những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

Câu hỏi:

23/06/2022 3,153

A. Độ cao bên trên địa điểm ném.

Bạn đang xem: những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

D. Cả chừng cao và vận tốc lúc đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: D.

Những nguyên tố tác động cho tới tầm xa vời của một vật được ném ngang:

- Độ cao bên trên địa điểm ném.

- Tốc chừng lúc đầu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật ở chừng cao trăng tròn m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0=5m/s theo phương ngang. Xác toan tầm xa vời của vật. Lấy g=10m/s2 .

A. 10 m.

B. trăng tròn m.

C. 15 m.

D. 25 m.

Câu 2:

Một vật ở chừng cao 5 m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời ban đầu v0=2m/s. Theo phương ngang. Xác toan thời hạn rơi của vật. Lấy g=10m/s2 .

A. 1 s

B. 2 s

C. 3 s

D. 4 s

Câu 3:

Vật ở chừng cao 10 m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0 theo phương ngang. Nếu thay cho thay đổi chừng cao ném vật thêm thắt 10 m nữa thì thời hạn rơi của vật cho tới Khi đụng chạm khu đất là bao nhiêu? Lấy g=10m/s2 .

A. 1 s.

Xem thêm: gọi an cm là các trung tuyến của tam giác abc

B. 2

C. 2 s.

D. 22

Câu 4:

Quỹ đạo của vật ném ngang vô hệ tọa chừng Oxy là

A. một nhánh của đàng Parabol.

B. đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa chừng.

C. là đường thẳng liền mạch vuông góc với trục Oy.

D. là đường thẳng liền mạch vuông góc với trục Ox.

Câu 5:

Một vận khích lệ đẩy tạ như hình bên dưới. Các vận khích lệ cần người sử dụng rất là nhằm đẩy một ngược tạ sao mang đến nó với tầm xa vời nhất. Yếu tố này tác động chủ yếu cho tới tầm xa vời.

Một vận khích lệ đẩy tạ như hình bên dưới. Các vận khích lệ cần người sử dụng (ảnh 1)

A. Vận tốc ném lúc đầu.

B. Góc ném (góc ăn ý vì thế phương ngang và phương của véc tơ vận tốc tức thời ban đầu).

C. Độ cao của địa điểm ném vật.

D. Cả 3 nguyên tố bên trên.

Câu 6:

Một máy cất cánh bay theo đòi phương ngang ở chừng cao 10 km với vận tốc 720 km/h. Viên phi công cần thả ngược bom kể từ xa vời cơ hội tiềm năng (theo phương ngang) từng nào nhằm ngược bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g=10m/s2 .

A. 9,7 km.

B. 8,6 km.

C. 8,2 km.

Xem thêm: c3h5(oh)3+cu(oh)2

D. 8,9 km.