tìm tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn

Câu hỏi:

30/10/2020 1,096

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi A là tập kết những số bất ngờ ko to hơn 5, B là tập kết những số bất ngờ to hơn 3 và nhỏ rộng lớn 10.

a) Viết những tập kết A và B bằng cơ hội liệt kê những thành phần.

b) Viết tập kết C các số nằm trong A mà ko nằm trong B.

c) Viết tập kết D các số nằm trong B mà ko nằm trong A.

Câu 2:

Đọc những số:  XII, XXXIVMDXI

Viết những số sau vì chưng những chữ số La Mã: 126, 615, 3293

Câu 3:

Hãy ghi chép những tập kết sau

a) Các mon dương lịch sở hữu 31 ngày.

Xem thêm: cây có mạch và động vật lên cạn vào kỷ nào

b) Các vần âm vô cụm kể từ “CON NGOAN – TRÒ GIỎI”

c) Các số bất ngờ to hơn 9 và nhỏ rộng lớn 20

Câu 4:

Cho nhì tập kết A và B. A là tập kết những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 4B=xN|2<x<5

a) Viết tập kết A và B theo cơ hội liệt kê phần tử

b) Viết những luyện hợp: C=x|xA,xBD=x|xA,xBE=xN|xA,xB,x<9.

c) Viết những tập kết bao gồm nhì thành phần, một thành phần nằm trong A, một thành phần nằm trong B.

Câu 5:

Hàng ngày chưng An đi làm việc nên trải qua cầu X, hiểu được sở hữu tư tuyến đường kể từ mái ấm chưng cho tới cầu X và sở hữu thân phụ tuyến đường nhằm chuồn kể từ cầu X cho tới ban ngành chưng. Hãy ghi chép rập phù hợp những tuyến đường chuồn kể từ mái ấm chưng An cho tới cơ quan

Câu 6:

Viết tập kết những số bất ngờ sở hữu 2 chữ số sao mang lại trong những số:

a) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng gấp 2 lượt chữ số sản phẩm chục

Xem thêm: giải gdcd 8 bài 6

b) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn chữ số hàng trăm là 4.

c) Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng to hơn chữ số hàng trăm.