us là gì trong tiếng anh

Bản dịch

If we can be of any further assistance, please let us know.

Bạn đang xem: us là gì trong tiếng anh

expand_more Nếu chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì mang lại ông/bà, nài hãy mang lại chúng tôi biết.

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền cung ứng thêm thắt vấn đề về...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên công ty lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhiệm tầm quan trọng... với những trách cứ nhiệm sau:...

If we can be of any further assistance, please let us know.

expand_more Nếu chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì mang lại ông/bà, nài hãy mang lại chúng tôi biết.

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền cung ứng thêm thắt vấn đề về...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên công ty lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhiệm tầm quan trọng... với những trách cứ nhiệm sau:...

Ví dụ về kiểu cách dùng

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền cung ứng thêm thắt vấn đề về...

If we can be of any further assistance, please let us know.

Nếu công ty chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì mang lại ông/bà, nài hãy mang lại công ty chúng tôi biết.

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên công ty lớn công ty chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhiệm tầm quan trọng... với những trách cứ nhiệm sau:...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúng tôi nài trân trọng mời mọc các bạn cho tới cộng đồng vui mừng nằm trong công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân ngày...

Come and join us at a tiệc nhỏ for…and…to celebrate their engagement.

Mời các bạn cho tới tham gia lễ đính ước của... và...

Let us turn our attention to…

Xem thêm: phim lật mặt 3

Sau khi đã từng rõ ràng rằng..., tớ hãy nằm trong con quay thanh lịch...

Let us now analyze/turn to/examine…

Tiếp theo dõi, tớ hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu vãn...

…leads us vĩ đại the conclusion that…

... đã mang tất cả chúng ta cho tới Kết luận rằng...

Since you are not willing vĩ đại offer us a lower rate, we regret vĩ đại inform you that we are unable vĩ đại place an order with you.

Do mặt mày ông/bà ko thể thể hiện nút tương đối rẻ rộng lớn, công ty chúng tôi vô cùng tiếc nên thông tin rằng công ty chúng tôi sẽ không còn đặt mua của mặt mày ông/bà.

Ví dụ về đơn ngữ

Ye heed us, ye mighty immortals, your people pray!

If we don't act in the time frame our experts give us, our grandchildren will curse us eternally.

He asks us our thoughts on the game plan, and then asks about our classes and families.

They called us vandals and thieves and delinquents.

He stiffed the heck out of us man.

We were able vĩ đại make it vĩ đại Mieszko's lab on campus which is stocked with hand-me-down equipment from other US Government agencies.

If safe and quiet Trade Routes vĩ đại and fro from Lanka is all that the US wants, that can be easily assured.

It can ignore gyrations on currency, commodity, property and stock markets that have no obvious consequences for the US economy.

It used vĩ đại be thought gridlock in the US was good.

The US LLP, a special size of general partnership, first gained prominence among lawyers and accountants 25 years ago.

us

English

 • America
 • the States
 • U.S.
 • U.S.A.
 • United States
 • United States of America
 • USA

US

English

Xem thêm: phim bác sĩ nhân ái

 • America
 • the States
 • U.S.
 • U.S.A.
 • United States
 • United States of America
 • USA