nguyên hàm của dx

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, rất đầy đủ, bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

Bạn đang xem: nguyên hàm của dx

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi vì thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

Thực đi ra, tao vẫn vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là một trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

Xem thêm: Thắc mắc: Không biết Converse Real giá bao nhiêu?

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên cởi rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học

Xem thêm: phim lật mặt 3