toán lớp 4 trang 123, 124, 125

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 123, 124, 125

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số phù hợp nhằm viết lách vô vị trí chấm sao cho:

a) 75... phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5.

b) 75... phân chia không còn mang đến 2 và phân chia không còn mang đến 5.

 Số tìm ra sở hữu phân chia không còn mang đến 3 không?

c) 75... phân chia không còn mang đến 9

Số tìm ra sở hữu phân chia không còn mang đến 2 và 3 không?

Phương pháp giải:

Áp dụng những tín hiệu phân chia không còn mang đến 2; 5; 9; 3:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang đến 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn mang đến 9.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

a) cũng có thể viết lách vô vị trí chấm một trong số chữ số: 2; 4; 6; 8 tức là:

           752, 754, 756, 758

b) Số phân chia không còn mang đến 2 và phân chia không còn mang đến 5 thì chữ số tận nằm trong của số cơ nên là 0. Vậy viết lách 0 vô vị trí chấm:

          750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 phân chia không còn mang đến 3.

Vậy số 750 là số phân chia không còn mang đến 3. 

c) Để số 75... phân chia không còn mang đến 9 thì 7 + 5 + ... nên phân chia không còn mang đến 9, hoặc 12 + ... nên phân chia không còn mang đến 9.

Vậy tao điền số 6 vô vị trí chấm:     756

Số 756 sở hữu chữ số tận nằm trong là 6 nên phân chia không còn mang đến 2, số 756 phân chia không còn mang đến 3 (vì số 756 sở hữu tổng những chữ số là 18 và 18 phân chia không còn mang đến 3).

Vậy số 756 phân chia không còn cho tất cả 2 và 3.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mỗi lớp học tập sở hữu \(14\) học viên trai và \(17\) học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai vô số học viên của lớp học tập cơ.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái vô số học viên của lớp học tập cơ.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số học viên của lớp học tập cơ.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học viên gái) vô số học viên của lớp học tập cơ sở hữu tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và kiểu số là tổng số học viên của lớp học tập.

Lời giải chi tiết:

 Số học viên của lớp học tập này đó là :

                \(14 + 17 = 31\) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai vô số học viên của lớp học tập cơ là:  \(\dfrac{14}{31}\).

b) Phân số chỉ phần học viên gái vô số học viên của lớp học tập cơ là:   \(\dfrac{17}{31}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những phân số  \( \dfrac{20}{36}; \;\dfrac{15}{18} ; \;\dfrac{45}{25}; \;\dfrac{35}{63}\) phân số nào là bằng \(\dfrac{5}{9}\) ?  

Xem thêm: unit 2 lớp 6 getting started

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở nên phân số tối giản. Các phân số bởi vì phân số \(\dfrac{5}{9}\) thì rút gọn gàng được trở nên phân số tối giản là \(\dfrac{5}{9}\).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến, tao có:

\(\dfrac{20}{36}=\dfrac{20:4}{36:4}=\dfrac{5}{9}\);                                 \(\dfrac{15}{18}=\dfrac{15:3}{18:3}=\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{45}{25}=\dfrac{45:5}{25:5}=\dfrac{9}{5}\);                                 \(\dfrac{35}{63}=\dfrac{35:7}{63:7}=\dfrac{5}{9}\)

Vậy những phân số bằng \(\dfrac{5}{9}\) là: \(\dfrac{20}{36};\dfrac{35}{63}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số: \(\dfrac{8}{12};\dfrac{12}{15};\dfrac{15}{20}\) theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở nên phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau thời điểm rút gọn gàng bằng phương pháp quy đồng kiểu số những phân số cơ.

- So sánh những phân số ban sơ rồi bố trí theo thứ tự động kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{8}{12}=\dfrac{8:4}{12:4}=\dfrac{2}{3}\);             \(\dfrac{12}{15}=\dfrac{12:3}{15:3}=\dfrac{4}{5}\);             \(\dfrac{15}{20}=\dfrac{15:5}{20:5}=\dfrac{3}{4}\)

Quy đồng kiểu số những phân số: \(\dfrac{2}{3};\dfrac{4}{5};\dfrac{3}{4}\) tao có:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 5 \times 4}{3 \times 5 \times 4}=\dfrac{40}{60}\);          \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\);         \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\)

Vì \( \dfrac{48}{60}> \dfrac{45}{60}>\dfrac{40}{60}\) nên \(\dfrac{4}{5} >\dfrac{3}{4}>\dfrac{2}{3}\).

Hay \(\dfrac{12}{15}> \dfrac{15}{20}> \dfrac{8}{12}\).

Vậy những phân số đang được mang đến xếp theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng như sau:   \(\dfrac{12}{15};\;\dfrac{15}{20};\;\dfrac{8}{12}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Hai hình chữ nhật sở hữu phần cộng đồng là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải quí vì sao hình tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy nhiên.

b) Đo chừng  dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi đánh giá coi từng cặp cạnh đối lập sở hữu đều nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có tính nhiều năm lòng DC là 4cm, độ cao AH là 2cm. Tính diện tích S của hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo chừng nhiều năm những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút đi ra đánh giá.

- Muốn tính diện tích S hình bình hành tao lấy chừng nhiều năm lòng nhân với độ cao ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD nằm trong nhì cạnh đối lập của hình chữ nhật ở ngang nên bọn chúng tuy nhiên song cùng nhau.

Cạnh DA và cạnh BC nằm trong nhì cạnh đối lập của hình hình chữ nhật bịa đặt chéo cánh nên bọn chúng tuy nhiên song nhau.

b) Đo chừng nhiều năm những cạnh của hình tứ giác ABCD tao có:

AB = 4cm;                                DA = 3cm;  

CD = 4cm;                                BC = 3cm

Do đó AB = CD và DA = BC.

Vậy tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập đều nhau.

Xem thêm: tác giả kiều ở lầu ngưng bích

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

                   4 × 2 = 8 (cm2

Loigiaihay.com