so sánh văn minh chăm pa và văn minh phù nam

Trả câu nói. Bài luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10 sách Chân trời phát minh hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Lịch sử 10.

Giải sách bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh Bài 17: Văn minh Phù Nam

Bạn đang xem: so sánh văn minh chăm pa và văn minh phù nam

Bài luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10: Hãy đối chiếu sự tương tự nhau và không giống nhau của văn minh Phù Nam với 2 nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc và Chăm-pa theo đòi những tiêu chuẩn bên dưới đây:

- Điểm tương tự nhau:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Điểm không giống nhau:

Tiêu chí

Văn minh Phù Nam

Văn minh Chăm-pa

Văn minh

Văn Lang - Âu Lac

Niên đại

Tín ngưỡng tôn giáo

Phong tục luyện quán

Thành tựu văn hoá nổi bật

Trả lời:

a. Điểm tương tự nhau

- Cửa hàng hình thành:

+ Gắn với ĐK đương nhiên bên trên lưu vực của những dòng sông rộng lớn.

+ Nhờ ưu thế về ĐK đương nhiên, tài chính nông nghiệp trồng lúa nước là ngành phát hành chủ yếu của người dân Việt cổ, Chăm-pa và Phù Nam.

+ Làng là tổ chức triển khai xã hội thông dụng của người dân Việt cổ, Chăm-pa, Phù Nam

+ Cư dân bạn dạng địa là những người dân góp phần đa số nhập quy trình thiết kế nền văn minh của mình.

- Thành tựu:

+ Sớm tạo hình mái ấm nước; hàng đầu cỗ máy sông núi là vua.

+ Có nhiều bước tiến bộ nhập cuộc sống vật hóa học và lòng tin.

b. Điểm không giống nhau

Tiêu chí

Văn minh Phù Nam

Văn minh Chăm-pa

Văn minh

Văn Lang - Âu Lạc

Niên đại

Thế kỉ I - VII

Thế kỉ II - XVII

Thế kỉ VII – II TCN

Tín ngưỡng tôn giáo

Xem thêm: sốt xuất huyết mấy ngày phát ban

- Tín ngưỡng: vạn vật hữu linh; phồn thực; thờ thần Mặt Trời

- Tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo

- Tín ngưỡng: vạn vật hữu linh, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực

- Tôn giáo: Phật giáo, Hin-đu giáo

- Tín ngưỡng: sùng bái đương nhiên, phồn thực, thờ cúng tổ tiên

Phong tục luyện quán

- Mai táng người bị tiêu diệt bên dưới nhiều hình thức

- Đeo loại trang sức quý, người sử dụng bùa chú…

- Ưa quí âm thanh, ca múa

- Tổ chức nhiều lễ hội

- Xăm bản thân, ăn trầu

- Làm bánh chưng, bánh giày

- Ưa quí ca múa…

Thành tựu văn hoá nổi bật

- Tượng thần Visnu Bình Hòa

- Thánh địa Mỹ Sơn

- Phật viện Đồng Dương

- Thành Cổ Loa

- …

Xem thêm thắt câu nói. giải sách bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác: 

Bài luyện 1 trang 105 SBT Lịch sử 10: Nam Tề thư”, một điển tích cổ của Trung Hoa, đem biên chép về người Phù Nam như sau...

Bài luyện 2 trang 106 SBT Lịch sử 10: Hãy để ý, lần điểm tương tự nhau và không giống nhau thân thiết 2 tượng đồng nằm trong văn minh Phù Nam với văn minh Chăm-pa

Bài luyện 3 trang 107 SBT Lịch sử 10: Quan sát Hình 17.3, em hãy đánh giá về kỹ năng tạo ra những loại loại trang sức quý của người dân Phù Nam

Bài luyện 4 trang 108 SBT Lịch sử 10: Hãy đối chiếu sự tương tự nhau và không giống nhau của văn minh Phù Nam với 2 nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc và Chăm-pa theo đòi những tiêu chuẩn bên dưới đây

Bài luyện 5 trang 109 SBT Lịch sử 10: Quốc gia Phù Nam tạo hình bên trên những hạ tầng nào? Những hạ tầng ấy đem gì khác lạ ví với việc thành lập của Vương quốc Lâm Ấp

Bài luyện 6 trang 109 SBT Lịch sử 10: ãy nêu những đường nét chủ yếu về tình hình tài chính, văn hoá, xã hội của vương quốc cổ Phù Nam

Câu 1: Trên hạ tầng của văn hoá Óc Eo, một vương quốc cổ và được tạo hình với tên thường gọi là Vương quốc

Câu 2: Trong những thế kỉ III - V là giai đoạn vương quốc Phù Nam

Câu 3: Các sinh hoạt tài chính chủ yếu của người dân Phù Nam là

Câu 4: Xã hội Phù Nam bao hàm những giai tầng chủ yếu nào

Xem thêm thắt câu nói. giải sách bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác: 

Bài 15: Văn minh Văn Lan - Âu Lạc

Bài 16: Văn minh Chăm-pa

Xem thêm: bé hay nháy mắt

Bài 18: Văn minh Đại Việt

Bài 19: Các dân tộc bản địa bên trên Trái Đất nước Việt Nam

Bài 20: Khối đại liên minh dân tộc bản địa Việt Nam