toán lớp 6 bài 9 dấu hiệu chia hết

Với giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Toán 6 Bài 9.

Giải Toán 6 Kết nối học thức Bài 9: Dấu hiệu phân chia hết

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 9 dấu hiệu chia hết

Video Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn - sách Kết nối học thức - Cô Hoàng TX Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

1. Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2, mang lại 5

Giải Toán 6 trang 34 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Số 230 sở hữu phân chia không còn mang lại 2 và phân chia không còn mang lại 5 ko ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Vận dụng đặc thù phân chia không còn của một tổng, hãy cho biết thêm. Thay lốt * vì thế chữ số ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 35 Tập 1

 • Luyện tập dượt 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Không triển khai quy tắc tính, em hãy cho biết thêm tổng (hiệu) sau sở hữu phân chia không còn mang lại 2 ....

  Xem tiếng giải

1. Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9, mang lại 3

 • Hoạt động 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 27; 82; 195; 234. Hãy bố trí những số bên trên trở nên nhị group ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 27; 82; 195; 234. Tính tổng những chữ số của từng số ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • Luyện tập dượt 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Thay lốt * vì thế một chữ số sẽ được số phân chia không còn mang lại 9 ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 36 Tập 1

 • Vận dụng trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Trên một bờ khu đất lâu năm 108m, một chưng dân cày lên kế hoạch trồng một vài cây dừa ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 42; 80; 191; 234. Hãy bố trí những số bên trên trở nên nhị group ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số 42; 80; 191; 234. Tính tổng những chữ số của từng số ....

  Xem tiếng giải

 • Luyện tập dượt 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Thay lốt * vì thế một chữ số nhằm số 12*5 phân chia không còn mang lại 3 ....

  Xem tiếng giải

 • Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: quý khách Hà cần thiết mò mẫm lối cho tới khu chợ. hiểu rằng Hà chỉ rất có thể trải qua ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Bài tập

Giải Toán 6 trang 37 Tập 1

 • Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những số sau, số nào là phân chia không còn mang lại 2, số nào là phân chia không còn mang lại 5? 324; 248; 2020 ; 2025 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những số sau, số nào là phân chia không còn mang lại 3, số nào là phân chia không còn mang lại 9. 450; 123 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.12 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Khối lớp 6 của một ngôi trường sở hữu 290 học viên chuồn dã nước ngoài. Cô phụ trách móc ham muốn ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Có 162 học viên nhập cuộc công tác giảng dạy đá bóng, được phân thành những group ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Thay lốt * vì thế một chữ số nhằm số 345* nhằm a) phân chia không còn mang lại 2 b) phân chia không còn mang lại 3 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng 3 chữ số 3, 0, 4 hãy viết lách những số ngẫu nhiên sở hữu phụ vương chữ số không giống nhau ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Từ những chữ số 5, 0, 4, 2 viết lách những số ngẫu nhiên sở hữu phụ vương chữ số không giống nhau sao mang lại ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Bài giảng: Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn - Kết nối học thức - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những bài xích giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 10: Số nguyên vẹn tố

 • Toán 6 Luyện tập dượt công cộng trang 43

 • Toán 6 Bài 11: Ước công cộng. Ước công cộng rộng lớn nhất

 • Toán 6 Bài 12: Bội công cộng. Bội công cộng nhỏ nhất

 • Toán 6 Luyện tập dượt công cộng trang 54 - 55


Lý thuyết Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn (hay, chi tiết)

1. Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2, mang lại 5

Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang lại 2 và chỉ những số cơ mới nhất phân chia không còn mang lại 2.

Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5 và chỉ những số cơ mới nhất phân chia không còn mang lại 5.

Ví dụ 1. Cho những số sau: 242; 102; 255; 76; 8 090; 260; 145.

a) Các số phân chia không còn mang lại 2;

b) Các số phân chia không còn mang lại 5;

c) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

Xem thêm: gram âm là gì

Lời giải

a) Các số phân chia không còn mang lại 2 là những số sở hữu chữ số tận nằm trong là . 

Do cơ trong số số bên trên những số phân chia không còn mang lại 2 là: 242; 102; 76; 8 090; 260.

b) Các số phân chia không còn mang lại 5 là những số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5.

Do cơ trong số số bên trên số phân chia không còn mang lại 5 là: 255; 8 090; 260; 145.

c) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là: 8 090; 260.

2. Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9, mang lại 3

Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 9 và chỉ những số cơ mới nhất phân chia không còn mang lại 9.

Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3 thì phân chia không còn mang lại 3 và chỉ những số cơ mới nhất phân chia không còn mang lại 3.

Chú ý: Các số phân chia không còn mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 3 tuy nhiên phân chia không còn mang lại 3 ko có thể phân chia không còn mang lại 9.

Ví dụ 2. Trong những số sau: 1 954; 264; 315; 705; 2 231; 3 771 số nào là phân chia không còn mang lại 3, số nào là phân chia không còn mang lại 9.

Lời giải

+) Ta có: 1 + 9 + 5 + 4 = 19 ko phân chia không còn mang lại 9 cũng ko phân chia không còn mang lại 3 nên 1954 ko phân chia không còn mang lại 3 và 9.

+) Ta có: 2 + 6 + 4 = 12 phân chia không còn mang lại 3 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 9 nên 264 phân chia không còn mang lại 3 và ko phân chia không còn mang lại 9.

+) Ta có: 3 + 1 + 5 = 9 vừa phải phân chia không còn mang lại 3 vừa phải phân chia không còn mang lại 9 nên 315 vừa phải phân chia không còn mang lại 3 vừa phải phân chia không còn mang lại 9.

+) Ta sở hữu 7 + 0 + 5 = 12 phân chia không còn mang lại 3 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 9 nên 705 phân chia không còn mang lại 3 và ko phân chia không còn mang lại 9.

+) Ta sở hữu 2 + 2 + 3 + 1 = 8 ko phân chia không còn mang lại 3 cũng ko phân chia không còn mang lại 9 nên 2 231 ko phân chia không còn mang lại 3 cũng ko phân chia không còn mang lại 9.

+) Ta có: 3 + 7 + 7 + 1 = 18 vừa phải phân chia không còn mang lại 3 vừa phải phân chia không còn mang lại 9 nên 3771 vừa phải phân chia không còn mang lại 3 vừa phải phân chia không còn mang lại 9.

Vậy những số phân chia không còn mang lại 3 là 264; 315; 705; 3 771; những số phân chia không còn mang lại 9 là 315; 3 771.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn (có đáp án)

I. Nhận biết

Câu 1. Trong những số sau số nào là phân chia không còn mang lại 2:

A. 102;

B. 1 443;

C. 305;

D. 909.

Câu 2. Trong những số: 10 203; 450; 305; 194 724; 234 500. Có từng nào số phân chia không còn mang lại 5.

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 3. Trong những số: 102; 355; 270; 2 350; 6 708. Số nào là phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

A. 102 và 270.

B. 355 và 2 350.

C. 270 và 2 350.

D. 355 và 6 708.

Câu 4. Trong những số sau số nào là phân chia không còn mang lại 3: 421; 248; 2 020; 2025.

A. 421.

B. 248.

C. 2 020.

D. 2 025.

Câu 5. Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng?

A. Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3 thì phân chia không còn mang lại 9 và chỉ những số cơ mới nhất phân chia không còn mang lại 9.

B. Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 3; 6; 9 thì phân chia không còn mang lại 3.

C. Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 5.

D. Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

II. Thông hiểu

Câu 1. Không triển khai quy tắc tính, em hãy cho biết thêm tuyên bố nào là là trúng.

A. 1 953 + 1 975 phân chia không còn mang lại 9.

B. 2 020 – 938 phân chia không còn mang lại 2.

C. 1 942 – 1 930 phân chia không còn mang lại 5.

D. 2 225 + 1 113 phân chia không còn mang lại 3.

Câu 2. Tìm x, nó nhằm số Bài tập dượt trắc nghiệm Dấu hiệu phân chia không còn sở hữu đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức vừa phân chia không còn mang lại 5, vừa phải phân chia không còn mang lại 9.

A. x = 1; nó = 0;               

B. x = 3; nó = 5;                

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai.

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hình thức sinh sản của rêu

Loạt bài xích dựa vào đề bài xích và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền tiếng giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, nghiêm khắc cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được xin xỏ quy tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Các loạt bài xích lớp 6 Kết nối học thức khác