toán 6 bài tập cuối chương 2

Bình chọn:

4.2 bên trên 289 phiếu

Bạn đang xem: toán 6 bài tập cuối chương 2

Bài 2.53 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Tìm x nằm trong {50; 108, 189, 1234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 phân tách không còn cho tới 2; b) x – 27 phân tách không còn cho tới 3; c) x + trăng tròn phân tách không còn cho tới 5; d) x + 36 phân tách không còn cho tới 9. Xem điều giải

Bài 2.54 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Thực hiện tại phép tắc tính sau rồi phân tách sản phẩm đi ra quá số vẹn toàn tố: a) 14^2 + 5^2 + 2^2; b) 400 : 5 + 40

Xem điều giải

Bài 2.55 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98; b) 36 và 54. Xem điều giải

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Các phân số sau vẫn chính là phân số tối giản chưa? Nếu ko, hãy rút gọn gàng về phân số tối giản.

Xem điều giải

Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Thực hiện tại phép tắc tính: a) 5/12+3/16; b) 4/15-2/9 Xem điều giải

Bài 2.58 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Xem thêm: viết về nhân vật em yêu thích lớp 3

Có 12 ngược cam, 18 ngược xoài và 30 ngược bơ. Mẹ ham muốn Mai chia đều cho các bên từng loại kim cương bại liệt nhập những túi kim cương sao cho từng túi đều sở hữu cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai rất có thể phân tách được không ít nhất là bao nhiêu túi quả?

Xem điều giải

Bài 2.59 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1Bác Nam quyết định kì 3 mon một đợt thay cho dầu, 6 mon một đợt xoay lốp xe pháo xe hơi của tớ. Hỏi nếu như bác bỏ ấy thực hiện nhì việc bại liệt đồng thời nhập tháng bốn trong năm này, thì đợt sớm nhất tiếp sau bác bỏ ấy tiếp tục nằm trong thực hiện nhì việc bại liệt nhập mon nào? Xem điều giải Bài 2.61 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1 hiểu nhì số 3^a. 5^2 và 3^3.5^b đem ƯCLN là 3^3.5^2 và BCNN là 3^4 .5^3. Tìm a và b. Xem điều giải

Bài 2.62 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập dượt 1

Bài toán cổ: Bác bại liệt chăn vịt không giống thường Buộc tiếp cận được chẵn mặt hàng mới mẻ ra Hàng 2 xếp thấy ko vừa Hàng 3 xếp vẫn tồn tại quá một con Hàng 4 xếp vẫn ko tròn Hàng 5 xếp thiếu thốn một con cái mới mẻ đầy Xếp trở nên mặt hàng 7, đẹp nhất thay Vịt bao nhiêu? Tính được ngay lập tức mới mẻ tài. (Biết số vịt chưa tới 200 con).

Xem điều giải

Lý thuyết bài bác tập dượt cuối chương IILý thuyết bài bác tập dượt cuối chương II Xem cụ thể