trong dao động điều hòa của chất điểm chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm

Câu hỏi:

11/10/2019 145,153

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực to.

Đáp án chủ yếu xác

D. lực kéo về có tính rộng lớn vô cùng đái.

Đáp án C

Trong xấp xỉ điều tiết, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động bên trên địa điểm biên chừng cực to. Tại phía trên chừng chênh chếch đối với tâm của xấp xỉ lớn số 1 nên lực kéo về F = kx = kA = max. Do cơ, lực kéo về đạt cực to.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là fake động

A. thời gian nhanh dần dần đều.

B. chậm rì rì dần dần đều.

C. thời gian nhanh dần dần.

D. chậm rì rì dần dần.

Câu 2:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết theo đuổi một trục thắt chặt và cố định. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là 1 trong đàng hình sin.

B. Lực kéo về thuộc tính nhập vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ trọng với thời hạn xấp xỉ.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là 1 trong đoạn trực tiếp.

Câu 3:

Chọn Tóm lại đúng vào khi nói tới xấp xỉ điều hoà của con cái rung lắc lốc xoáy.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 bài chuyện cổ nước mình

B. Quỹ đạo là 1 trong đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là 1 trong đàng hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật xấp xỉ điều hòa

A. đổi mới thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì vì như thế chu kì xấp xỉ của vật.

B. vì như thế động năng của vật khi đổi mới thiên.

C. đổi mới thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì vì như thế nửa chu kì xấp xỉ của vật.

D. vì như thế động năng của vật khi vật qua chuyện địa điểm cân đối.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn vô cùng đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn vô cùng tiểu 

D. Lực thuộc tính vì như thế không

Câu 6:

Một vật xấp xỉ điểu hòa khi đang được hoạt động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái hướng với vectơ vận tốc.

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và kích cỡ vận tốc nằm trong hạn chế.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 unit 8 trang 82

D. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.