từ 500 đến 600 có bao nhiêu số tròn chục

Đáp án : 11 số 

Giải quí quá trình giải:
Từ 500 cho tới 600 với toàn bộ số tròn trĩnh chục là : 500 , 510 , 520 , 530 , 540 , 560 , 570 , 580 , 590 , 600

Bạn đang xem: từ 500 đến 600 có bao nhiêu số tròn chục

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: giải gdcd 8 bài 6

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar