tích phân hữu tỉBài ghi chép Cách tính tích phân hàm số hữu tỉ với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính tích phân hàm số hữu tỉ.

Bạn đang xem: tích phân hữu tỉ

Cách tính tích phân hàm số hữu tỉ cực kỳ hay

Bài giảng: Ứng dụng của tích phân tính diện tích S, tính thể tích - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bài toán: Tính Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải . Trong số đó P(x) và Q(x) là những nhiều thức bám theo vươn lên là x sở hữu bậc theo thứ tự là m và n.

    • Trường hợp ý 1: m ≥ n.

Lấy P(x) phân chia cho tới Q(x) để mang về những nguyên vẹn hàm cơ phiên bản.

    • Trường hợp ý 2: m < n. Phương pháp thông số bất định

        Cách 1: Đưa Q(x) về dạng Q(x)=(ax+b) (cx+d)n(px2+qx+r)

(Trong ê px2+qx+r=0 vô nghiệm).

        Cách 2: Đặt

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

        Cách 3: Quy đồng hình mẫu và giống hệt thông số của (1) nhằm dò thám những độ quý hiếm A, B, C, …, M, N, Phường.

Một số tình huống quánh biệt:

    a) Bậc của P(x) nhỏ rộng lớn bậc của Q(x) 1 đơn vị chức năng (m=n-1).

Thử bịa đặt t = Q(x) và tính dt.

    • Nếu dt = k. P(x)dx thì dùng Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

    • Nếu dt ≠ k. P(x)dx thì dùng cách thức thông số cô động.

    b) Tích phân dạng Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải:

    • Nếu ax2+bx+c=0 sở hữu 2 nghiệm phân biệt thì sử tao dùng cách thức thông số cô động.

    • Nếu ax2+bx+c=0 sở hữu nghiệm kép x=x0 thì Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải, tiếp sau đó bịa đặt t=x-x0.

    • Nếu ax2+bx+c=0 vô nghiệm thì tao dùng cách thức lượng giác hoá.

    c) Một số nguyên vẹn hàm cần thiết nhớ:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 2: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 3: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Quảng cáo

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Tính tích phân

Xem thêm: toner mamonde hoa hồng

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 2: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 3: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 4: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 5: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Quảng cáo

Bài 6: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 7: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 8: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 9: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Bài 10: Tính tích phân

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu câu nói. giải

Xem tăng những dạng bài xích luyện Toán lớp 12 sở hữu vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 6: Tính tích phân vị khái niệm và tính chất
 • Trắc nghiệm tính tích phân vị khái niệm và tính chất
 • Dạng 7: Tính tích phân từng phần
 • Trắc nghiệm tính tích phân từng phần
 • Dạng 8: Tính tích phân vị cách thức thay đổi vươn lên là số loại 1
 • Trắc nghiệm tính tích phân vị cách thức thay đổi vươn lên là số loại 1
 • Dạng 9: Tính tích phân vị cách thức thay đổi vươn lên là số loại 2
 • Trắc nghiệm tính tích phân vị cách thức thay đổi vươn lên là số loại 2
 • Dạng 10: Tính tích phân hàm chứa chấp vết độ quý hiếm tuyệt đối
 • Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa chấp vết độ quý hiếm tuyệt đối
 • Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ
 • Dạng 12: Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích S hình phẳng
 • Trắc nghiệm phần mềm của tích phân: Tính diện tích S hình phẳng
 • Dạng 13: Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoe xoay
 • Trắc nghiệm phần mềm của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoe xoay

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: kỷ niệm 1 năm ngày cưới