tiếng anh 7 unit 12 communication


1. Listen and read the conversations, paying attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to tát the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to tát it. 5. Work in groups. Share with your group

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 12 communication

Everyday English

Expressing amazement 

1. Listen and read the conversations, paying attention to tát the highlighted parts.

(Nghe và phát âm những đoạn đối thoại, xem xét cho tới những phần được sản xuất nổi trội.)

Mark: Scottish men wear kilts, short skirts at their traditional festivals

Lan: Wow...I didn't know that!

Lan: In 2019, Walt Disney World in California attracted nearly 21 million visitors.

Tom: Amazing!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mark: Đàn ông Scotland khoác váy bên trên những liên hoan truyền thống lâu đời của mình.

Lan: Wow ... Tôi ko biết điều đó!

Lan: Năm 2019, Walt Disney World ở California đang được hấp dẫn sát 21 triệu lượt khách hàng.

Tom: Thật tuyệt vời!

Bài 2

2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hãy hội thoại tương tự động với những trường hợp sau, dùng biểu cảm sửng sốt.)

1. New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

2. There are no snakes in New Zealand.

3. More phàn nàn half of all the lakes in the world are in Canada.

Lời giải chi tiết:

1. Minh: New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

Nam: Amazing!

2. Minh: There are no snakes in New Zealand.

Nam: Wow...I didn't know that!

3. Minh: More phàn nàn half of all the lakes in the world are in Canada.

Nam: Really? ...I didn't know that! 

Tạm dịch:

1. Minh: New Zealand sở hữu bầu không khí sạch sẽ và an toàn và đáng tin cậy nhất hành tinh nghịch.

Nam: Thật tuyệt vời!

2. Minh: Không sở hữu rắn ở New Zealand.

Nam: Wow ... Tôi ko biết điều đó!

3. Minh: Hơn 50% số hồ nước bên trên trái đất là ở Canada.

Nam: Thật ư? ... Tôi ko biết điều đó

Bài 3

3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to tát the fact.

(Làm việc group. Thảo luận và viết lách thương hiệu vương quốc ở bên cạnh thực tiễn.)

Fact

Country

1. This country is famous for its kangaroos.

 

2. This country has a large population, only smaller phàn nàn that of Trung Quốc and India.

 

3. This country lies close to tát the North Pole and is very cold in winter.

 

4. This country is famous for its royal family.

 

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

 

Lời giải chi tiết:

Fact

Country

1. This country is famous for its kangaroos.

Australia

2. This country has a large population, only smaller phàn nàn that of Trung Quốc and India.

The USA

3. This country lies close to tát the North Pole and is very cold in winter.

Canada

4. This country is famous for its royal family.

The UK

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

New Zealand

Tạm dịch:

Sự thật

Đất nước

1. Đất nước này phổ biến với những chú con chuột túi.

Australia

2. Đất nước này còn có dân sinh sầm uất, chỉ nhỏ rộng lớn Trung Quốc và bấm Độ.

The USA

3. Đất nước này ở sát Bắc Cực và cực kỳ giá thành vô ngày đông.

Canada

4. Đất nước này phổ biến với mái ấm gia đình hoàng phái của chính nó.

The UK

5. Đây là 1 trong những quốc hòn đảo nhỏ ở Tỉnh Thái Bình Dương.

New Zealand

Bài 4

4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick () the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to tát it.

(Làm việc theo đuổi cặp. Đọc một trong những vấn đề về những vương quốc trình bày giờ đồng hồ Anh và ghi lại (✓) vô cột trúng với chúng ta. Sau bại liệt, vào vai bằng phương pháp một người trình bày to tát một câu và người bại liệt vấn đáp câu bại liệt.)

Example:

A: Thủ đô New York is the biggest thành phố but not the capital of the USA.

B: I know this.

A: The state of Alaska in the USA has over 2,600 islands.

B: This is new to tát mạ.

 

This is new to tát mạ.

I know this.

1. There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

Xem thêm: hóa trị của co2

2. The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

3. Canada has the longest coastline in the world.

4. About 90% of Australians live on the coast.

5. Football is the most popular sport in England.

   

Phương pháp giải:

Ví dụ:

A: Thủ đô New York là TP.HCM lớn số 1 tuy nhiên ko nên là thủ đô của Hoa Kỳ

B: Tôi biết điều này.

A: Bang Alaska của Hoa Kỳ sở hữu rộng lớn 2.600 quần đảo.

B: Như vậy là mới nhất so với tôi.

 

Điều này là mới nhất so với tôi.

Tôi biết điều này.

1. Có nhiều rán rộng lớn số đứa ở New Zealand, khoảng tầm 6 con cái rán /người.

2. Tượng Nữ thần Tự vì thế ở Thủ đô New York.

3. Canada sở hữu đàng bờ biển khơi lâu năm nhất trái đất.

4. Khoảng 90% người Úc sinh sống ven bờ biển.

5. Bóng đá là môn thể thao phổ cập nhất ở Anh.

   

Lời giải chi tiết:

 

This is new to tát mạ.

I know this.

1. There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

 

2. The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

 

3. Canada has the longest coastline in the world.

 

4. About 90% of Australians live on the coast.

 

5. Football is the most popular sport in England.

 

A: There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

B: This is new to tát mạ.

A: The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

B: I know this.

A: Canada has the longest coastline in the world.

B: Wow…This is new to tát mạ.

A: About 90% of Australians live on the coast.

B: Right. I know this.

A: Football is the most popular sport in England.

B: I know this.

Tạm dịch:

A: Có nhiều rán rộng lớn số đứa ở New Zealand, khoảng tầm 6 con cái rán từng người.

B: Như vậy là mới nhất so với tôi.

A: Tượng Nữ thần Tự vì thế ở Thủ đô New York.

B: Tôi biết điều này.

A: Canada sở hữu đàng bờ biển khơi lâu năm nhất trái đất.

B: Wow… Như vậy mới nhất so với tôi.

A: Khoảng 90% người Úc sinh sống ven bờ biển.

B: Đúng vậy Tôi biết về điều này.

A: Bóng đá là môn thể thao phổ cập nhất ở Anh.

B: Tôi đang được biết điều này.

Bài 5

5. Work in groups. Share with your group some interesting facts you know about English-speaking countries. The group takes notes and presents their findings to tát the class.

(Làm việc group. Chia sẻ với group của chúng ta một trong những vấn đề thú vị nhưng mà chúng ta biết về những vương quốc trình bày giờ đồng hồ Anh. Nhóm biên chép và trình diễn thành quả của mình trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- The United States doesn’t have an official language. (Hoa Kỳ không tồn tại ngữ điệu đầu tiên.)

- 80% of the animals are unique to tát nước Australia. (80% những loại động vật hoang dã là có một không hai của Úc.)

- New Zealand was the last country in the world to tát be inhabited by humans. (New Zealand là vương quốc ở đầu cuối bên trên trái đất sở hữu quả đât sinh sinh sống.)

- New Zealand is the first country to tát see the sunrise. (New Zealand là vương quốc trước tiên trông thấy mặt mày trời nẩy.)

- Six Canadian cities have more phàn nàn 1 million residents. (Sáu TP.HCM của Canada sở hữu rộng lớn 1 triệu dân cư.)

- There are millions of lakes in Canada. (Có mặt hàng triệu hồ nước ở Canada.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to tát the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to tát complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to tát complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: địa 10 bài 15

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.