từ ghép với từ trân

Có 10 kết quả:

峷 trân榛 trân樼 trân溱 trân珍 trân珎 trân臻 trân蓁 trân轃 trân駗 trân

Từ điển trích dẫn

Bạn đang xem: từ ghép với từ trân

1. (Danh) Tên thần.
2. (Danh) Tên một thú nuôi (theo truyền thuyết). § Hình dạng như chó tuy nhiên sở hữu sừng.

Tự hình 1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây — Cây đâm chồi từng lớp bụi.

Tự hình 2

Dị thể 9

Chữ tương tự 3

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đâm chồi trở nên lớp bụi. Như chữ Trân 榛.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới. Đến — Tên sông, tức Trân thuỷ, nằm trong tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ tương tự 4

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

quý báu

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Báu, quý, khan hiếm sở hữu. ◎Như: “trân dị” 珍異 quý kỳ lạ khan hiếm thấy, “trân cố kỉnh dị thú” 珍禽異獸 chim quý thú kỳ lạ.
2. (Động) Quý trọng, quan tâm. ◎Như: “trân trọng” 珍重 quý trọng, “tệ trửu tự động trân” 敝帚自珍 thanh hao cùn tự động lấy thực hiện quý (dù vô cho dù đục, ao căn nhà vẫn hơn).
3. (Danh) Vật báu, vật khan hiếm kỳ lạ. ◎Như: “kì trân dị bảo” 奇珍異寶 của bảo bối kỳ lạ.
4. (Danh) Đồ tiêu hóa. ◎Như: “san trân hải vị” 山珍海味 món ăn ngon kỳ lạ bên trên núi bên dưới hải dương.
5. (Phó) Quý trọng. ◎Như: “trân tàng” 珍藏 quý lưu giữ, “trân tích” 珍惜 quý trọng.

Từ điển Thiều Chửu

① Báu, đồ vật trân quý. Những vật gì trân quý đều gọi là trân cả.
② Coi trân quý, như trân trọng 珍重, trân tích 珍惜, v.v.
③ Ðồ tiêu hóa, như trân tu 珍羞 món ăn quý kỳ lạ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Báu, quý: 奇珍 異寶 Của báo vật lạ; 珍禽異獸 Chim quý thú lạ;
② Quý trọng, quan tâm, trân trọng: 世人珍之 Ai nấy đều quý trọng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ châu ngọc trân quý — Quý giá bán — Đồ tiêu hóa, quý.

Tự hình 3

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 bài chuyện cổ nước mình

Dị thể 7

Chữ tương tự 4

Từ ghép 15

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

quý báu

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 珍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Trân 珍.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 5

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới. Đến.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ tương tự 3

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ đâm chồi um tùm — Cây đâm chồi trở nên lớp bụi.

Tự hình 2

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thảm trải bên trên xe pháo — Tới. Đến.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ tương tự 3

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem thêm: giải sgk tiếng anh lớp 6 kết nối tri thức

Dáng ngựa chở nặng trĩu, cút ko nổi.

Tự hình 2

Dị thể 2