toán lớp 4 trang 100 101

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 100 101

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập khu vực chấm : 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội quy đổi :

1km2 = 1 000 000m;    

1m2 = 100dm;              1dm2 = 100cm2

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S khu đất nền hình chữ nhật, biết :

a) Chiều lâu năm 5km, chiều rộng lớn 4km;

b) Chiều lâu năm 8000m, chiều rộng lớn 2km.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S khu đất nền hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích khu đất nền này đó là :         

          5 × 4 = trăng tròn (km2)      

b) Đổi :  8000m = 8km 

    Diện tích khu đất nền này đó là :         

          8 × 2 = 16 (km2)

                  Đáp số: a) 20km2.

                              b) 16km2.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 Cho biết diện tích S của tía thành phố Hồ Chí Minh (theo số liệu năm 2002) là:

         Hà Nội : 921km2

         Đà Nẵng : 1255km2

        TP. Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích S của: TP Hà Nội và Đà Nẵng; TP Đà Nẵng và Thành phố Xì Gòn, Thành phố Xì Gòn và TP Hà Nội.

b) Thành phố này với diện tích S rộng lớn nhất? Thành phố này với diện tích S bé nhỏ nhất?

Xem thêm: điện trở trong của nguồn

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S (có nằm trong đơn vị chức năng đo) tương tự động như đối chiếu nhì số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của TP Hà Nội nhỏ thêm hơn diện tích S TP Đà Nẵng (vì 921km< 1255km2).

    Diện tích của TP Đà Nẵng nhỏ thêm hơn diện tích S của Thành phố Xì Gòn (vì 1255km< 2095km2) .

    Diện tích của Thành phố Xì Gòn to hơn diện tích S của TP Hà Nội (vì 2095km > 921km2)

b) Thành phố Xì Gòn với diện tích S lớn số 1. Thành phố TP Hà Nội với diện tích S bé nhỏ nhất.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một khu đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 3km, chiều rộng lớn vị \( \dfrac{1}{3}\) chiều lâu năm. Tính diện tích S khu đất nền ê.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn khu đất nền tao lấy chiều lâu năm khu đất nền mang đến cho 3.

- Tính diện tích khu đất nền hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng lớn của khu đất nền ê là: 

3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất nền này đó là : 

× 1 = 3 (km2

                  Đáp số : 3km2. 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

 Cho biết tỷ lệ số lượng dân sinh chỉ số dân tầm sinh sinh sống bên trên diện tích S 1km2. Biểu thiết bị sau đây nói đến tỷ lệ số lượng dân sinh của tía thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn (theo số liệu 1999) 

Dựa nhập biểu thiết bị bên trên hãy vấn đáp những thắc mắc sau :

a) Thành phố này với tỷ lệ số lượng dân sinh lớn số 1 ? 

b) Mật phỏng số lượng dân sinh ở thành phố Hồ Chí Minh Xì Gòn cấp khoảng chừng bao nhiêu phen tỷ lệ số lượng dân sinh ở TP. Hải Phòng ?

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu thiết bị tiếp tục mang đến nhằm xác lập tỷ lệ số lượng dân sinh của những thành phố Hồ Chí Minh, tiếp sau đó đối chiếu nhằm mò mẫm thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ số lượng dân sinh lớn số 1.

Để biết mật phỏng số lượng dân sinh ở Thành phố Xì Gòn cấp từng nào phen tỷ lệ số lượng dân sinh ở TP. Hải Phòng tao lấy mật phỏng số lượng dân sinh ở Thành phố Xì Gòn phân tách mang đến tỷ lệ số lượng dân sinh ở TP. Hải Phòng.

Lời giải chi tiết:

a) TP Hà Nội là thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ số lượng dân sinh lớn số 1 (2952 người/km2).

    b) Quan sát biểu thiết bị tao thấy:

Xem thêm: tóm tắt bài nhật trình sol 6

Cột ứng với TP. Xì Gòn cao khoảng chừng ngay gần 8 dù.

Cột ứng với TP. Hải Phòng cao khoảng chừng ngay gần 4 dù.

Vậy TP. Xì Gòn với tỷ lệ số lượng dân sinh cấp khoảng chừng 2 lần tỷ lệ số lượng dân sinh ở TP. Hải Phòng.