trong công nghệ tế bào thực vật phương pháp nào có sử dụng hóa chất cônsixin

Câu hỏi:

07/08/2019 16,229

A. Nuối ghép tế bào tế bào và lai tế bào sinh dưỡng

Bạn đang xem: trong công nghệ tế bào thực vật phương pháp nào có sử dụng hóa chất cônsixin

B. Nuối ghép tế bào tế bào và nuôi ghép phân tử phấn

C. Nuôi ghép phân tử phấn và lai tế bào sinh dưỡng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kĩ thuật này bên dưới đấy là phần mềm của technology tế bào nhập tạo ra kiểu như mới mẻ ở thực vật?

A. Nuôi ghép phân tử phấn

B. Nuôi ghép tế bào tế bào

C. Cấy truyền phôi

D. Nhân bạn dạng vô tính

Câu 2:

Phương pháp thực hiện đột trở thành tự tạo được dùng thịnh hành đối với?

A. Thực vật và vi sinh vật

B. Động vật và vi sinh vật

C. Động vật bậc thấp

D. Động vật và thực vật

Câu 3:

Khi nói tới technology tế bào, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Nuôi ghép và lưỡng bội hóa phân tử phấn rất có thể tạo ra thành lập con cái đem loại hình không giống cây u.

B. Lai 2 tế bào trần nằm trong loại đưa đến thể tuy vậy nhị cỗ.

C. Nuôi ghép tế bào tế bào sẽ tạo đi ra quần thể cây nom đem loại gen nhiều mẫu mã.

D. Cây truyền phôi ở động vật hoang dã chỉ việc dùng 1 thành viên cái nhằm nuôi phôi.

Câu 4:

Trong tiến độ nhân bạn dạng rán Đôly, bước này sau đấy là đúng?

A. Lấy trứng của con cái rán cho tới trứng nhằm vô hiệu khối tế bào hóa học.

B. Lấy nhân kể từ trứng của con cái rán cho tới trứng.

Xem thêm: tin học đã giúp gì cho em trong học tập

C. Tế bào trứng đem nhân của tế bào tuyến vú đã và đang được ghép nhập tử cung của con cái rán không giống nhằm cải cách và phát triển và sinh đẻ thông thường.

D. Cừu con cái sinh đi ra đem loại hình kiểu như loại hình của rán cho tới trứng.

Câu 5:

Khi nói tới tạo ra kiểu như bởi vì technology tế bào, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Để nhân những kiểu như lan quý, những ngôi nhà phân tích hoa lá cây cảnh đang được vận dụng cách thức nuôi ghép tế bào, tế bào thực vật

(2) Khi nuôi ghép phân tử phấn hoặc noãn ko thụ tinh anh nhập môi trường thiên nhiên tự tạo rất có thể đâm chồi trở thành những loại tế bào đơn bội.

(3) Consixin là hóa hóa học đem hiệu suất cao vô cùng cao trong những việc thực hiện đột trở thành nhiều bội.

(4) Trong lai tế bào, người tớ nuôi ghép 2 loại tế bào sinh dục không giống loại.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 6:

Cho những trở thành tựu sau:

(1) Tạo cây lưỡng bội thuần chủng về toàn bộ những gen.

(2) Tạo kiểu như dâu tằm tam bội.

(3) Tạo kiểu như mới mẻ đem Đặc điểm của 2 loại.

(4) Tạo kiểu như dưa đỏ nhiều bội.

Các trở thành tự động được đưa đến bởi vì cách thức thực hiện đột trở thành là:

A. (3) và (4)

B. (1) và (3)

C. (1) và (2)

D. (2) và (4)

Câu 7:

Từ một khung người đem loại gen AabbDdEE, rất có thể đưa đến khung người đem loại gen này tại đây bởi vì cách thức nuôi chứa chấp phân tử phấn và lưỡng bội hóa?

A. AabbDdEE

B. AabbDdEE

C. aabbddEE

Xem thêm: câu hỏi if

D. aaBBddEE