trong giao động điều hoà gia tốc biến đổi

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • Một vật giao động điều tiết đem phương trình giao động x = 6 cos ( 5 pi.t - pi/2)Kể kể từ khi vật chính thức giao động, thời gian sự cân đối tốc độ của vật vì chưng 15 m/s2 phen loại năm ngoái là
  • Một vật giao động điều tiết đem phương trình tốc độ a = 30 cos ( 5 pi.t + pi /3 )
  • Vật giao động điều tiết với phương trình x = A cos(8 pi.t + pi/4).Tính quãng lối vật chuồn được sau khoảng chừng thời hạn T/4 Tính từ lúc thời gian ban đầu?
  • Vật giao động điều tiết với phương trình x = Acos(8pi.t + pi/6).
  • Vật giao động với phương trình x = 5cos(4pi.t + pi/6) centimet. Tìm quãng lối vật chuồn được nhập 3/8 s Tính từ lúc t = 0?
  • Vận tốc của vật giao động điều hoà có tính rộng lớn cực lớn khi
  • Một vật giao động điều hoà khi trải qua địa điểm cân nặng bằng:
  • Một vật giao động điều tiết đem phương trình tốc độ a = đôi mươi cos ( 5pi.t + pi/3)
  • Một vật giao động điều tiết đem phương trình tốc độ a = 2,5 cos(5pi.t/3 + pi/6 ) m/s^2
  • Một vật giao động điều tiết đem phương trình giao động x = 15 cos ( 4 pi.t - pi/6) centimet. Kể kể từ khi vật chính thức giao động, thời hạn vật chuồn được quãng lối 61 centimet ngay sát bằng