toán lớp 6 bài 23

Với giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Toán 6 Bài 23.

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số vì như thế nhau

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 23

Video Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau - Kết nối trí thức - Cô Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

 • Bài toán khai mạc trang 4 Toán lớp 6 Tập 2: Chúng tôi đã biết Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Giải Toán 6, còn luật lệ phân tách – 2 mang đến 5 thì sao? ....

  Xem tiếng giải

1. Mở rộng lớn định nghĩa phân số

Giải Toán 6 trang 5 Tập 2

 • Câu chất vấn trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Cách viết lách này tại đây mang đến tao một phân số? Cho biết tử và khuôn mẫu của phân số tê liệt ....

  Xem tiếng giải

 • Luyện Tập 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Viết thành quả của những luật lệ phân tách sau bên dưới dạng phân số. ....

  Xem tiếng giải

 • Tranh luận trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Em nghĩ về sao về nhị chủ kiến của Vuông và Tròn? Ai đích, ai sai? ....

  Xem tiếng giải

2. Hai phân số vì như thế nhau

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Chia nhị hình chữ nhật nằm trong độ cao thấp trở thành những phần đều nhau và tô màu sắc như hình 6.1. ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • Hoạt động 2 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Dựa vô hình vẽ, em hãy đối chiếu những phân số sẽ có được. ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 3 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy thám thính những cặp phân số đều nhau trong những phân số sau: ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 6 Tập 2

 • Hoạt động 4 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Với từng cặp phân số đều nhau bên trên, nhân tử số của phân số này với khuôn mẫu số của phân số tê liệt rồi đối chiếu thành quả. ....

  Xem tiếng giải

 • Luyện Tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số tại đây với đều nhau không?....

  Xem tiếng giải

3. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Cho biết những phân số sau với đều nhau không? ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 6 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Nhân cả tử và khuôn mẫu của phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Giải Toán 6 với -5 tao được phân số nào? Phân số vừa phải tìm kiếm được với vì như thế phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Giải Toán 6 không? ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • Hoạt động 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: Chia cả tử và khuôn mẫu của phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Giải Toán 6 mang đến 7 tao được phân số nào? ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 7 Tập 2

 • Luyện Tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm những cặp phân số đều nhau trong những phân số sau và dùng đặc điểm cơ bạn dạng của phân số nhằm phân tích và lý giải Tóm lại. ....

  Xem tiếng giải

 • Luyện Tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2: Trong những phân số Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Giải Toán 6 , phân số này là phân số tối giản?....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 8 Tập 2

 • Thử thách nhỏ trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Việt đang được nghịch tặc trò nghịch tặc thám thính lối. tường rằng Việt chỉ được luật lệ dịch chuyển Một trong những dù theo đòi lối kẻ và chứa chấp phân số ....

  Xem tiếng giải

Bài tập

 • Bài 6.1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Hoàn trở thành bảng sau: ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • Bài 6.2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Thay vết "?" thông qua số tương thích. ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 6.3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Viết từng phân số tại đây trở thành phân số vì như thế nó và với khuôn mẫu dương. ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 6.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn gàng những phân số sau: -12/-4; 7/-35; -9/27 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 6.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Viết những số đo thời hạn tại đây theo đòi đơn vị chức năng giờ, bên dưới dạng phân số tối giản. ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 6.6 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Một vòi vĩnh nước chảy vào trong 1 bể không tồn tại nước, sau 40 phút thì giàn giụa bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước vẫn chảy lắc từng nào phần bể? ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 6.7 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Hà Linh nhập cuộc một cuộc ganh đua sáng sủa tác và sẽ có được phần thưởng là số chi phí 200 000 đồng. quý khách mua sắm một phần quà đề tặng sinh nhật u không còn 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh vẫn chi tiêu không còn từng nào phần số chi phí bản thân được thưởng? ....

  Xem tiếng giải

Xem thêm thắt những bài xích giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

 • Toán 6 Luyện tập dượt cộng đồng trang 13

 • Toán 6 Bài 25: Phép nằm trong và luật lệ trừ phân số

 • Toán 6 Bài 26: Phép nhân và luật lệ phân tách phân số

 • Toán 6 Bài 27: Hai việc về phân số


Lý thuyết Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau (hay, chi tiết)

1. Mở rộng lớn định nghĩa về phân số

– Định nghĩa về phân số: Với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0 , tao gọi Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là 1 trong những phân số, vô tê liệt a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ 1: 

Xem thêm: cảnh quan chủ yếu ở phía tây phần đất liền đông á là

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là 5 và khuôn mẫu số là 4 hiểu là năm phần tư.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là –10 và khuôn mẫu số là 4 hiểu là âm chục phần tư.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức là một phân số với tử số là 3 và khuôn mẫu số là –7 hiểu là phụ thân phần âm bảy.

Chú ý: Mọi số vẹn toàn đều rất có thể viết lách bên dưới dạng phân số.

Ví dụ 2: 

Số 3 rất có thể viết lách bên dưới dạng phân số là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

Số –8 rất có thể viết lách bên dưới dạng phân số là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

2. Hai phân số vì như thế nhau

Hai phân số Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thứcMở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức được gọi là bằng nhau nếu như a.d = b.c. Khi tê liệt tao viết lách là Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức .

Ví dụ 3: Hai phân số Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  đều nhau vì như thế 5.12 = 60 và 6.10 = 60.

3. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

– Nếu nhân cả tử và khuôn mẫu của một phân số với nằm trong một vài vẹn toàn không giống 0 thì tao được một phân số vì như thế phân số vẫn mang đến.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức với a, b, m ∈ ℤ; b≠0; m≠0.

– Nếu phân tách cả tử và khuôn mẫu của một phân số mang đến và một ước cộng đồng của bọn chúng thì tao được một phân số vì như thế phân số vẫn mang đến.

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức với n là ước cộng đồng của a và b; a, b, m ∈ ℤ; b≠0 .

Ví dụ 4: 

Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức 


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau (có đáp án)

Dạng 1. Mở rộng lớn phân số. Phân số vì như thế nhau

Câu 1. Viết phân số âm năm phần tám

A.58

B.85

C.58

D. -5,8

Câu2. Trong những cơ hội viết lách tại đây, cơ hội viết lách này mang đến tao phân số:

A.120

B.45

C.30,25

D.4,411,5

Câu3. Phần tô màu sắc vô hình sau màn biểu diễn phân số nào?

Bài tập dượt trắc nghiệm Mở rộng lớn phân số. Phân số đều nhau với đáp án | Toán lớp 6 Kết nối trí thức (ảnh 1)

A.12

B.14

C.34

D.58

Câu 4. Phân số này tiếp sau đây vì như thế với phân số25

A.410

B.61525615

C.615

D.410

Câu5. Điền số tương thích vô địa điểm chấm1590=5...

A. 20

B. −60

C. 60

D. 30

Câu 6 . Viết số vẹn toàn – 16 bên dưới dạng phân số tao được:

A.160

B.161

C.161

D.160

Câu7. Nhận xét này tại đây làđúngkhi nói tới phân số?

A. Phân số nhỏ rộng lớn số 0 gọi là phân số âm.

B. Phân số to hơn số 0 gọi là phân số dương.

C. Phân số âm nhỏ rộng lớn phân số dương.

D. Cả A, B và C đều đích.

Câu8. Phân số với tử bằng−4, khuôn mẫu bằng5được viết lách là:

A.54

B.45

C.45

D.54

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Loạt bài xích dựa vào đề bài xích và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền tiếng giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, nghiêm chỉnh cấm từng hành động sao chép nhưng mà không được van lơn luật lệ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài xích lớp 6 Kết nối trí thức khác