nguyên hàm của 1 số

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, không thiếu thốn, bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

Bạn đang xem: nguyên hàm của 1 số

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vì thế thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

Thực đi ra, tớ vẫn vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là một trong những nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

Xem thêm: Thắc mắc: Không biết Converse Real giá bao nhiêu?

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên banh rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học

Xem thêm: Sục MLB rep 1:1 siêu hot like auth 99%