unit 2 lớp 10 looking backLời giải bài xích tập luyện Unit 2 lớp 10 Looking Back trang 26 vô Unit 2: Humans And The Environment Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Looking Back (trang 26) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 10 looking back

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking Back and Project - Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

Pronunciation (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. (Nghe và gạch ốp chân những kể từ với việc xáo trộn phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ hoặc /pr/. Sau cơ luyện hiểu những câu.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

1. The professor is proud of the results of our project.

2. Grass is growing on the ground.

3. Those toy planes are made of plastic.

4. Click the button to tướng become a thành viên of the club.

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo sư kiêu hãnh về sản phẩm của dự án công trình của công ty chúng tôi.

2. Cỏ đang được nhú bên trên mặt mày khu đất.

Quảng cáo

3. Những cái máy cất cánh vật nghịch ngợm này được thực hiện vị vật liệu bằng nhựa.

4. Bấm vô nút nhằm trở nên member của câu lạc cỗ.

Vocabulary (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. (Hoàn trở nên những câu. Sử dụng những kể từ và cụm kể từ vô vỏ hộp.)

1. More people adopt a ______________.

2. You should cut down on electricity usage to tướng reduce your ___________.

3. Many modern houses today are built from ___________ materials.

4. Modern household ___________ make housework much easier.

Lời giải:

1. green lifestyle

2. carbon footprint

3. eco-friendly

4. appliances

Giải thích:

appliances (n) thiết bị

green lifestyle (n) lối sinh sống xanh

Quảng cáo

carbon footprint (n) vết chân carbon

eco-friendly (adj) thân mật thiện với môi trường

Hướng dẫn dịch:

1. hầu hết người vận dụng lối sinh sống xanh rờn vì thế nó chất lượng mang lại môi trường xung quanh.

2. quý khách hàng nên hạn hẹp việc dùng năng lượng điện nhằm hạn chế lượng khí thải carbon của người sử dụng.

3. hầu hết mái ấm tiến bộ ngày này được thi công kể từ những vật tư thân mật thiện với môi trường xung quanh.

4. Các tranh bị gia dụng tiến bộ canh ty việc làm nội trợ trở thành dễ dàng và đơn giản rộng lớn thật nhiều.

Grammar (trang 26 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the best answers. (Chọn câu vấn đáp rất tốt.)

1. Wind energy is used / use to tướng produce electricity.

2. More trees are planted / plant around the school.

3. I’m sure you are going to tướng pass / will pass your driving test. Don’t worry.

4. - Mai has won the first prize in the speaking contest.

- Really? I will / am going to tướng phone her to tướng give her my congratulations.

5. My parents have made their holiday plans. They will / are going to tướng travel to tướng the south of the country.

Xem thêm: etanol + agno3/nh3

6. Do you hear the thunder? It is going to tướng rain / will rain heavily.

Quảng cáo

Lời giải:

1. is used

2. are planted

3. will pass

4. will

5. are going to tướng travel

6. is going to tướng rain

Giải thích:

1. Cấu trúc câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn: S + am/ is/ are + VpII.

2. Cấu trúc câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn: S + am/ is/ are + VpII.

3. Dùng thì sau này đơn nói tới dự đoán

4. Dùng thì sau này đơn nhằm nói tới đưa ra quyết định tức thời

5. Dùng thì sau này sát nhằm nói tới dự tính đã và đang được lên nối tiếp hoạch

6. Dùng thì sau này sát nhằm nói tới Dự kiến đem hạ tầng, căn cứ

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng dông tố được dùng nhằm tạo ra năng lượng điện năng.

2. Xung xung quanh ngôi trường được trồng tăng nhiều cây trái.

3. Tôi chắc chắn rằng rằng các bạn sẽ băng qua bài xích đánh giá tài xế của người sử dụng. Đừng lo ngại.

4. - quý khách hàng Mai đang được giành giải nhất cuộc ganh đua rằng.

- Có thiệt không? Tôi tiếp tục gọi mang lại cô ấy nhằm chúc mừng cô ấy.

5. Thầy u tôi đang được lên plan mang lại kỳ nghỉ ngơi của mình. Họ tiếp tục lên đường du ngoạn cho tới miền nam bộ của quốc gia.

6. quý khách hàng đem nghe thấy giờ sấm không? Trời chuẩn bị mưa to tướng.

Xem tăng điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 10

 • Getting Started (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and answer the following questions ...

 • Language (trang 19, đôi mươi, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the consonant blends ... 2. Listen and practise saying the following sentences ...

 • Reading (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions ... 2. Read the following text and choose the best title for it ...

 • Speaking (trang 23 Tiếng Anh lớp 10): 1. Which of the following activities tự you think teenagers should ... 2. The table below presents the reasons why teenagers should ...

 • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions ... 2. Listen to tướng an announcement about a Go Green Weekend sự kiện ...

 • Writing (trang 25 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment ... 2. Read the incomplete paragraph about ways to tướng improve the environment ...

 • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation ... 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving ...

 • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend sự kiện ...

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: viết bài văn tả cây phượng

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jspGiải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học