tất cả các số có 6 chữ số

Tiếp sau phần kỹ năng về số ngẫu nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục reviews cho tới những em về phần kỹ năng tiếp sau. Đó là Toán lớp 4 Các số sở hữu 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi ghi nhớ nhé!

Tiếp nối phần kỹ năng về số ngẫu nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục reviews cho tới những em về phần kỹ năng tiếp sau. Đó là Toán lớp 4 Các số sở hữu 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi ghi nhớ nhé!

Bạn đang xem: tất cả các số có 6 chữ số

1. Ôn lại mối liên hệ thân thích đơn vị chức năng những mặt hàng ngay lập tức kề

Đầu tiên, những em hãy nằm trong ôn lại những phần kỹ năng cần thiết tương quan tuy nhiên tất cả chúng ta đang được học tập. Mối mối liên hệ trong những mặt hàng này ra sao, tất cả chúng ta hãy ôn lại nhé!

 • 1 đơn vị chức năng =1
 • 10 đơn vị chức năng = 1 chục = 10
 • 10 chục = 1 trăm =100
 • 10 trăm = 1 ngàn =1 000
 • 10 ngàn = 1 chục ngàn = 10 000

2. Giới thiệu về hàng nghìn nghìn

Tiếp nối kỹ năng phía trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy ra:

 • 10 chục ngàn = 100 ngàn. Viết số: 100 000

Toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

 • Viết số: 432516

       Đọc số: Bốn trăm tía mươi nhì ngàn năm trăm mươi sáu

3. Cách ghi chép và hiểu những số cho tới 6 chữ số

3.1. Cách hiểu, cơ hội viết: 

Cách hiểu toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

3.2. Ví dụ: 

• Số: 136 789.            

Đọc là: Một trăm tía mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi chín.           

• Số: Hai trăm linh chín ngàn một trăm tư mươi bảy.             

Viết là: 209 147. 

4. Bài tập luyện áp dụng hiểu ghi chép những số sở hữu 6 chữ số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

4.1. Đề bài

Bài 1: Cho những số sau: 450 731; 200 582; 570 004; 

a) Đọc những số trên

b) Sắp xếp những số bên trên theo dõi trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn

Bài 2: Viết từng số sau trở thành tổng:

134 780; 305 600; 899 111; 900 500

Bài 3: Viết tiếp 3 số ngẫu nhiên tương thích nhập điểm trống:

a) 100 000; 200 000; 300 000;...

b) 350 000; 400 000; 450 000;...

c) 110 000; 210 000; 310 000;...

d) 145 000; 345 000; 545 000;...

Bài 4: Viết số, biết số bại liệt gồm:

a) Hai trăm ngàn, nhì chục ngàn, nhì ngàn, nhì trăm, nhì chục và nhì đơn vị chức năng.

b) Năm trăm ngàn, năm ngàn và năm đơn vị chức năng.

4.2. Lời giải toán lớp 4 bài bác những số sở hữu 6 chữ số

Bài 1: 

a) Các số hiểu theo thứ tự là:

Bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm tía mươi mốt

Hai trăm ngàn năm trăm tám mươi hai

Năm trăm bảy mươi ngàn ko trăm linh tư

b) Sắp xếp theo dõi trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn: 200 582; 450 731; 570 004.

Bài 2: 

134 780= 100 000+30 000+4 000+700+80

305 600= 300 000+ 5 000+ 600

899 111= 800 000+90 000+ 9 000+ 100+10+1

900 500= 900 000+ 500

Bài 3: 

a) 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000; 600 000.

b) 350 000; 400 000; 450 000; 500 000; 550 000; 600 000.

c) 110 000; 210 000; 310 000; 410 000; 510 000; 610 000.

d) 145 000; 345 000; 545 000; 745 000; 945 000; 1 145 000.

Bài 4: 

a) Ta có: 200 000+20 000+2 000+ 200+20+2= 222 222

Xem thêm: tin học đã giúp gì cho em trong học tập

b) Ta có: 500 000+ 5 000+ 5= 505 005

5. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 hiểu ghi chép những số sở hữu 6 chữ số (Có đáp án)

5.1. Đề bài toán lớp 4 những số sở hữu sáu chữ số

Toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số bài bác tập

5.2. Đáp án toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

Bài 1: 

a) 

Bốn trăm nhì mươi lăm ngàn ko trăm mươi một

Hai trăm mươi tư ngàn sáu trăm linh năm 

Bảy trăm ngàn ko trăm năm mươi mốt

b) 700 051; 425 011; 214 605

Bài 2:

 • 987 089= 900 000+80 000+7 000+ 80+9
 • 123 456= 100 000+20 000+ 3 000+ 400+50+6
 • 561 000= 500 000+60 000+1 000
 • 409 005= 400 000+ 9 000+ 5

Bài 3:

a) 210 000; 230 000; 250 000; 270 000; 290 000

b) 145 000; 150 000; 155 000; 160 000; 165 000

c) 111 000; 222 000; 333 000; 444 000; 555 000

d) 530 000; 560 000; 590 000; 620 000; 650 000

Bài 4: 

a) 362 251

b) 506 007

6. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa bài học kinh nghiệm toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

6.1. Đề bài: 

Bài 1: Viết theo dõi mẫu

học toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

Học toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

Bài 2: Viết theo dõi mẫu

Bài tập luyện toán 4 những số sở hữu 6 chữ số

Bài 3: Đọc những số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài 4: Viết những số sau:

a) Sáu mươi tía ngàn một trăm mươi lăm;

b) Bảy trăm nhì mươi tía ngàn chín trăm tía mươi sáu;

c) Chín trăm tư mươi tía ngàn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi ngàn tía trăm bảy mươi hai;

6.2. Đáp án

Bài 1: 

Giải vấn đề lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

Viết số: 52 3453

Đọc số: Năm trăm nhì mươi tía ngàn tư trăm năm mươi tía.

Bài 2: 

làm vấn đề lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số

Bài 3:

 • 96 315 hiểu là: Chín mươi sáu ngàn tía trăm mươi lăm
 • 796 315 hiểu là: Bảy trăm chín mươi sáu ngàn tía trăm mươi lăm
 • 106 315 hiểu là: Một trăm linh sáu ngàn tía trăm mươi lăm
 • 106 827 hiểu là: Một trăm linh sáu ngàn tám trăm nhì mươi bảy.

Bài 4: 

a) 63 115

b) 723 936

Xem thêm: hậu môn lòi cục thịt dư không đau

c) 943 103

d) 860 372

Hi vọng là bọn chúng tôi đã thích nghi với Toán lớp 4 những số sở hữu 6 chữ số một cơ hội khá đầy đủ. Chúng bản thân hãy bên nhau rèn luyện nhiều hơn thế nữa qua loa những bài học kinh nghiệm không giống của Vuihoc.vn nhé.