nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/09/2019 78,707

A. Tại địa điểm biên, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và vận tốc cực lớn.

Bạn đang xem: nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

B. Ở địa điểm biên, hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời vì chưng ko và vận tốc vì chưng ko.

C. Tại địa điểm cân đối, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và vận tốc vì chưng ko.

Đáp án chủ yếu xác

D. Ở địa điểm cân đối, hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời vì chưng ko và vận tốc cực lớn.

Đối với hóa học điểm xấp xỉ điều tiết, Khi hóa học điểm ở:

+ ở biên thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời vô cùng tè (=0) và khuôn khổ vận tốc vô cùng đại

+ ở VTCB thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời cực lớn (tốc chừng vô cùng đại) và vận tốc có tính rộng lớn vô cùng tè (=0)

Chọn đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ điều tiết có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực lớn là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc chừng khoảng của vật nhập một chu kì xấp xỉ là

A. 0 cm/s.

B. 15 cm/s.

C. đôi mươi cm/s.

D. 10 cm/s.

Câu 2:

Con rung lắc lốc xoáy m = 250 (g), k = 100 N/m, con cái rung lắc chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực chống bức đổi mới thiên tuần trả. Thay thay đổi tần số góc của nước ngoài lực thì biên chừng xấp xỉ chống bức thay cho thay đổi. Khi tần số góc theo thứ tự là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên chừng theo thứ tự là A1 và A2. So sánh A1 và A2

A. A1 < A2.

B. A1 > A2.

C. A1 = A2.

D. A1 = 1,5A2.

Câu 3:

Hai xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem phương trình xấp xỉ là x1=4cos(10πt-π3) x2=4cos(10πt+π6). Phương trình của xấp xỉ tổ hợp là

Xem thêm: gọi an cm là các trung tuyến của tam giác abc

Câu 4:

Tại và một điểm bên trên mặt mày khu đất, nếu như chu kì xấp xỉ điều tiết của con cái rung lắc đơn chiều lâu năm l là T thì chu kì xấp xỉ điều tiết của con cái rung lắc đơn đem chiều lâu năm 4l là

A. T/4.

B. 4T.

C. 2T.

D. T/2.

Câu 5:

Hai vật nằm trong lượng gắn nhập nhị lốc xoáy xấp xỉ nằm trong tần số và ngược trộn nhau. Hai xấp xỉ đem biên chừng theo thứ tự là A1, A2 và A1 =2 A2 . sành rằng Khi xấp xỉ 1 đem động năng 0,56 J thì xấp xỉ 2 đem thế năng 0,08 J. Khi xấp xỉ 1 đem động năng 0,08 J thì xấp xỉ 2 đem thế năng là

A. 0,đôi mươi J.

B. 0,56 J.

C. 0,22 J.

D. 0,48 J .

Câu 6:

Một vật xấp xỉ đem véc tơ vận tốc tức thời thay cho thay đổi bám theo quy luật v=10cos(2πt+π6). Một trong số thời gian vật trải qua địa điểm x = -5cm là

Xem thêm: phân tích đánh giá 1 tác phẩm truyện