skills 2 unit 4 lớp 7


1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen vĩ đại a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen vĩ đại the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter vĩ đại invite someone vĩ đại a street painting festival, using the following cues.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 4 lớp 7

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Discuss the question below with a partner. 

(Thảo luận thắc mắc với bằng hữu.)

What tự you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ tranh giành đàng phố?)

Lời giải chi tiết:

Street painting is a size of artwork that is displayed in public on surrounding buildings, on streets, trains and other publicly viewed surfaces.

(Vẽ tranh giành trên phố là 1 dạng kiệt tác nghệ thuật và thẩm mỹ được trưng bày trước công bọn chúng bên trên những tòa mái ấm xung xung quanh, bên trên trên phố, xe pháo lửa và những mặt phẳng được coi công khai minh bạch không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen vĩ đại a man talking about street painting and tick () the words you hear.

(Nghe một người nam nhi nói đến hình ảnh trên phố và khắc ghi (✓) vô những kể từ chúng ta nghe được.)

1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)             

2. music ❑ (âm nhạc)               

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận thưởng / thưởng thức)                   

5. museum ❑ (bảo tàng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began vĩ đại draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come vĩ đại enjoy and take part in them. Many of them are không lấy phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không lấy phí for everyone. About 100,000 visitors come vĩ đại enjoy it. About 600 artists work on the pavement vĩ đại make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh giành trên phố - hoặc nghệ thuật và thẩm mỹ trên phố - là 1 mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ nhiều năm. Vào thế kỷ 16, những nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè bởi vì phấn. Ngày ni, chúng ta cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố ở từng tất cả điểm. Chúng hấp dẫn nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. đa phần vô số bọn chúng cũng free. Vì vậy, hãy nhập cuộc và phát triển thành một nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó free mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm trở thành trên phố trở nên một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. artists 2. painting 3. enjoy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen vĩ đại the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và lựa chọn đáp án trúng.)

1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh giành trên phố chính thức...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting sự kiện, you can ______.

(Ở sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố, chúng ta cũng có thể...)

A. buy a painting (mua tranh giành vẽ)

B. talk vĩ đại artists (trò chuyện với những họa sĩ)

C. become an artist (trở trở nên một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth ra mắt...)

A. only sometimes (chỉ thi đua thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng ... họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Phương pháp giải:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began vĩ đại draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come vĩ đại enjoy and take part in them. Many of them are không lấy phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không lấy phí for everyone. About 100,000 visitors come vĩ đại enjoy it. About 600 artists work on the pavement vĩ đại make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh giành trên phố - hoặc nghệ thuật và thẩm mỹ trên phố - là 1 mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ nhiều năm. Vào thế kỷ 16, những nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè bởi vì phấn. Ngày ni, chúng ta cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố ở từng tất cả điểm. Chúng hấp dẫn nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. đa phần vô số bọn chúng cũng free. Vì vậy, hãy nhập cuộc và phát triển thành một nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó free mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm trở thành trên phố trở nên một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. A: Street painting began in the 16th century.

(Vẽ tranh giành trên phố chính thức vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began vĩ đại draw on the pavement using chalk. 

(Vào thế kỷ 16, những nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè bởi vì phấn.)

2. C:  At a street painting sự kiện, you can become an artist.

(Ở sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố, chúng ta cũng có thể trở trở nên một họa sỹ.)

Thông tin: So join in and become an artist yourself!

(Vì vậy, hãy nhập cuộc và phát triển thành một nghệ sỹ của chủ yếu mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year.

(Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth ra mắt mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. 

(Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những nghệ sỹ và tự nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng 600 họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement vĩ đại make the street a huge art gallery!

(Khoảng 600 nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm trở thành trên phố trở nên một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: etanol + agno3/nh3

Writing

4. Read the following letter and choose the correct answers.

(Đọc bức thư sau và lựa chọn câu vấn đáp trúng.)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, đôi mươi...

Hey Jack,

Let's go vĩ đại see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll lượt thích it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let bầm know if you can make it.

Looking forward vĩ đại seeing you there.

Best,

Chau 

1. This letter is from Chau vĩ đại ___________.

(Bức thư này kể từ Châu gửi cho tới...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter vĩ đại ________.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm...)

A. order Jack vĩ đại perform a show (yêu cầu Jack trình biểu diễn một tiết mục)

B. invite Jack vĩ đại see a show (mời Jack cút coi một mùng trình diễn)

C. make a complaint (đưa rời khỏi điều phàn nàn)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

28 đàng Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 mon 11, đôi mươi ...

Này, Jack,

Hãy nằm trong cút coi múa rối nước vô tối loại Bảy tuần này khi 8 giờ tối nhé. Tại công tác, chúng ta cũng có thể coi cơ hội những nghệ sỹ tinh chỉnh và điều khiển những con cái rối bên trên mặt mũi nước. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ quí nó. Nó ở 57B đàng Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau khi 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy mang lại tôi biết chúng ta cũng có thể cho tới hay là không nhé. Mong tiếp tục bắt gặp chúng ta ở ê.

Thân ái,

Châu

Lời giải chi tiết:

1 - A. This letter is from Chau vĩ đại a friend.

(Bức thư của Châu gửi cho tới một người chúng ta.)

Thông tin: Hey Jack, => cơ hội xưng hô dành riêng cho mình bè 

2 - B. Chau writes this letter to invite Jack vĩ đại see a show.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm chào Jack cút coi một công tác.)

Thông tin: Let's go vĩ đại see the water puppet show…. (Hãy cút coi công tác múa rối nước ….)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a letter vĩ đại invite someone vĩ đại a street painting festival, using the following cues.

(Viết thư chào ai ê cho tới Lễ hội vẽ tranh giành trên phố, dùng những khêu gợi ý sau.)

- Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh giành đàng phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning

(Thời gian ngoan bắt đầu: 9h, sáng sủa Chủ nhật)

- Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: chạm mặt những họa sỹ trên phố, vẽ tranh giành bên trên đàng phố)

- Time vĩ đại meet: 8:45 

(Thời gian ngoan bắt gặp nhau: 8:45)

Lời giải chi tiết:

468 Lang St, Ha Noi

Nov 12, 2021

Hi Nam,

Let's go vĩ đại see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I'm sure you'll lượt thích it. It's at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let bầm know if you can make it.

Looking forward vĩ đại seeing you there.

Best,

Linh

Tạm dịch:

468 đàng Láng, Hà Nội

12 mon 11 năm 2021

Chào Nam,

Hãy cút coi Lễ hội Vẽ tranh giành Đường phố vô sáng sủa Chủ nhật này khi 9h sáng sủa. Tại tiệc tùng, lễ hội, chúng ta cũng có thể chạm mặt những nghệ sỹ trên phố, vẽ tranh giành bên trên trên phố. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ quí nó. Nó ở Central Rd. Gặp chúng ta khi 8:45 ở bến xe pháo buýt thì sao? Hãy mang lại tôi biết nếu như chúng ta cũng có thể cho tới.

Mong sẽ tiến hành bắt gặp chúng ta ở ê.

Thân ái,

Linh


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank vĩ đại go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box vĩ đại complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going vĩ đại organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the tin nhắn again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going vĩ đại have a musical performance vĩ đại celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What tự you know? Work in groups and choose the correct answer vĩ đại each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related vĩ đại the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 cánh diều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.