unit 3 a closer look 1Lời giải bài xích tập luyện Unit 3 lớp 7 A closer look 1 trang 30, 31 vô Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) - Tiếng Anh 7 Global Success

Vocabulary

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 1

Quảng cáo

1 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match a verb in A with a word or phrase in B ( Nối những động kể từ ở A với những kể từ hoặc cụm kể từ ở B)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. quyên chung sách

2- thay đổi giấy má người sử dụng rồi lấy sách

3- tưới cây

4- nhặt rác

5. dạy dỗ thêm vào cho trẻ con em

2 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete each of the sentences with a suitable word from the box ( Hoàn trở nên từng câu sau với kể từ phù hợp vô bảng)

Tutor     donate        litter           water             used paper for notebooks 

1. We pick up______ at the local park every Sunday 

2. Children in our village exchange_________ every school year. 

3. Tom and his friends _________the plants in their neighbourhood every weekend. 

4. We________ old textbooks lớn children in rural areas 

5. Minh and his friends often ___________small children in their village.

Quảng cáo

Lời giải:

1- litter

2-used paper for notebooks

3- water

4-donate

5-tutor

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ nhặt rác rến ở khu dã ngoại công viên địa hạt từng Chủ Nhật

2. Trẻ em ở thôn tớ thay đổi giấy má người sử dụng rồi lấy vở ở ngôi trường vô từng năm học

3- Tom và các bạn của anh ấy ấy tưới cây ở điểm bản thân sinh sống từng cuối tuần

4. Chúng tôi quyên chung sách cũ cho tới trẻ nhỏ ở vùng quê

5. Minh và các bạn của anh ấy ấy thông thường dạy dỗ những trẻ em ở thôn của họ

3 (trang trăng tròn sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Use the phrases from the box lớn write full sentences under the correct pictures. ( Sử dụng cụm kể từ vô bảng nhằm ghi chép câu giày vò đầy đủ bên dưới từng bức tranh)

Quảng cáo

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

- tưới rau xanh vô vườn trường

- tặng tiến thưởng cho những người già

- thay đổi giấy má Like New 99% lấy bong tay

- trồng cây vô công viên

- xem sách cho những người già

- quyên chung ăn mặc quần áo cho tới trẻ nhỏ nghèo

Tiếng Anh 7 Unit A Closer Look 1 trang 30, 31 | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. She is reading books lớn the elderly

2. They are giving gifts lớn old people

3. They are exchange used paper for notebooks

4. They are donating clothes for poor children

5. She is planting trees in the park

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đang được xem sách cho những người già

2. Họ đang được tặng tiến thưởng cho những người già

3. Họ đang được trao thay đổi giấy má Like New 99% nhằm lấy bong ghi chép

4. Họ đang được quyên chung ăn mặc quần áo cho tới trẻ nhỏ nghèo

5. Cô ấy đang được trồng cây vô công viên

Pronunciation

Xem thêm: cách làm phép tính cộng trừ lớp 1

/t/,/d/,/id/

4 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Pay attention lớn the sound /t/, /d/, /id/ (Lắng nghe và tái diễn. Chú ý cho tới âm /t/, /d/, /id/)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

/t/

/d/

/id/

Cooked (nấu ăn)

Passed (vượt qua quýt, đỗ)

Helped (giúp đỡ)

Watered (tưới cây)

Cleaned (lau dọn, dọn dẹp)

Volunteered (làm tình nguyện)

Collected (sưu tầm, thu thập)

Donated (quyên góp)

Provided (cung cấp)

5 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen lớn the sentences and pay attention lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practice the sentences ( Nghe những câu và lưu ý cho tới phần gạch men chân. Đánh vết vô âm đúng mực. Luyện tập luyện những câu sau)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-/t/

2-/d/

3-/id/

4-/id/

5-/d/

Hướng dẫn dịch:

1. Câu lạc cỗ của bọn chúng tớ nấu nướng súp cho tới người mắc bệnh rộng lớn tuổi

2. Học sinh đang được tưới cây ở trường

3. Chúng tớ cung ứng món ăn cho tới trẻ nhỏ vô gia cư vô thời gian Tết.

4. Trường tớ quyên chung ăn mặc quần áo cho những người nghèo

5.Các các bạn trẻ con tự nguyện lau chùi và vệ sinh đàng phố

Bài giảng: Unit 3 A closer look 1 - Kết nối học thức - Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Getting Started (trang 28, 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and tick the appropriate box

 • A Closer Look 2 (trang 31, 32 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct answer A,B, or C lớn complete each sentence ... 2. Complete the sentences with the past simple khuông of the given verbs

 • Communication (trang 32, 33 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen lớn the dialouge between Lan and Mark ... 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs ... 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. What community activities are the children doing in the picture? ... 2. Listen lớn Tom and Linda talking about their community activities last summer

 • Looking Back (trang 35, 36 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the table with the words and phrases from the box ... 2. Complete the sentences with one phrase

 • Project (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): Work in groups

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: khi nói về một vật đang dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jspGiải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học