unit 2 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 2 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Complete the sentences with the verbs below.

(Hoàn trở nên câu với động kể từ bên dưới.)

are                            exercise                        avoid                    affects                       keep

1. Healthy food and exercise help people ________ fit.

2. Weather that is too cold or too hot _________ your skin condition.

3. Children should __________ fast food and soft drinks.

4. Bad habits lượt thích eating too much sweetened food and going to lớn bed late ________ harmful to lớn our health.

5. We can ____________ indoors and outdoors.

Phương pháp giải:

- exercise (v): luyện thể dục

- avoid (v): tránh

- affect (v): hình ảnh hưởng

- keep (v): giữ

Lời giải chi tiết:

1. keep 2. affects 3. avoid 4. are 5. exercise

1. Healthy food and exercise help people keep fit.

(Thức ăn thanh khiết và luyện thể dục thể thao hùn quý khách lưu giữ dáng vẻ.)

2. Weather that is too cold or too hot affects your skin condition.

(Thời tiết vượt lên trên giá buốt hoặc vượt lên trên rét đều tác động cho tới hiện tượng domain authority của khách hàng.)

3. Children should avoid fast food and soft drinks.

(Trẻ em nên rời thực phẩm thời gian nhanh và nước ngọt.)

4. Bad habits lượt thích eating too much sweetened food and going to lớn bed late are harmful to lớn our health.

(Những thói thân quen xấu xí như ăn rất nhiều bánh kẹo và cút ngủ muộn rất có hại cho sức khỏe cho tới sức mạnh của tất cả chúng ta.)

5. We can exercise indoors and outdoors.

(Chúng tao rất có thể luyện thể dục thể thao nhập mái ấm và ngoài cộng đồng.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the words below next to lớn their definitions.

(Viết những kể từ sau đây cạnh khái niệm của bọn chúng.)

tidy                           active                         fit                           dirty                              healthy

1. always busy doing things, especially physical activities __________

2. good for your health __________

3. everything in order __________

4. in good shape __________

5. not clean __________

Phương pháp giải:

- tidy (adj): ngăn nắp, gọn gàng gàng

- active (adj): năng động

- fit (adj): cân đối

- dirty (adj): bẩn

- healthy (adj): khỏe mạnh

Lời giải chi tiết:

1. active 2. healthy 3. tidy 4. fit 5. dirty

1. always busy doing things, especially physical activities: active

(luôn vất vả với việc làm, nhất là những hoạt động và sinh hoạt thể chất: năng động)

2. good for your health: healthy

(tốt cho tới sức mạnh của bạn: lành lặn mạnh)

3. everything in order: tidy

(tất cả tất cả theo dõi loại tự: gọn gàng gàng)

4. in good shape: fit

(ở dáng vẻ đẹp: cân nặng đối)

5. not clean: dirty

Xem thêm: mẹ bầu ăn khoai lang có tốt không

(không sạch: bẩn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3. Tick (✓) simple sentences.

(Đánh lốt (✓) nhập câu đơn.)

1. Asians eat a lot of rice, but Europeans don’t.

2. Most children love fast food and soft drinks.

3. There is a lot of fresh air in the countryside.

4. Eat less sweetened food, and you won’t put on weight.

5. Hard-working people often stay fit.

Phương pháp giải:

Câu đơn là câu chỉ gồm 1 công ty ngữ và 1 động kể từ.

Lời giải chi tiết:

1. Asians eat a lot of rice, but Europeans don’t.

(Người châu Á ăn nhiều gạo, tuy nhiên người châu Âu thì ko.)

Câu sở hữu 2 công ty ngữ “Asians”, “Europeans” và 2 động kể từ “eat”, “don’t” => Không nên câu đơn

✓ 2. Most children love fast food and soft drinks.

(Hầu không còn trẻ nhỏ mến món ăn thời gian nhanh và nước ngọt.)

Câu có một công ty ngữ “Most children” và 1 động kể từ “love => Câu đơn

✓ 3. There is a lot of fresh air in the countryside.

(Có thật nhiều không gian trong sạch ở vùng quê.)

Câu có một công ty ngữ “There” và 1 động kể từ “is” => Câu đơn

4. Eat less sweetened food, and you won’t put on weight.

(Hãy không nên ăn bánh kẹo lại và các bạn sẽ ko tăng cân nặng.)

Câu có một công ty ngữ “you” và 2 động kể từ “eat”, “put” => Không nên câu đơn.

✓ 5. Hard-working people often stay fit.

(Những người thao tác chuyên cần thông thường mạnh bạo.)

Câu có một công ty ngữ “people” và 1 động kể từ “stay” => Câu đơn

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the following sentences into simple ones.

(Đổi những câu sau trở nên câu đơn.)

1. You are active, and your brother is active too.

(Bạn linh động, và anh trai chúng ta cũng linh động.)

=> Both you and _________________________.

2. Your room looks dark, and it looks untidy too.

(Căn chống của khách hàng nom tối và nom cũng rườm rà.)

=> Your room ___________________________.

3. The Japanese work hard, and they exercise regularly.

(Người Nhật thao tác chuyên cần, và bọn họ luyện thể dục thể thao thông thường xuyên.)

=> The Japanese ___________________________.

4. My mother eats a lot of fruit, and she eats a lot of vegetables too.

(Mẹ tôi ăn thật nhiều trái khoáy cây, và u cũng ăn thật nhiều rau củ.)

=> My mother eats___________________________.

Lời giải chi tiết:

1. Both you and your brother are active.

(Cả chúng ta và anh trai chúng ta đều linh động.)

2. Your room looks dark and untidy.

(Phòng của khách hàng nom tối và ko ngăn nắp.)

3. The Japanese work hard and exercise regularly.

Xem thêm: phương pháp giâm cành là gì

(Người Nhật chuyên cần và luyện thể dục thể thao thông thường xuyên.)

4. My mother eats a lot of fruit and vegetables.

(Mẹ tôi ăn thật nhiều hoa quả trái cây và rau quả.)