nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua

Câu hỏi:

02/08/2019 36,613

A. Sự khuếch nghiền của CO2 vào lá cây

Bạn đang xem: nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua

B. Các phản xạ enzim vô quang quẻ hợp

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai đoạn quang quẻ hợp ý thực sự tạo thành C6H12O6 sao ở cây mía là?

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

C. Pha sáng       

D. Pha tối

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở thành xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở thành những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống chi tiêu hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh vô mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận toan này sau đấy là ko trúng về tầm quan trọng của quy trình bay tương đối nước qua loa lá?

A. Là động lực đầu bên trên canh ty bú mớm nước và muối hạt khoáng

B. Giúp khí ko há, CO2 khuếch nghiền vô vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: điện nghiệm

C. Giúp hạ nhiệt phỏng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của loại mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo nàn dinh cơ dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều nhân tố vi lượng mang đến cây

B. Bón nhiều phân bón canh ty cỗ lá phân phát triển

C. Bón phân, tưới nước hợp lí, tiến hành nghệ thuật che chở phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kinh nghiệm che chở hợp lí so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm này sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc phỏng huyết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối huyết cho tới những ban ngành thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp trúng là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín

D. 1, 2 và 3