số đo của vôn kế xoay chiều chỉ

Câu hỏi:

10/10/2019 52,062

A. tầm của năng lượng điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: số đo của vôn kế xoay chiều chỉ

B. cực lớn của năng lượng điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

C. tức thời của năng lượng điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

D. hiệu dụng của năng lượng điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Số chỉ của von kế tiếp và ampe kế tiếp xoay chiều cho biết thêm độ quý hiếm hiệu dụng của hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đem nằm trong tận hưởng năng lượng điện trong khúc mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh thì phán xét này bên dưới đấy là chính ?

A. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua chuyện tụ năng lượng điện ngược trộn với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua chuyện cuộn cảm

B. Điện áp tức thời thân thuộc nhì đầu năng lượng điện trở thuần nằm trong trộn với năng lượng điện áp tức thời thân thuộc nhì đầu mạch

C. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ năng lượng điện và năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm đều vị không

D. Điện áp tức thời thân thuộc nhì đầu tụ năng lượng điện nằm trong trộn với năng lượng điện áp tức thời thân thuộc nhì đầu cuộn cảm

Câu 2:

Trong quy trình truyền đạt năng lượng điện năng, phương án hạn chế tổn hao bên trên lối thừng chuyển vận năng lượng điện được dùng đa phần lúc này là

A. tăng năng lượng điện áp trước lúc truyền tải

B. hạn chế năng suất truyền tải

C. giảm thiết diện dây

D. tăng chiều nhiều năm lối dây

Câu 3:

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC tiếp nối nhau, nếu như tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện tăng thì

A. Cảm kháng của mạch hạn chế, dung kháng của mạch giảm

Xem thêm: bé hay nháy mắt

B. Cảm kháng của mạch hạn chế, dung kháng của mạch tăng.

C. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch hạn chế.

D. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch tăng.

Câu 4:

Khi truyền đạt một năng suất năng lượng điện P.. kể từ điểm phát hành cho tới điểm dung nạp, nhằm hạn chế tổn hao bên trên lối thừng bởi toả nhiệt độ tớ đem thể

A. đặt tại Output đầu ra ở trong phòng máy năng lượng điện máy tăng thế

B. đặt tại đầu ở trong phòng máy năng lượng điện máy tăng thế và ở điểm dung nạp máy hạ thế

C. đặt tại điểm dung nạp máy hạ thế

D. đặt tại Output đầu ra ở trong phòng máy năng lượng điện máy hạ thế

Câu 5:

Máy vươn lên là áp là một trong tranh bị người sử dụng để

A. thay cho thay đổi năng lượng điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện.

B. thay cho thay đổi năng lượng điện áp xoay chiều tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi tần số.

C. thay cho thay đổi tần số của mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

D. thay cho thay đổi năng lượng điện áp và năng suất của mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhì đầu đoạn mạch đem R, L, C vướng tiếp nối nhau. Khi trong khúc mạch đem nằm trong tận hưởng năng lượng điện thì năng lượng điện áp thân thuộc nhì đầu đoạn mạch

A. lệch sóng 900 so với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

B. nằm trong trộn với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

C. trễ trộn 600 so với dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Xem thêm: điện nghiệm

D. sớm trộn 300 đối với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.