trình bày quy trình chuẩn bị đất trồng

Câu hỏi:

21/09/2022 1,969

Bạn đang xem: trình bày quy trình chuẩn bị đất trồng

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Hướng dẫn giải:

Quy trình sẵn sàng khu đất trồng:

- Cách 1: Xác toan diện tích S khu đất trồng.

- Cách 2: Vệ sinh khu đất trồng

- Cách 3: Làm khu đất và tôn tạo đất

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người thao tác vô ngôi nhà trồng trọt là:

A. Làm việc tương quan cho tới cây trồng

B. Làm việc tương quan cho tới nhân loại cây trồng

C. Làm việc tương quan cho tới bảo đảm an toàn cây trồng

D. Làm việc tương quan cho tới cây rừng

Câu 2:

Nghiên cứu vớt như thể cây cỏ nằm trong nghề ngỗng nào?

A. Nhà trồng trọt

B. Nhà nuôi ghép mô

C. Nhà căn bệnh học tập thực vật

D. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Câu 3:

Quy trình trồng trọt với bao nhiêu giai đoạn?

A. 5

B. 4

Xem thêm: kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này

C. 3

D. 6

Câu 4:

Thu hoạch cam phù phù hợp với cách thức nào?

A. Hái

B. Cắt

C. Nhổ

D. Đào

Câu 5:

Nhà căn bệnh học tập thực vật:

A. Làm việc tương quan cho tới cây trồng

B. Làm việc tương quan cho tới nhân loại cây trồng

C. Làm việc tương quan cho tới bảo đảm an toàn cây trồng

D. Làm việc tương quan cho tới cây rừng

Câu 6:

Nghiên cứu vớt căn bệnh sợ hãi cây cỏ nằm trong nghề ngỗng nào?

A. Nhà trồng trọt

B. Nhà nuôi ghép mô

C. Nhà căn bệnh học tập thực vật

D. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Xem thêm: tiếng việt lớp 2 trang 41 chân trời sáng tạo