sách kiểm tra mù màu
Sách kiểm tra thong manh màu sắc Ishihara gói gọn chắc chắn rằng, gọn gàng nhẹ nhõm thuận tiện khi vận đem.

Sau đấy là một bài xích test giản dị đánh giá thong manh màu sắc Ishihara. Rất giản dị chúng ta chỉ việc quan sát số mặt mũi trong những hình tròn trụ. Mỗi hình chúng ta nhìn trong vòng 5s tiếp sau đó đối chiếu với thành phẩm nhằm đánh giá coi đôi mắt của mình với chất lượng tốt hay là không.

Bạn đang xem: sách kiểm tra mù màu

Tấm số 1:

 • Tất cả người xem tiếp tục bắt gặp một số trong những 12, bao hàm cả những người dân bị thong manh màu sắc trọn vẹn - Nếu ai cơ bảo rằng chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp một chiếc gì cơ, hoặc bắt gặp một chiếc gì cơ không giống - chúng ta đang được xạo chúng ta :)

Tấm số 2:

 • Nếu nhìn thấy số 8: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nếu nhìn thấy số 3: là kẻ bị thong manh red color.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh màu sắc toàn cỗ.

Tấm số 3:

 • Nếu nhìn thấy số 29: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 70: là kẻ bị thong manh red color và xanh rờn lục.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh màu sắc toàn cỗ.

Tấm số 4:

 • Nếu bắt gặp số 5: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 2: là kẻ bị thong manh red color và xanh rờn lục.
 • Nếu ko thấy số gì: là kẻ bị thong manh màu sắc toàn cỗ.

Tấm số 5:

 • Nhìn thấy số 3: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nhìn thấy số 5: là kẻ bị thong manh red color và xanh rờn lục.
 • Không thấy số gì: hầu hết là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 6:

 • Nhìn thấy số 15: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nhìn thấy số 17: là kẻ bị thong manh red color và xanh rờn lục.
 • Không thấy số gì: hầu hết là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 7:

 • Nhìn thấy số 74: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc thông thường.
 • Nhìn thấy số 21: là kẻ bị thong manh red color và xanh rờn lục.
 • Không thấy số gì: hầu hết là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 8:

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 tập 1 trang 40

 • Nhìn thấy số 6: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 9


 

 • Nhìn thấy số 45: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 10

 • Nhìn thấy số 5: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 11

 • Nhìn thấy số 7: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 12

 • Nhìn thấy số 16: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 13

 • Nhìn thấy số 73: là người dân có cảm giác của mắt màu sắc bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh màu sắc ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 14

Xem thêm: gãy xương ngón chân bao lâu thì lành

 • Không với gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh màu sắc trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số nào là.
 • Nhìn thấy số 5: là người bị thong manh red color và xanh rờn lục

Tấm số 15

 • Không với gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh màu sắc trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số nào là.
 • Nhìn thấy số 45: là người bị thong manh red color và xanh rờn lục

Tấm số 16

 • Nhìn thấy số 26: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 6 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 lờ mờ lờ mờ.
 • Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 6 lờ mờ lờ mờ.

Tấm số 17

 • Nhìn thấy số 42: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 4 lờ mờ lờ mờ.
 • Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 4 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 lờ mờ lờ mờ.