unit 12 skills 2 lớp 7


1. Work in groups. Match the phrases vĩ đại the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 12 skills 2 lớp 7

Listening

A tour around London 

(Chuyến du ngoạn xung quanh London)

1. Work in groups. Match the phrases vĩ đại the pictures.

(Làm việc theo đòi group. Nối những cụm kể từ với những tranh ảnh.)

Buckingham Palace

Changing of the Guard 

Lời giải chi tiết:

1. Changing of the Guard (đổi chiến sĩ gác)

2. Buckingham Palace (cung năng lượng điện Buckingham)

Bài 2

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

(Một hướng dẫn viên du lịch du ngoạn đang được nói tới chương trình cho tới chuyến du ngoạn trong thời gian ngày ở London. Lắng nghe và điền nhập bảng thời hạn.)

Go vĩ đại Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back vĩ đại the hotel: (4) _________

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome vĩ đại our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go vĩ đại Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember vĩ đại watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return vĩ đại our khách sạn at 5:00 p.m.

Tạm dịch:

Chào mừng cho tới với chuyến du ngoạn một ngày ở Luân Đôn. Vào 9h 30 sáng sủa, tất cả chúng ta sẽ tới hoàng cung Buckingham. Nữ hoàng và mái ấm gia đình của bà sinh sống bên trên phía trên. quý khách hàng rất có thể bắt gặp quần thể vườn tuyệt rất đẹp của Nữ hoàng, và bộ thu thập những kiệt tác thẩm mỹ và nghệ thuật của bà. Hãy lưu giữ coi Nghi thức thay đổi chiến sĩ gác nhập khi 11 giờ 30 trưa. Chúng tao cũng tiếp tục chuồn thăm hỏi Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm bờ sông Thames. Nó là một trong những trong mỗi hình tượng có tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa tiếp tục ra mắt nhập khi 1 giờ chiều. Sau tê liệt những chúng ta có thể chuồn xung quang đãng và tự sướng. Chúng tao tiếp tục cù quay về nhằm lên thuyền  vào khi 3h 15 chiều bên trên sông Thames. quý khách hàng rất có thể bắt gặp những địa điểm tham quan liêu lịch sử  dọc bờ sông. Đoàn tao tiếp tục cù quay về hotel nhập khi 5 giờ chiều.

Lời giải chi tiết:

(1) 11:30 am

(2) 1:00 pm

(3) 3:15 pm

(4) 5:00 pm

Go vĩ đại Buckingham Palace: 9:30 am

(Đến hoàng cung Buckingham: 9h 30 sáng) 

Watch the Changing of the Guard (1) 11:30 am

(Xem nghi tiết thay đổi chiến sĩ gác: 11 giờ 30 trưa) 

Lunch: (2) 1:00 pm

(Bữa trưa: 1 giờ chiều) 

The boat ride: (3) 3:15 pm

(Đi thuyền: 3h 15 chiều) 

Back vĩ đại the hotel: (4) 5:00 pm

(Quay về khách hàng sạn: 5 giờ chiều) 

Bài 3

3. Listen again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại và hoàn thiện từng câu với MỘT kể từ.)

1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Lời giải chi tiết:

1. Queen

2. garden

3. Clock

4. photos

5. attractions

1. The Queen and her family live in Buckingham Palace.

(Nữ hoàng và mái ấm gia đình của bà sinh sống ở hoàng cung Buckingham.) 

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful garden.

(Ở hoàng cung, chúng ta có thể bắt gặp quần thể vườn tuyệt rất đẹp của Nữ hoàng.) 

3. Another name for Big Ben is the Clock Tower.

(Một cái thương hiệu không giống của Big Ben là Tháp Đồng Hồ.)

4. After lunch, you can go around and take photos.

(Sau bữa trưa, chúng ta có thể chuồn xung xung quanh và tự sướng.)

5. On the boat ride, you can see historic attractions along the river.

(Ở bên trên thuyền, chúng ta có thể nhìn thấy những vị trí than vãn quan liêu lịch sử dân tộc dọc bờ sông.) 

Bài 4

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 trang 17 unit 2

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

(Làm việc theo đòi cặp. Điền nhập bảng với vấn đề về chuyến tham ô quan liêu London.)

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- …

     
     
     

Lời giải chi tiết:

Time

(Thời gian)

Place

(Địa điểm)

Activity

(Hoạt động)

9.30 a.m

(9:30 sáng)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

- visiting the Queen’s garden

(tham quan liêu quần thể vườn của Nữ hoàng)

- watching the Changing of the Guard 

(xem chiến sĩ gác thay đổi ca)

10.30 a.m

(10:30 sáng)

Big Ben 

taking photos with the tower

(chụp hình ảnh với tháp)

11.30 a.m

(11:30 sáng)

lunch

(bữa trưa)

going around and eating

(đi đi dạo xung xung quanh và ăn)

2.00 p.m

(2:00 chiều)

the river

(dòng sông)

seeing historic building along the river

(ngắm tòa mái ấm lịch sử dân tộc dọc từ sông)

3.00 p.m

(3:00 chiều)

hotel

(khách sạn)

back vĩ đại the hotel

(trở lại khách hàng sạn)

Bài 5

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng chúng ta tiếp tục nhập cuộc chuyến tham ô quan liêu London. Viết nhật ký khoảng tầm 70 kể từ về chuyến tham ô quan liêu của khách hàng, dựa vào bảng 4 hoặc dùng trí tưởng tượng của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

First, we went vĩ đại Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went vĩ đại Big Ben Tower vĩ đại sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the thành phố and ate lunch at 11.trăng tròn a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride vĩ đại see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back vĩ đại khách sạn at 4.00 p.m.

Tạm dịch:

Đầu tiên, công ty chúng tôi cho tới Cung năng lượng điện Buckingham khi 9h30 sáng sủa. Chúng tôi cho tới thăm hỏi quần thể vườn của Nữ hoàng, tiếp sau đó coi Sự thay cho thay đổi của những người dân bảo đảm. Tiếp theo đòi, 10h30, công ty chúng tôi cho tới tháp Big Ben nhằm nhìn ngắm và chụp một vài tấm hình với cái đồng hồ đeo tay tuyệt hảo này. Chúng tôi chuồn xung quanh TP.HCM và ăn trưa khi 11 giờ trăng tròn. Sau bữa trưa, công ty chúng tôi nghỉ dưỡng và chính thức chuồn thuyền nhằm coi tòa mái ấm lịch sử dân tộc dọc sông khi 2 tiếng chiều. Cuối nằm trong, công ty chúng tôi tiếp tục quay về hotel khi 4 giờ chiều.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases vĩ đại complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C vĩ đại complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it vĩ đại the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next vĩ đại the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding vĩ đại it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: trong đội ngũ từng người không có súng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.