tiếng anh 10 unit 4 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below. 4. Find a verb or verb phrase in the conversation vĩ đại complete each sentence.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 4 global success

Video chỉ dẫn giải

Volunteering in a community 

(Làm công tác làm việc tình nguyên vẹn vô nằm trong đồng)

1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

Kim: Hi, Tam. I went vĩ đại your house at 9 am, but you weren't there.

Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

Kim: Ah, I see. How did you become a volunteer there?

Tam: Just by chance. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteers. I applied and my application was successful.

Kim: I also want vĩ đại be a volunteer. I find community work very interesting.

Tam: I agree. Community service not only benefits the local area, but can also boost our confidence and help us learn many useful skills.

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group vĩ đại clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

Kim: Sounds good. How can I apply?

Tam: I'll gmail you the khuông. You just fill it in and send it in.

Kim: Thanks sánh much. I'm sánh excited about volunteering at the centre.

Tam: No problem. Good luck. Hope your application is successful and you enjoy the work.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Kim: Chào Tâm. Tôi cho tới nhà của bạn khi 9h sáng sủa, tuy nhiên chúng ta không tồn tại ở cơ.

Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội khu vực của công ty chúng tôi.

Kim: À, đi ra vậy. Làm thế này chúng ta trở nên một tự nguyện viên ở cơ thế?

Tâm: Tình cờ thôi. Mùa hè năm ngoái, Khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê dành riêng cho những tự nguyện viên. Tôi đang được nộp đơn và đơn ứng tuyển chọn của tôi đã và đang được gật đầu.

Kim: Tôi mong muốn trở nên một tự nguyện viên. Tôi thấy việc làm xã hội vô cùng thú vị.

Tâm: Tôi đồng ý. Thương Mại & Dịch Vụ xã hội không những tạo nên quyền lợi cho tới chống khu vực mà còn phải hoàn toàn có thể xúc tiến sự thỏa sức tự tin của tất cả chúng ta và canh ty tất cả chúng ta học tập được rất nhiều kĩ năng hữu ích.

Kim: Các hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vì như thế trung tâm là gì vậy bạn?

Tâm: Ồ, đem vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: bạn cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở khu vực nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu vui chơi công viên hàng tuần một chuyến hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ con không cha mẹ.

Kim: Nghe hoặc đấy. Làm thế này tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?

Tâm: Tôi tiếp tục gửi biểu khuôn mẫu qua quýt gmail cho chính mình. Quý Khách chỉ việc điền vô và gửi thư vô.

Kim: Cảm ơn thật nhiều. Tôi vô cùng hào hứng với hoạt động và sinh hoạt tự nguyện bên trên trung tâm.

Tâm: Không đem gì. Chúc như mong muốn. Hy vọng đơn ứng tuyển chọn của chúng ta được gật đầu và chúng ta mến việc làm này.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What was Tam doing when Kim went vĩ đại her house?

(Tâm đã thử gì Khi Kim cho tới căn nhà cô?)

2. What are some regular activities at the centre for community development?

(Một số hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên bên trên trung tâm vì như thế sự cải cách và phát triển xã hội là gì?)

3. How can Kim apply for volunteer work at the centre?

(Kim hoàn toàn có thể nài thực hiện tự nguyện viên bên trên trung tâm như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Tam was working as a volunteer at their local centre for community development.

(Tâm đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội ở khu vực của mình.)

Thông tin:Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

(Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội khu vực của công ty chúng tôi.)

2. They are joining a local environmental group vĩ đại clean up the park once a week or volunteering at an orphanage.

(Đó là nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên khu vực nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu vui chơi công viên hàng tuần một chuyến hoặc thực hiện tự nguyện viên bên trên trại trẻ con không cha mẹ.)

Thông tin:

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

(Các hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vì như thế trung tâm là gì?)

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group vĩ đại clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

(Ồ, đem vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: bạn cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở khu vực nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu vui chơi công viên hàng tuần một chuyến hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ con không cha mẹ.)

Xem thêm: nội dung truyện cổ nước mình

3. Kim has vĩ đại fill the khuông in and send it in vĩ đại apply for volunteer work at the centre.

(Kim cần điền vô khuôn mẫu đơn và gửi nó nhằm ĐK thao tác làm việc tự nguyện bên trên trung tâm.)

Thông tin:

Kim: Sounds good. How can I apply?

(Nghe hoặc đấy. Làm thế này tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?)

Tam: I'll gmail you the khuông. You just fill it in and send it in.

(Tôi tiếp tục gửi biểu khuôn mẫu qua quýt gmail cho chính mình. Quý Khách chỉ việc điền vô và gửi thư vô.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below.

(Tìm những tính kể từ với những hậu tố sau vô bài bác đối thoại và ghi chép nó vào bên dưới.)

-ed: ___________

-ing: __________

-ful: ___________

-less: __________

Lời giải chi tiết:

-ed: excited (hào hứng)

-ing: interesting (thú vị)

-ful: successful (thành công), useful (hữu ích, đem ích)

-less: endless (vô hạn)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Find a verb or verb phrase in the conversation vĩ đại complete each sentence.

(Tìm một động kể từ hoặc cụm động kể từ vô cuộc đối thoại nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Oh, when you came, I _______ as a volunteer at our local centre for community development.

2. Last summer, while I was visiting the centre, I _____ an advertisement for volunteer.

Lời giải chi tiết:

1. Oh, when you came, I was doing as a volunteer at our local centre for community development.

(Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cải cách và phát triển xã hội ở khu vực của công ty chúng tôi.)

2. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteer.

(Mùa hè năm ngoái, Khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê về tự nguyện viên.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Language

  1. Listen vĩ đại the sentences and circle the word with the stress you hear. 2. Listen again and practice saying the sentences in 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1. 3. Choose the correct word vĩ đại complete each of the following sentences. 1. Choose the correct verb khuông in each of the following sentences. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Reading

  1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the picture below vĩ đại help you. 2. Read the text and choose the main idea. 3. Match the highlighted words in the text with their meanings. 4. Read the text again. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below vĩ đại help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening

  1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen vĩ đại an announcement and choose the best answer vĩ đại complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: k2cr2o7+h2so4

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.