trong chu trình canvin chất nào sau đây đóng vai trò là chất nhận co2 đầu tiên

Trong quy trình Canvil, hóa học nhận CO2 thứ nhất là

Bạn đang xem: trong chu trình canvin chất nào sau đây đóng vai trò là chất nhận co2 đầu tiên

A. ALPG (anđêhit phôtphoglixêric).

B. APG (axit phôtphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. RiDP (ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).

Đáp án D

Trong quy trình Canvil, hóa học nhận CO2 thứ nhất là RiDP (ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).
A, B, C đều là những thành phầm được dẫn đến nhập quy trình.
→ Đáp án D.

Trần Hoàng Hải loại này còn có cần thiết nằm trong ko ạ

. 157 ngày

Sách lớp 11 công tác mới mẻ Toán, Lý, Hoá, 3 cỗ liên kết trí thức, chân mây tạo nên, cánh diều 200.000đ 129.000đ
Sách sinh học tập 11 thầy Phan Khắc Nghệ, tự động học viên học tập lớp 11 Moonbook 700.000đ 400.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ

Xem thêm: bài 8.3 sgk toán 6 tập 2 trang 47

Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh bám theo chủ thể ôn đua thpt

79.000đ 49.000đ

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID