phép nhân hai chữ số

Đối với Việc lớp 4 nhân với số sở hữu nhị chữ số, học viên vẫn tồn tại gặp gỡ nhiều trở ngại Khi ghi nhớ công việc triển khai đo lường.

Hôm ni sát cánh đồng hành với con cái vô bài học kinh nghiệm toán lớp 4 nhân với số sở hữu nhị chữ số này. Vuihoc.vn tiếp tục chỉ dẫn những em công việc triển khai luật lệ tính và những bài bác luyện áp dụng tự động luyện. Để học viên tương đương cha mẹ xem thêm thêm thắt.

Bạn đang xem: phép nhân hai chữ số

1. Hướng dẫn thực hiện Việc lớp 4 nhân với số sở hữu hai chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện nay luật lệ tính 45 x 25

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ nên qua chuyện trái

Ví dụ 1

 • 5 nhân 5 vì như thế 25, viết lách 5 ghi nhớ 2

5 nhân 4 vì như thế trăng tròn thêm thắt 2 vì như thế 22, viết lách 22

 • 2 nhân 5 vì như thế 10, viết lách 0  ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

 • Hạ 5

0 nằm trong 2 vì như thế 2, viết lách 2

9 nằm trong 2 vì như thế 11, viết lách 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện nay luật lệ tính 230 x 24

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi trật tự trừ nên qua chuyện trái

ví dụ 2

 • 4 nhân 0 vì như thế 0, viết lách 0

4 nhân 3 vì như thế 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

4 nhân 2 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

 • 2 nhân 0 vì như thế 0, viết lách 0

2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6

2 nhân 2 vì như thế 4, viết lách 4

 • Hạ 0

0 nằm trong 2 vì như thế 2, viết lách 2

6 nằm trong 9 vì như thế 15, viết lách 5 ghi nhớ 1

Hạ 4 thêm một vì như thế 5, viết lách 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút rời khỏi được công việc thực hiện:

Cách bước triển khai luật lệ nhân với số sở hữu nhị chữ số

2. Nhân nhẩm số sở hữu 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11 

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154 

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt điều tính và tính thì so với luật lệ nhân số sở hữu 2 chữ số với 11 thì tao hoàn toàn có thể triển khai nhẩm thời gian nhanh bằng phương pháp triển khai đặc điểm : ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì như thế 35, 40, 45

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 12 = 24

b) nó : 57 = 11

c) nó : 11 = 999

d) nó : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá bán của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh cơ từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng mạnh tăng gia tài xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su thiên nhiên. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được thêm thắt 826 cây. Hỏi sau 2 mùa cơ, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay luật lệ tính từng bước theo đòi trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy.

đặt tính và tính 1

 • 1 nhân 5 vì như thế 5, viết lách 5

1 nhân 1 vì như thế 1, viết lách 1

 • 8 nhân 5 vì như thế 40, viết lách 0 (dưới 1)  ghi nhớ 4

8 nhân 1 vì như thế 8, thêm thắt 4 vì như thế 12, viết lách 12

 • Hạ 5

1 nằm trong 0 vì như thế 1, viết lách 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

đặt tính và tính 2

 • 0 nhân 314 vì như thế 0

 • 2 nhân 4 vì như thế 8, viết lách 8

2 nhân 1 vì như thế 2, viết lách 2

2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6

 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x trăng tròn = 6280

đặt tính và tính 3

 • 8 nhân 6 vì như thế 48, viết lách 8 ghi nhớ 4

8 nhân 4 vì như thế 32, thêm thắt 4 vì như thế 36, viết lách 6 ghi nhớ 3

8 nhân 7 vì như thế 56, thêm thắt 3 vì như thế 59, viết lách 59

 • 1 nhân 746 vì như thế 746, viết lách 746

 • Hạ 8 xuống

6 nằm trong 6 vì như thế 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

4 nằm trong 9 vì như thế 13 thêm một vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1

5 nằm trong 7 vì như thế 12 thêm một vì như thế 13, viết lách 13

Vậy 746 x 18 = 13428

đặt tính và tính

9 nhân 2 vì như thế 18, viết lách 8 ghi nhớ 1

9 nhân 4 vì như thế 36 thêm một vì như thế 37, viết lách 7 ghi nhớ 3

 • 8 nhân 1 vì như thế 8, viết lách 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng biệt loại nhất)

8 nhân 2 vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

8 nhân 4 vì như thế 32 thêm một vì như thế 33, viết lách 33

 • Hạ 9 

8 nằm trong 8 vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

6 nằm trong 7 vì như thế 13 thêm một, vì như thế 14 viết lách 4 ghi nhớ 1

3 nằm trong 3 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

 • Với a = 35 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 35 x 99 = 3465

 • Với a = 40 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 40 x 99 = 3960

 • Với a = 45 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) nó : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) nó : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) nó : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) nó : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh sở hữu tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet cao su thiên nhiên là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng kilomet cao su thiên nhiên là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 11 = 777

b) nó : 21 = 121

c) nó : 40 = 198

d) nó : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ 22 lớp, 16 lớp sở hữu sĩ số là 38 học viên, 6 lớp sở hữu sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong thi đua vội vàng hạc thách thức 30 ngày. hiểu 5 ngày đầu thường ngày Thủy vội vàng được 72 con cái và Huyền vội vàng rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp theo sau thường ngày Huyền và Thủy vội vàng được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền tiếp tục vội vàng từng nào con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121       b) 1331          c) 7650                   d) 25245

Bài 2:

a) 804   b) 462       c) 1018           d) 978

Bài 3:

a) nó = 8547

b) nó = 2541

c) nó = 7920

d) nó = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học tập sinh

Xem thêm: m + hno3 → m(no3)n + n2o + h2o

Bài 5:

Đ/s: 3555 con hạc

Để thuần thục Khi thực hiện những bài bác toán lớp 4 nhân với số sở hữu nhị chữ số thì những em cần thiết cần cù thực hiện bài bác luyện gia tăng kỹ năng, tăng tài năng tính nhẩm thời gian nhanh. Cùng với cơ con cái hoàn toàn có thể theo đòi dõi học tập những khóa đào tạo và huấn luyện toán bên trên mamnongiathuong.edu.vn nhé.