phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

Câu hỏi:

13/10/2019 152,159

A. Cơ năng của xê dịch hạn chế dần dần bám theo thời gian

Bạn đang xem: phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

B. Biên chừng xê dịch tắt dần dần hạn chế dần dần đều bám theo thời gian

Đáp án chủ yếu xác

C. Nguyên nhân tắt dần dần xê dịch là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko nên khi này cũng đều có hại

Đáp án B

sai vì thế biên chừng xê dịch tắt dần dần chỉ giảm dần bám theo thời hạn,không hạn chế dần dần đều theo thời gian

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch tắt dần dần sở hữu những đại lượng này tại đây hạn chế liên tiếp bám theo thời gian?

A. Biên chừng và cơ năng.

B. Li chừng và vận tốc.

C. Biên chừng và vận tốc.

D. Biên chừng và vận tốc.

Câu 2:

Khi nói đến xê dịch chống bức, tuyên bố này sau đó là đúng?

A. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ thời trang là xê dịch chống bức.

B. Biên chừng của xê dịch chống bức là biên chừng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức sở hữu biên chừng ko thay đổi và sở hữu tần số vì chưng tần số của lực chống bức.

D. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Câu 3:

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Vectơ vận tốc của vật

A. luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối.

Xem thêm: một trong những ý nghĩa của chữ viết ai cập thời cổ đại là

B. có kích cỡ tỉ trọng nghịch tặc với kích cỡ li chừng của vật.

C. có kích cỡ tỉ trọng thuận với kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa xăm địa điểm cân đối.

Câu 4:

Khi nói đến xê dịch cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Li chừng của vật luôn luôn hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn hạn chế dần dần bám theo thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

D. Biên chừng xê dịch hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm sở hữu lượng m đang được xê dịch điều tiết. Khi hóa học điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự vì thế.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: cos x=1

D. tắt dần dần.