ được siêu bay. Mà ham muốn cứu giúp cho 1 vong linh hoặc cả dòng tộc gia tiên siêu bay thì cần nhờ thần lực của thập phương Tăng, trải qua lễ cúng nhượng bộ trai Tăng, lễ cúng nhượng bộ tứ sự: Y, áo đồ dùng bao phủ thân; thuốc thang trị bệnh; vật thực, nước uống; vị trí ở nệm sàng, ngọa cụ cho tới tập dượt thể chư Tăng tu tập dượt trai giới phạm hạnh, sau khoản thời gian chứng tỏ lâu dụng sự cúng nhượng bộ của gia công ty, chư Tăng hồi phía phúc cho tới đến vong linh thân mật vày quyến nằm trong của thí công ty, thì vong linh được bay kiếp đau đớn sinh về cảnh giới an lành: trời, người."
Học bám theo câu nói. Đức Phật dạy dỗ, ngày hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, bọn chúng con cái ko thiết lễ cúng nhượng bộ trai Tăng được, bọn chúng con cái xin xỏ tùy duyên như pháp xin xỏ cúng nhượng bộ Tam chỉ, hộ trì Tam chỉ, hộ trì chư Tăng bên trên chùa… (nếu bên trên Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Tắc, Tỉnh Quảng Ninh), với số tịnh tài là... và xin xỏ hồi phía phúc lành lặn đưa đến bại, cho tới cho những vong linh, nguyện phúc lành lặn này sẽ hỗ trợ cho những vong linh xài trừ phần này nghiệp đau đớn, nhằm thời điểm hiện tại lâu thực được phần thực phẩm hiến cúng của doanh nghiệp lớn (cửa hàng) bọn chúng con cái và đột biến được nhân duyên, được quy hắn Tam chỉ tu bám theo Phật pháp sớm bay cảnh đau đớn.

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giờ này bọn chúng con cái xin xỏ tác lễ cúng nhượng bộ vật thực.
Thượng: Chúng con cái xin xỏ kéo lên cúng nhượng bộ thập phương chư Phật chứng tỏ.
Trung: Chúng con cái xin xỏ cúng kéo lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng tỏ.
Hạ: Chúng con cái xin xỏ cúng nhượng bộ cho tới chư Thiên, chư Thần Linh bên trên điểm trên đây.
Sau: Chúng con cái xin xỏ được hiến cúng cho tới toàn bộ những vong linh tuy nhiên bọn chúng con cái đang được thỉnh mời mọc. Nguyện cho những vong linh được nương sự phụ vương thí nhập đàn lễ cúng này của bọn chúng con cái tuy nhiên được lâu thực no đầy đủ và vạc tâm tu bám theo Phật Pháp hộ trì cho tới việc làm của bọn chúng con cái được (nói lên tâm ước cầu)… (1 chuông. 1 lễ)

(Ngồi; gọi Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam tế bào tát phạ đá buông tha nga đá phả rô chỉ nhằm ám tam bạt đi ra tam bạt đi ra hồng. (7 thứ tự. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam xe gắn máy rô bà đi ra đát buông tha nga đá đi ra đát điệt buông tha án tô rô tô rô, chén bát đi ra tô rô, chén bát đi ra tô rô tụt xuống bà ha. (7 thứ tự. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật đi ra hồng. (7 thứ tự. 3 chuông)

(Quỳ, lẹo tay bạch)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần, những bọn chúng hiện hữu điểm pháp hội, đang được lãnh lâu phước báu, vật thực bên trên đàn lễ này, nằm trong bọn chúng con cái vạc tâm Bồ Đề, thực hành thực tế công hạnh Bồ Đề:

"Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển vận chuyển Phật pháp
Rộng từng thế gian" (3 lần)

Nguyện chư vị tinh anh tấn Bồ Đề, cầu Vô thượng đạo. (1 vái)

6. Phục Nguyện
(Quỳ, lẹo tay bạch)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con cái cũng nguyện cầu cho những bọn chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đang được lâu nhận lễ hiến cúng của bọn chúng con cái, được kết hôn pháp lữ với bọn chúng con cái, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên lẫn nhau tu hành cho đến ngày trở nên Phật. Chúng con cái cũng xin xỏ hồi phía phúc lành lặn, nhập đàn lễ hiến cúng này, nguyện cho tới (nguyện gì gọi nấy)… và những member nhập công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) hóa giải oán thù kết cùng nhau, kết hôn lành lặn cùng nhau, bên cạnh nhau tinh anh tấn tu hành bám theo Chính Pháp của Phật, cho đến ngày liễu bay luân hồi tử sinh.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy hắn Phật, nguyện cho tới bọn chúng sinh, hiểu thấu đạo rộng lớn, vạc tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Pháp, nguyện cho tới bọn chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển cả. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Tăng, nguyện cho tới bọn chúng sinh, quản lý và vận hành đại bọn chúng, không còn thảy ko lo ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Nếu chuẩn bị cúng thí thực cô hồn, phóng sinh bên trên phần C, thì lẹo tay khấn bạch, nhằm rời khỏi ngoài cúng:
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này bọn chúng con cái xin xỏ ra bên ngoài cúng lễ thí thực, phóng sinh. Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 vái))

(Nếu ko cúng thí thực cô hồn, phóng sinh, thì gọi kết lễ)
(Kết lễ)
Khóa lễ của bọn chúng con cái đang được như ý, bọn chúng con cái xin xỏ dọn đồ dùng cúng lễ. Chúng con cái xin xỏ tôn kính tri ân Tam chỉ và tùy tin vui những vị Hộ Pháp, quỷ thần đang được nhập cuộc khóa lễ và cỗ vũ cho tới khóa lễ công đức của bọn chúng con cái. Nam tế bào Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

HẾT

B. Bài Cúng Cô Hồn Rằm Tháng 7 Tại Doanh Nghiệp (Cơ Quan, Cửa Hàng,...)

I. Hướng Dẫn Sắm Lễ Cúng Cô Hồn Tháng 7

Không cúng vày giấy tờ chi phí, vàng mã.
Không sát mạng bọn chúng sinh nhằm cúng.
Hoa, trái khoáy ko kiêng cữ kiểu và con số.
Sắm Lễ:
- Cúng thí thực cô hồn:
+ Địa điểm: cửa ngõ căn nhà, hiên căn nhà, Sảnh, Sảnh thượng...
+ Đồ lễ: hương thơm, hoa, trà, trái khoáy, cháo, gạo muối bột, các loại bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tùy ý)... mâm cơm trắng chay, chậu thau nước sạch sẽ.
- Cúng thả phóng sinh: Tùy loại.

II. Nghi Thức Cúng Cô Hồn Tháng 7

1. Nguyện Hương

Có nhị mục văn nguyện hương: (a) Dùng hương thơm nhen nhóm, hương thơm trầm,…; (b) Dùng tâm hương thơm.
(Quỳ)
a. Dùng hương thơm nhen nhóm, hương thơm trầm,…

Nguyện rước lòng trở nên kính
Gửi bám theo đám mây hương
Phảng phất từng chục phương
Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo
Thề trọn vẹn đời lưu giữ đạo
Theo tự động tính thực hiện lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật kể từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững vàng bền
Xa biển cả đau đớn mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ giác
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý trở nên, tâm kính
Biến mãn từng chục phương
Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo
Thề trọn vẹn đời lưu giữ đạo
Theo tự động tính thực hiện lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật kể từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững vàng bền
Xa biển cả đau đớn mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ giác
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn Cúng Cô Hồn Tháng 7
(Quỳ gối, lẹo tay bạch)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam tế bào thập cách thức giới thông thường trụ Tam chỉ tác đại triệu chứng minh! Chúng con cái kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng tỏ và gia hộ cho tới bọn chúng con cái. Chúng con cái xin xỏ thỉnh chư Thiên, chư Thần linh quang quẻ giáng về trên đây, triệu chứng giám lòng trở nên và cỗ vũ cho quý doanh nghiệp bọn chúng con cái.
Đệ tử bọn chúng con cái thương hiệu là (đọc thương hiệu một vài người nhập cuộc buổi lễ)... thay mặt cho tới công ty (cửa hàng)…
Hôm ni là ngày… tháng… năm…, nhân tiết mon Bảy - Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, chư Phật hoan tin vui, chư Tăng kiết hạ rước phúc lành lặn tế chừng bọn chúng sinh, doanh nghiệp lớn bọn chúng con cái hướng đến những vong linh đau đớn đói điểm cõi ngạ quỷ, nên bọn chúng con cái tậu sửa vật thực lòng trở nên, thực hành thực tế phụ vương thí hiến cúng cho tới cho những vong linh cô hồn ngạ quỷ, cũng chính là cầu sự thực hiện ăn cải cách và phát triển của doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, siêu thị,...) và cầu niềm hạnh phúc cho tới đến mái ấm gia đình bọn chúng con cái nhập thời điểm hiện tại đời này và nhiều đời sau bám theo câu nói. dạy dỗ của Đức Phật.
Đệ tử bọn chúng con cái sống động tu học tập bên dưới sự giáo chăm sóc của Sư Phụ và chư Tăng miếu Ba Vàng (tu ở miếu này thì gọi thương hiệu miếu đó), với việc sống động nương tựa Tam chỉ, bọn chúng con cái xin xỏ được nương oách lực Tam chỉ, hạnh nguyện chừng sinh và chừng cho tới vong linh của chư Tăng miếu Ba Vàng, bọn chúng con cái xin xỏ thỉnh mời mọc những vong linh cô hồn, ngạ quỷ long dong đói đau đớn, ko người thân trong gia đình cung cấp nâng cúng tế, với những vong linh sở hữu hữu duyên với doanh nghiệp lớn bọn chúng con cái, được nương năng lượng của Tam chỉ, tuy nhiên vân tập dượt về bên trên điểm trên đây, dự pháp nghe kinh, ước nguyện bọn họ được nương oách lực Tam chỉ, được giác ngộ và lâu tài nhà hàng siêu thị hiến cúng của doanh nghiệp lớn bọn chúng con cái.
Chúng con cái nhất tâm mời mọc thỉnh. (3 lần)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại kể từ đại bi thương bọn chúng sinh,
Đại tin vui đại xả cứu giúp hàm thức,
Tướng đẹp mắt sáng sủa ngời sử dụng nghiêm túc.
Chúng con cái chí tâm trở nên đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chủ yếu Pháp phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh phụ vương đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật thâm thúy mầu chẳng gì rộng lớn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn được bắt gặp.
Nay con cái nghe thấy vâng giữ gìn,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

5. Tụng Kinh: Bài Kinh Chuyện Ngạ Quỷ chén Thịt Năm Đứa Bé

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong khi trú bên trên trở nên Xá Vệ (Sàvatthi). Trong thôn nọ ko xa cách trở nên Xá Vệ, sở hữu một người phu nhân địa công ty ko sinh con cái. Quyến nằm trong của ông nói: “Ðể tớ lần một cô nàng không giống cho tới ông”. Nhưng ông không thích, tự lòng kính yêu phu nhân. Về sau, lúc nghe chuyện này, bà phu nhân giục ông xã cút cưới phu nhân không giống nhằm ngoài tuyệt dòng sản phẩm như thể. Nhưng Khi cô phu nhân mới mẻ sở hữu bầu, người phu nhân vô sinh lòng lênh láng ghen tuông tỵ, rước thức ăn uống hàng ngày đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy tiến hành việc phá huỷ bầu. Cô phu nhân kể chuyện với u, bà ngay lập tức tập trung gia quyến cho tới bảo người phu nhân vô sinh:
– Chị đã thử bị tiêu diệt con cái nó còn ở nhập bụng.
Người ấy đáp:
– Tôi không có tội.
Họ bảo:
– Nếu chị không có tội, vậy hãy thề thốt cút.
Người ấy bèn thề thốt độc, thử thách tai ương xảy cho tới nếu như bà sở hữu tội. Không lâu tiếp sau đó, người ấy kể từ trần và tái ngắt sinh thực hiện một phái đẹp ngạ quỷ xấu xí xí ở ko xa cách thành phố Hồ Chí Minh này. Cùng thời ấy, sở hữu tám Tỳ-kheo đang được định cư mùa mưa nhập tỉnh tiếp cận trở nên Xá Vệ nhằm yết con kiến bậc Ðạo Sư, một vừa hai phải vào trong 1 điểm nhập rừng sở hữu bóng non và nước chảy ko xa cách thôn ấy. Sau bại, phái đẹp ngạ quỷ hiện tại hình trước những vị Trưởng lão, một vị nhập số ấy ngay lập tức hỏi:

Xem thêm: ảnh xinh đẹp

Trần truồng và xấu xí xí tưởng tượng,
Ngươi thở hương thơm hôi thối nặc nồng,
Bao phủ toàn thân mật lênh láng bọ nhặng,
Ngươi là ai đứng ở trên đây chăng?

Nữ ngạ quỷ đáp:

Tôn fake, con cái là ngạ quỷ nương,
Thần dân khốn đau đớn của Diêm vương vãi,
Vì con cái đang được phạm hành động ác,
Con cho tới cõi quỷ đói ẩn thân mật.

Sáng ngày năm đứa nhỏ bé con cái sinh,
Chiều tối năm trai lại hiện tại hình,
Tất cả, con cái đều xâu xé không còn,
Nhưng ko một vừa hai phải đầy đủ nhằm nuôi bản thân.

Lòng con cái đang được cháy, giá buốt như rang,
Bốc sương vì như thế cơn đói bạo tàn,
Con chẳng tìm không thấy đồ uống,
Hãy coi tai ương giáng đầu con cái.

Khi nghe xong xuôi chuyện này, vị Trưởng lão hỏi:

Ngày xưa đang được phạm ác hành gì,
Do khẩu, ý, thân mật đang được thực thi đua,
Nay cần đền rồng bù nhập tội lỗi,
Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhi?

Sau bại, phái đẹp ngạ quỷ kể cho tới vị Trưởng lão về những việc đang được làm:

Vợ nhỏ bé ông xã con cái đang xuất hiện bầu,
Con mưu cơ việc ác kháng nường hoài,
Chính con cái với trí tâm điên hòn đảo,
Ðã khiến cho nường bại sẩy nhỏ bé trai.

Thai chừng nhị mon tiết tuôn tràn,
Bà u phẫn nộ fake những bọn họ mặt hàng,
Bà ấy bảo con cái thề thốt ô nhiễm,
Và con cái bị bỉ báng vô vàn.

Chính con cái đã nhận được lấy câu nói. thề thốt,
Khủng khiếp, tràn trề fake lừa lọc kia:
“Nếu việc ấy tự tôi tự động tạo ra,
Thì tôi ăn thịt đám hài nhi”.

Do thành phẩm hành nghiệp của tôi,
Cùng câu nói. thề thốt tàn ác gian tham manh,
Con xâu xé thịt lũ con trẻ của mình,
Vì quá khứ con cái bám tiết tanh tưởi.

Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương phái đẹp ngạ quỷ, bèn cho tới căn nhà vị địa công ty bại bảo ông hồi nhắm đến ngạ quỷ công đức buổi lâu trai tuy nhiên ông cúng nhượng bộ chư vị. Lập tức phái đẹp ngạ quỷ bay ngoài cảnh khốn đau đớn bại, nhận được không ít ân phước và hiện tại hình đêm hôm cho những người ông xã thấy. Sau bại, chư Trưởng lão cho tới trở nên Xá Vệ đích thị thời và trình lên đức Thế Tôn yếu tố ấy.
(Trích: Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Sở Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ chén Thịt Năm Đứa Bé, trang 264 – 266)
(Hết bài xích kinh)

(Chắp tay, công ty sám khai thị cho tới vong linh)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bọn chúng con cái xin xỏ được nương oách lực của Tam chỉ, trình bày cho những vong linh về ý nghĩa sâu sắc câu nói. Đức Phật dạy dỗ nhập bài xích kinh contact với việc thực hiện ngày hôm nay của bọn chúng con cái.
Kính thưa những vong linh ngạ quỷ đang được hiện hữu điểm pháp hội đàn tràng phụ vương thí vật thực điểm trên đây, nội dung bài xích kinh bên trên, nói tới một người phu nhân cả lúc còn sinh sống ở đời, đang được thao tác ác vì như thế lòng cuộc kỵ, tuy nhiên đã thử cho những người phu nhân nhỏ bé bị sảy bầu, rồi tiếp sau đó nhằm chối tội, bà tớ đang được thề thốt độc, tự những việc ác bại, nên lúc bị tiêu diệt bà đang được tái ngắt sinh thực hiện ngạ quỷ thường xuyên xé xác những con cái của tôi nhằm ăn, vẫn ko không còn được những cơn đói khát thiêu nhen nhóm. Nhưng niềm hạnh phúc đã đi đến với ngạ quỷ, đang được bắt gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hóa được vị trưởng fake hồi phía phước báu kể từ công đức cúng nhượng bộ cho tới đến ngạ quỷ, nhờ phúc báu cao quý bại, tuy nhiên ngạ quỷ được bay ngoài cảnh đau đớn.
Học bám theo câu nói. dạy dỗ nhập kinh, ngày hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con cái xin xỏ tùy duyên như pháp xin xỏ cúng nhượng bộ Tam chỉ, hộ trì Tam chỉ, hộ trì chư Tăng bên trên chùa… (nếu bên trên Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Tắc, Tỉnh Quảng Ninh), với số tịnh tài là... và xin xỏ hồi phía phúc lành lặn đưa đến bại, cho tới cho những vong linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành lặn này sẽ hỗ trợ cho những vong linh xài trừ phần này nghiệp đau đớn, nhằm thời điểm hiện tại lâu thực được phần thực phẩm hiến cúng của công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) bọn chúng con cái và đột biến được nhân duyên, được quy hắn Tam chỉ tu bám theo Phật Pháp sớm bay cảnh đau đớn.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giờ này bọn chúng con cái xin xỏ tác lễ cúng nhượng bộ vật thực cho tới cho những vong linh ngạ quỷ đang được hiện hữu bên trên đàn lễ.

(Ngồi; gọi Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam tế bào tát phạ đá buông tha nga đá phả rô chỉ nhằm ám tam bạt đi ra tam bạt đi ra hồng. (7 thứ tự. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam xe gắn máy rô bà đi ra đát buông tha nga đá đi ra đát điệt buông tha án tô rô tô rô, chén bát đi ra tô rô, chén bát đi ra tô rô tụt xuống bà ha. (7 thứ tự. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật đi ra hồng. (7 thứ tự. 3 chuông)

(Quỳ, lẹo tay bạch)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh những bọn chúng đang được lãnh lâu phước báu, vật thực bên trên đàn lễ này, nằm trong bọn chúng con cái vạc tâm Bồ Đề, thực hành thực tế công hạnh Bồ Đề:

"Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển vận chuyển Phật pháp
Rộng từng thế gian" (3 lần)

Nguyện chư vị tinh anh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

6. Phục Nguyện
(Quỳ, lẹo tay bạch)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con cái cũng nguyện cầu cho những bọn chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đang được lâu nhận phước báu, vật thực nhập đàn lễ hiến cúng của bọn chúng con cái độ trì trợ duyên cho quý doanh nghiệp (cơ quan liêu, siêu thị,...) được cải cách và phát triển và kết hôn pháp lữ với bọn chúng con cái, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên lẫn nhau tu hành cho đến ngày trở nên Phật.
Chúng con cái cũng xin xỏ hồi phía phúc lành lặn, nhập đàn lễ hiến cúng này, cho tới cho quý doanh nghiệp bọn chúng con cái (nguyện gì gọi nấy)… và phía nguyện toàn thể member nhập công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) hóa giải oán thù kết cùng nhau, bên cạnh nhau hòa thích hợp hỗ trợ cho công ty (cơ quan liêu, siêu thị,...) được cải cách và phát triển và bên cạnh nhau tinh anh tấn tu hành bám theo Chính Pháp của Phật, cho đến ngày liễu bay luân hồi tử sinh.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy hắn Phật, nguyện cho tới bọn chúng sinh, hiểu thấu đạo rộng lớn, vạc tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Pháp, nguyện cho tới bọn chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển cả. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Tăng, nguyện cho tới bọn chúng sinh, quản lý và vận hành đại bọn chúng, không còn thảy ko lo ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Nếu thả phóng sinh, thì tác bạch theo phía dẫn của lịch trình thả phóng sinh bên trên phần C, còn nếu như không thả phóng sinh thì gọi kết lễ)
(Kết lễ)
Khóa lễ của bọn chúng con cái đang được như ý, bọn chúng con cái xin xỏ dọn đồ dùng cúng lễ. Chúng con cái xin xỏ tôn kính tri ân Tam chỉ và tùy tin vui những vị Hộ Pháp, quỷ thần đang được nhập cuộc khóa lễ và cỗ vũ cho tới khóa lễ công đức của bọn chúng con cái. Nam tế bào Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

C. Nghi Thức Thả Phóng Sinh Rằm Tháng 7

1. Hướng Dẫn

Để loài vật bên dưới khu đất, phần bên trước mặt mày, ko cần thiết thắp hương thơm. Chắp tay phía lên hư vô khấn bạch.

2. Nghi Thức

(Chắp tay, nhằm những loài vật phần bên trước, tâm hướng đến chư Phật bạch lễ)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con cái kính bạch chư Phật chứng tỏ cho tới bọn chúng con cái, môn sinh bọn chúng con cái thương hiệu là (đọc thương hiệu một vài người nhập cuộc buổi lễ)... thay mặt cho quý doanh nghiệp (cửa hàng)…
Hôm ni là ngày… tháng… năm…, nhân tiết mon Bảy - Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, chư Phật hoan tin vui, chư Tăng kiết hạ rước phúc lành lặn tế chừng bọn chúng sinh, môn sinh bọn chúng con cái một lòng nương tựa Tam chỉ tu học tập bên trên miếu Ba Vàng, bọn chúng con cái xin xỏ thực hành thực tế tu tâm kể từ bi, bọn chúng con cái mua sắm mạng những bọn chúng (kể thương hiệu loài)… này, cứu giúp bọn chúng bay ngoài sự nhốt trói buộc, cứu giúp bọn chúng bay ngoài nghiệp bị sát mạng, bọn chúng con cái xin xỏ phía nguyện cho tới bọn chúng, được xài trừ nghiệp chướng, sớm bay được nghiệp thực hiện súc sinh, sớm được tái ngắt sinh về cõi người, được như duyên lành lặn của bọn chúng con cái, bắt gặp được Tam chỉ, tu hành bám theo giáo Pháp của Phật, đem lại quyền lợi niềm hạnh phúc cho tới tự động thân mật, rước giáo Pháp của Phật, thực hiện quyền lợi cho tới bọn chúng sinh. Chúng con cái xin xỏ phía nguyện toàn bộ cán cỗ nhân viên cấp dưới doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, cửa ngõ hàng)... đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, cùng theo với toàn bộ bọn chúng (kể thương hiệu loài)… này, sinh đi ra chỗ nào cũng rất được bắt gặp chủ yếu Pháp của Phật, tinh anh tấn tu hành cho đến ngày liễu bay luân hồi tử sinh.
Chúng con cái cũng xin xỏ hồi phía công đức lành lặn này, nhằm toàn bộ cán cỗ nhân viên cấp dưới doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, cửa ngõ hàng)... sám ăn năn toàn bộ những tội nghiệp tuy nhiên bọn chúng con cái đang được nhốt trói buộc, rưa rứa sát mạng bọn chúng thơ mộng, nguyện phúc lành lặn này, sẽ hỗ trợ bọn chúng con cái xài trừ được trái khoáy báo bị nhốt, bị tổn e cho tới thân mật thể tính mạng con người của những bọn chúng sinh tuy nhiên bọn chúng con cái làm nên đi ra. Chúng con cái xin xỏ hồi phía cho những công những việc của công ty (cơ quan liêu, cửa ngõ hàng)... được hanh hao thông, ko bắt gặp những ác duyên, toàn bộ cán cỗ nhân viên cấp dưới doanh nghiệp lớn (cơ quan liêu, cửa ngõ hàng)... không biến thành thâm hiểm nhốt, không biến thành tổn e cho tới thân mật thể, tính mạng con người và được sức mạnh, lâu mạng được kéo dãn dài tương đối đầy đủ duyên lành lặn tu bám theo chủ yếu Pháp Phật.
Chúng con cái xin xỏ chư Phật chứng tỏ cho tới bọn chúng con cái, gia hộ cho tới bọn chúng con cái với những bọn chúng (kể thương hiệu loài)… trên đây, được như nguyện hồi vị trí hướng của bọn chúng con cái.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)
Khi thả phóng sinh thì đọc: Hỡi những bọn chúng sinh trên đây, được duyên cứu giúp mạng này, nguyện cho tới đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, sinh đi ra chỗ nào cũng rất được thực hành thực tế công hạnh Bồ Đề:
"Phát Tâm Bồ Đề, Hộ Trì Tam chỉ, Chuyển Tải Phật Pháp, Rộng Khắp Thế Gian."

Thả xong xuôi đọc:
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT

Nếu những Phật tử không ở gần, ham muốn cúng nhượng bộ về miếu Ba Vàng, tuy nhiên không tồn tại ĐK nhằm về miếu, thì quý Phật tử Khi cúng lễ xong xuôi, gom đựng phần tịnh tài (tiền), nhằm gửi ngay lập tức hoặc sau khoảng tầm bao nhiêu mon thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh ko sử dụng ngẫu nhiên một thông tin tài khoản ngân hàng này không giống. Nếu quý Phật tử ham muốn cúng nhượng bộ, công đức về miếu Ba Vàng thì chỉ chuyển tiền vào trong 1 thông tin tài khoản có một không hai tại đây.

Quý Phật tử đánh giá vấn đề hỗ trợ thông tin tài khoản bên trên trang miếu Ba Vàng ở lối liên kết sau:
Thông báo số thông tin tài khoản của miếu Ba Vàng
Lưu ý: Nếu như bài xích này sở hữu in số thông tin tài khoản tuy nhiên ko in lối liên kết, ước quý Phật tử đánh giá và soát lại.

Tài Khoản Chùa Ba Vàng

Số tài khoản: 0141005656888.
Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
Mã SWIFT (mã số Khi chuyển tiền quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong xuôi thì nhắn tin cẩn nhập số Smartphone hoặc nhắn tin cẩn qua chuyện zalo nhằm thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc chỉ Việt).

Nội Dung Tin Nhắn

Nam tế bào A Di Đà Phật, con cái kính bạch Thầy! Tên con cái là… ở tại… Hôm ni là ngày… /…/… con cái một vừa hai phải gửi nhập thông tin tài khoản ở trong phòng miếu số chi phí là… nhằm hồi phía cho những vong linh… Con xin xỏ gửi list nhằm Sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin xỏ Sư Thầy chứng tỏ và hồi phía cho tất cả mái ấm gia đình con cái luôn luôn được sự gia hộ của chư Phật, thời điểm hiện tại được… Con xin xỏ tôn kính tri ân Thầy ạ! Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi Gửi Tiền Thì Khấn

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng tỏ và gia hộ cho tới bọn chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan tin vui cỗ vũ cho tới bọn chúng con cái. Hôm ni là ngày… tháng… năm… con cái cút gửi chi phí cúng nhượng bộ Tam chỉ tuy nhiên con cái đang được bạch về miếu Ba Vàng, bám theo số tài khoản… con cái xin xỏ hồi phía công đức phúc báo này, cho những vong linh (gia tiên, bầu nhi, oan gia trái khoáy chủ…)… được về miếu Ba Vàng nghe học tập Phật Pháp sớm được siêu bay, kể từ ni cho tới vô lượng kiếp về sau con cái cùng theo với những vong linh được tu tập dượt bám theo giáo Pháp của Phật cho đến ngày được trở nên Phật, nhập thời điểm hiện tại con cái xin xỏ hồi hướng đến thân phụ mẹ… được… hồi hướng đến con cái được (công việc… gọi ý bản thân ra)…
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

----------------------------------

Liên Hệ

Nếu sở hữu bất kể yếu tố gì vướng mắc, kính mời mọc quý đạo hữu contact với:

1) Chùa Ba Vàng:

– Số tổng đài miếu Ba Vàng: 19008968

  • Ban Tri khách hàng (cố định): 02036557799
  • Ban Tri khách hàng (di động): 0963386533

– Email: [email protected]

2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:

– Email: [email protected]
– Nhắn tin cẩn nhập fanpage facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

Xem thêm: các hình cute