so tu nhien nho nhat co dung 12 uoc

 • Tính số đương nhiên đem 2 chữ số biết số bại liệt phân chia cho tới tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6.

  Tính số đương nhiên đem 2 chữ số biết số bại liệt phân chia cho tới tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  Bạn đang xem: so tu nhien nho nhat co dung 12 uoc

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân chia không còn cho tới n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn cho tới n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất đem 3 chữ số sao cho tới phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất đem 3 chữ số sao cho tới phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư khi phân chia một trong những bất kì cho tới 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: ngữ văn lớp 6 trang 54 kết nối tri thức

  Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước cộng đồng (-16,24)

  c) lần tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy người sử dụng sáu số 5, lốt những phép tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy người sử dụng sáu số 5, lốt những phép tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân chia không còn cho tới n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân chia không còn cho tới n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn cho tới -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn cho tới -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số đem nằm trong kiểu là 17, Tử là những số đương nhiên liên tục nhưng mà là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: chế biến lươn cho be an dặm blw

 • Câu căn vặn toán

  Tìm những số vẹn toàn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời