tiếng anh lớp 7 skills trang 103Lời giải bài xích luyện Review 3 trang 103: Skills Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 7 Review 3.

Tiếng Anh lớp 7 Review 3 trang 103 (Skills) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 skills trang 103

1 (trang 103 Tiếng Anh 7 Global Success): Read the passage. Match the headings in the box with the paragraphs (Đọc đoạn văn. Khớp những title nhập vỏ hộp với những đoạn văn)

Tiếng Anh lớp 7 Review 3 trang 103 (Skills) | Tiếng Anh 7 Global Success

1. _____________

La Tomatina is an unusual festival. It's a fun fight with tomatoes. People hold it in Buñol, Spain on the last Wednesday of every August.

2. _____________

In the town square, there is a high pole with a ham on top of it. People climb the pole and get the ham. At 11 a.m., a jet of water shoots from the water cannons, and people start throwing tomatoes. People throw bags of tomatoes at the crowd. They then throw tomatoes at one another. After one hour, there is another jet of water, and people stop throwing. The whole square now is red with rivers of tomato juice.

3. _____________

After the fight, many people go đồ sộ restaurants đồ sộ try paella. It is a traditional Spanish rice dish. It has rice, chicken, seafood, and herbs.

Quảng cáo

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. tin tức cộng đồng về lễ hội

La Tomatina là một trong liên hoan tiệc tùng không giống thông thường. Đó là một trong trận chiến thú vị với quả cà chua. Mọi người tổ chức triển khai nó ở Buñol, Tây Ban Nha nhập loại Tư ở đầu cuối của mon Tám thường niên.

2. Các hoạt động và sinh hoạt ở lễ hội

Ở trung tâm vui chơi quảng trường thành phố Hồ Chí Minh, với một chiếc cột cao với một chiếc giăm bông bên trên đầu nó. Mọi người trèo lên cột và lấy giăm bông. Lúc 11 giờ sáng sủa, một tia nước phun đi ra kể từ vòi vĩnh Long, và quý khách chính thức ném quả cà chua. Mọi người ném những túi quả cà chua nhập chỗ đông người. Sau ê, chúng ta ném quả cà chua nhập nhau. Sau một giờ, với 1 tia nước nữa, và quý khách ngừng ném. Cả trung tâm vui chơi quảng trường giờ đây đỏ ửng ngầu vì thế những loại sông nước quả cà chua.

3. Đồ ăn sau lễ hội

Sau trận chiến, nhiều người cho tới quán ăn nhằm ăn demo khoản paella. Nó là một trong khoản cơm trắng truyền thống cuội nguồn của Tây Ban Nha. Nó với cơm trắng, gà, thủy hải sản và rau xanh thơm nức.

Quảng cáo

2 (trang 103 Tiếng Anh 7 Global Success): Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc.)

1. When and where bởi people hold La Tomatina?

2. What is on the top of the pole?

3. What signals the start and kết thúc of the festival?

4. How long is the fight?

5. What is paella?

Lời giải:

1. People hold it in Buñol, Spain on the last Wednesday of every August.

2. There is a ham.

3. A jet of water from the water cannons.

4. One hour.

5. It is a traditional Spanish rice dish.

Quảng cáo

Giải thích:

1. Thông tin: People hold it in Buñol, Spain on the last Wednesday of every August.

2. Thông tin:  … there is a high pole with a ham on top of it.

3. Thông tin: … At 11 a.m., a jet of water shoots from the water cannons… / After one hour, there is another jet of water, and people stop throwing …

4. Thông tin:  After one hour, … and people stop throwing.

5. Thông tin: … many people go đồ sộ restaurants đồ sộ try paella. It is a traditional Spanish rice dish. It has rice, chicken, seafood, and herbs.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người tổ chức triển khai La Tomatina lúc nào và ở đâu?

- Mọi người tổ chức triển khai nó ở Buñol, Tây Ban Nha nhập loại 4 ở đầu cuối của mon 8 thường niên.

2. Cái gì bên trên đỉnh cột?

- Nó là một chiếc giăm bông.

3. Điều gì báo hiệu sự chính thức và kết đôn đốc của lễ hội?

- Một tia nước kể từ vòi vĩnh Long.

4. Cuộc chiến kéo dãn dài bao lâu?

- Một giờ.

5. Paella là gì?

- Nó là một trong khoản cơm trắng truyền thống cuội nguồn của Tây Ban Nha.

3 (trang 103 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Interview your group members. Take notes of their answers and report đồ sộ the class. (Làm việc group. Phỏng vấn những member nhập group của công ty. Ghi lại câu vấn đáp của mình và report trước lớp.)

Xem thêm: k2cr2o7+h2so4

1. How far is it from your house đồ sộ your school?

2. How bởi you go đồ sộ school?

3. What is good about walking?

4. What is good about public transport?

Gợi ý:

1. It’s about 1 km.

2. I go đồ sộ school by xe đạp.

3. It’s good for out health.

4. It protects the environment.

Hướng dẫn dịch:

1. Từ căn nhà cho tới ngôi trường của công ty bao xa? - Khoảng 1 km.

2. quý khách hàng cho tới ngôi trường như vậy nào? - Tôi đến lớp vì thế xe đạp điện.

3. Đi cỗ với gì tốt? - Nó rất tuyệt cho tới sức mạnh.

4. Điều gì là đảm bảo chất lượng về giao thông vận tải công cộng? - Nó bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

4 (trang 103 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen đồ sộ Trang talking about watching films with her family. Fill in each blank with ONE word. (Nghe Trang kể chuyện coi phim nằm trong mái ấm gia đình. Điền vào cụ thể từng khu vực trống rỗng với MỘT kể từ.)

Bài nghe:

1. Trang's family mostly watches films at _______.

2. Watching films together improves their _______.

3. They can spend quality _______ together.

4. After watching a film, they talk about its _______ and what they lượt thích about the film.

5. Watching films in English is good for her _______ skills.

Lời giải:

1. home

2. relationhip

3. time

4. lessons

5. language

Nội dung bài xích nghe:

My family usually watches films together at weekends. Sometimes we go đồ sộ the cinema, but most of the time we watch films at trang chính. It’s a cheap entertainment activitiy because we don’t have đồ sộ buy tickets. It also improves our relationship because it brings us closer. My parents spend quality time with us, and we don’t use our phones. Besides, after watching a film, we talk about its lessons and share what we lượt thích about it. This is a good way đồ sộ learn about life and the world. Finally, watching films, especially those in English, helps us improve our language skills. So why don’t you start watching films with your family? You can see the good things it brings.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi thông thường coi phim bên cạnh nhau nhập vào cuối tuần. thường thì công ty chúng tôi cho tới rạp chiếu phim, tuy nhiên phần rộng lớn thời hạn công ty chúng tôi coi phim ở trong nhà. Đó là một trong hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí giá khá mềm vì thế công ty chúng tôi ko cần mua sắm vé. Nó cũng nâng cao quan hệ của công ty chúng tôi vì thế nó đem công ty chúng tôi lại gần nhau rộng lớn. Thầy u tôi dành riêng thời hạn quality cho tới công ty chúng tôi và công ty chúng tôi ko dùng điện thoại cảm ứng. Trong khi, sau khoản thời gian coi một bộ phim truyện, công ty chúng tôi nói tới những bài học kinh nghiệm của chính nó và share những điều công ty chúng tôi mến về nó. Đây là một trong cơ hội đảm bảo chất lượng nhằm mò mẫm hiểu về cuộc sống đời thường và toàn cầu. Cuối nằm trong, coi phim, nhất là những bộ phim truyện vì thế giờ Anh, canh ty tất cả chúng ta nâng cao kĩ năng ngôn từ của tớ. Vậy vì sao các bạn ko chính thức coi phim nằm trong gia đình? quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy những điều đảm bảo chất lượng đẹp nhất nhưng mà nó mang đến.

5 (trang 103 Tiếng Anh 7 Global Success): Write a paragraph of about 70 words about your favourite means of transport. You may use the following questions as cues. (Viết đoạn văn khoảng tầm 70 kể từ kể về phương tiện đi lại giao thông vận tải nhưng mà em yêu thương mến. Em hoàn toàn có thể dùng những thắc mắc tại đây như 1 khêu ý.)

1. What is your favourite means of transport?

2. Why is it your favourite means of transport?

Tiếng Anh lớp 7 Review 3 trang 103 (Skills) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý:

My favourite means of transport is xe đạp. I usually ride my xe đạp đồ sộ school everyday. I love riding my xe đạp because it’s good for health and I can protect the environment.

Hướng dẫn dịch:

Phương tiện giao thông vận tải yêu thương mến của tôi là xe đạp điện. Tôi thông thường giẫm xe pháo cho tới ngôi trường hằng ngày. Tôi mến giẫm xe pháo vì thế nó đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh và tôi hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

Xem tăng lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 7 Unit 8: Films
 • Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals around the world
 • Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources
 • Tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future
 • Tiếng Anh 7 Unit 12: English speaking countries
 • Tiếng Anh 7 Review 4 (Unit 10-11-12)

Đã với lời nói giải bài xích luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: sinh 10 bài 17

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


review-3.jspGiải bài xích luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học