tiếng anh 6 tập 2 trang 40

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 tập 2 trang 40

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than thở once.

(Nghe và tái diễn những kể từ / cụm kể từ nhập vỏ hộp. Sau cơ đặt nó nhập những cột tương thích. quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng một số trong những rộng lớn một lượt.)

electric cooker    dishwasher     washing machine     wireless TV     fridge     electric người yêu thích     computer     smart clock

living room

bedroom

kitchen

 -

 - 

 -

 -

 - 

 -

Phương pháp giải:

- electric cooker: nồi cơm trắng điện

- dishwasher: máy cọ chén

- washing machine: máy giặt

- wireless TV: TV ko dây

- fridge: tủ lạnh

- electric fan: quạt máy

- computer: máy vi tính

- smart clock: đồng hồ đeo tay thông minh

- living room: chống khách

- bedroom: chống ngủ

- kitchen: mái ấm bếp

Lời giải chi tiết:

living room

(phòng khách)

bedroom

(phòng ngủ)

kitchen

(nhà bếp)

wireless TV 

electric fan

smart clock

computer

wireless TV

smart clock

electric fan

electric cooker

dishwasher

fridge

washing machine

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Match the appliances in A with what they can help us to tướng tự in B.

(Ghép những vũ khí ở A với những gì bọn chúng hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta thực hiện ở B.)

A

B

 1. electric cooker (nồi cơm trắng điện)

 2. dishwasher (máy cọ chén)

 3. fridge (tủ lạnh)

 4. washing machine (máy giặt)

 5. computer (máy vi tính)

 a. receive and send emails (nhận và gửi email)

 b. keep food fresh (giữ đồ ăn tươi)

 c. cook rice (nấu cơm)

 d. wash and dry dishes (rửa và vệ sinh thô chén đĩa)

 e. wash and dry clothes (giặt và thực hiện thô quần áo)

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

Xem thêm: tác giả tác phẩm tôi đi học

3. b

4. e

5. a

1 - c: electric cooker - cook rice (nồi cơm trắng năng lượng điện - nấu cơm)

2 - d: dishwasher - wash and dry dishes (máy cọ chén - rửa và vệ sinh thô chén đĩa)

3 - b: fridge - keep food fresh (tủ rét - giữ đồ ăn tươi)

4 - d: washing machine - wash and dry clothes (máy giặt - giặt và thực hiện thô quần áo)

5 - a: computer - receive and send emails (máy vi tính - nhận và gửi email)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc về những vũ khí, dùng vấn đề nhập 2.)

Example:

A: What can an electric cooker help us to tướng do?

(Nồi cơm trắng năng lượng điện hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us to tướng cook rice.

(Nó hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta nấu nướng cơm trắng.)

Lời giải chi tiết:

A: What can a dishwasher help us to tướng do?

(Máy cọ chén hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us to tướng wash and dry dishes.

(Nó hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta cọ và thực hiện thô chén đĩa.)

A: What can a fridge help us to tướng do?

(Tủ rét hoàn toàn có thể hùn tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us keep food fresh.

(Nó hoàn toàn có thể hùn Cửa Hàng chúng tôi lưu giữ đồ ăn tươi tỉnh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Stress in two-syllable words

(Trọng âm của những kể từ đem nhì âm tiết)

4. Listen and repeat the words.

(Lắng nghe và tái diễn những kể từ.)

‘picture  ‘robot  ‘bedroom ‘kitchen
 ‘housework ‘palace ‘village   ‘mountains

Phương pháp giải:

- picture: bức tranh

- robot: người máy

- bedroom: chống ngủ

- kitchen: mái ấm bếp

- housework: việc nhà

- palace: cung điện

- village: ngôi làng

- mountains: núi

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to tướng the stress of the underlined words.

(Nghe và tái diễn những câu. Chú ý cho tới trọng âm của những kể từ được gạch men chân.)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

(Bức tranh giành bên trên tường của buồng ngủ.)

2. The robot helps bầm to tướng tự the housework.

(Người máy hùn tôi thao tác làm việc mái ấm.)

3. There's a very big kitchen in the palace.

(Có một mái ấm phòng bếp rất rộng lớn nhập hoàng cung.)

4. Their village is in the mountains.

(Ngôi buôn bản của mình phía trên núi.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: cu + h2s04

6. 

7. 

8.