trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

Đáp án thực sự C

Gọi C và D là 2 điểm vừa lòng đề. Do C là vấn đề xa xăm A nhất và D là vấn đề sát A nhất nên C và D nằm trong nhì mặt hàng vô cùng tè nằm trong bậc và đối xứng cùng nhau qua loa trung trực. Tứ giác ABCD là hình thang cân

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

AC = BD = 8,4 cm

BC = AD = 1,4 cm

AB=BC2+AC2=8,516cm.

Trong thực nghiệm phú quẹt sóng ở mặt mũi hóa học lỏng, nhì mối cung cấp phối kết hợp bịa đặt bên trên A và B, xê dịch nằm trong trộn bám theo phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

Xét bên trên C là vô cùng tiểu:

CACB=k+0,5λλ=CACBk+0,5=7k+0,5

Xét bên trên điểm H, nằm trong phụ thuộc mặt hàng vô cùng tè với C tao có:

HAHB=7HA+HB=AB=8,516HB=0,758cm

Do số cực to phú quẹt to hơn số vô cùng tè phú quẹt nên:

λ4<HB<λ2λ4<0,758<λ21,516<λ<3,0321,516<7k+0,5<3,0321,81<k<4,12

Suy rời khỏi k = 2; 3; 4

Để với số cực to phú quẹt ít nhất thì số vô cùng tè phú quẹt cũng nên tối tè.

Khi cơ lựa chọn C nằm trong mặt hàng vô cùng tè ứng với k = 2.

Do số cực to to hơn số vô cùng tè nên phía bên ngoài C sẽ sở hữu một cực to nữa ứng với k’ = 3.

Số cực to phú quẹt ít nhất bên trên AB là: 3.2 + 1 = 7

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy đang được xê dịch điều tiết bám theo phương ở ngang. Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. thạo động năng cực to của con cái nhấp lên xuống là 120 mJ, lực kéo về cực to ứng dụng lên vật nhỏ của con cái nhấp lên xuống là 6 N. Khi vật qua loa địa điểm với li phỏng 3 centimet thì động năng của con cái nhấp lên xuống có mức giá trị là

A. 7,5 mJ.                   

B. 67,5 mJ.                 

C. 52,5 mJ.                 

D. 112,5 mJ.

Câu 2:

Trong thực nghiệm về phú quẹt sóng ở mặt mũi hóa học lỏng, nhì mối cung cấp phối kết hợp bịa đặt bên trên AB xa nhau chừng 16 cm, xê dịch nằm trong trộn nằm trong tần số 20 Hz bám theo phương trực tiếp đứng, vạc rời khỏi nhì sóng Viral bên trên mặt mũi hóa học lỏng với vận tốc 50 cm/s. Tại mặt mũi hóa học lỏng, MN là nhì điểm sao mang lại ABMN là hình thang cân nặng với lòng MN nhiều năm 8 cm và đàng cao nhiều năm 8 cm. Số điểm cực to phú quẹt bên trên đoạn trực tiếp AN là

A. 3.           

B. 7.  

C. 11.                  

D. 4.

Câu 3:

Một hệ đang được xê dịch tắt dần dần. Cơ năng của hệ

Xem thêm: cách làm phép tính cộng trừ lớp 1

A. là đại lượng ko thay đổi.

B. hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

C. tăng dần dần rồi hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

D. tăng dần dần bám theo thời hạn.

Câu 4:

Hình mặt mũi tế bào mô tả một hệ bao gồm nhì con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá chỉ G. Các lốc xoáy nhẹ nhàng k1k2 có tính cứng theo lần lượt là 64 N/m24 N/m. Các vật nhỏ m1m2 với lượng theo lần lượt là 256 g96 g. Đưa nhì vật cho tới những địa điểm sao cho tất cả nhì lốc xoáy nằm trong dãn 10 cm rồi thả nhẹ nhàng m1 nhằm m1 xê dịch điều tiết. Sau Lúc thả  mộ̣t khoảng chừng thời hạn  thì thả nhẹ nhàng m2 nhằm m2 xê dịch điều tiết. thạo rằng G được gắn kèm với sàn, G không xẩy ra trượt bên trên sàn Lúc hiệp lực của những lực đàn hồi cùa nhì lốc xoáy ứng dụng nhập G có tính rộng lớn ko vượt lên trước quá 5,6 N. Lấy π2=10. Giá trị lớn số 1 của Δt để G ko khi nào bị trượt bên trên sàn là

Hình mặt mũi tế bào mô tả một hệ bao gồm nhì con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá chỉ G (ảnh 1)

A. 215 s .      

B. 16 s .        

C. 115 s .

D. 130 s .

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm ko thay đổi đang được xê dịch điều tiết. Nếu ở điểm với tốc độ trọng ngôi trường g1=9,68 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là T1 = 2 s. Nếu ở điểm với tốc độ trọng ngôi trường g2=9,86 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là T2. Giá trị T2

A. 2,02 s.                    

B. 1,98 s.                     

C. 2,04 s.                     

D. 1,96 s.

Câu 6:

Một sợi chạc mượt, căng ngang, chiều nhiều năm l , với nhì đầu cố định và thắt chặt. Trên chạc đang xuất hiện sóng giới hạn với 3 nút sóng (kể cả nhì đầu dây). Sóng truyền bên trên chạc với bước sóng là . Giá trị của l  

A. 60 cm.                    

B. 90 cm.                    

C. 120 cm.                  

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 tập 1 trang 40

D. 30 cm.