nghề sản xuất chính của cư dân văn lang âu lạc

Với giải thắc mắc 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc gom học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác luyện môn Lịch Sử 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Bạn đang xem: nghề sản xuất chính của cư dân văn lang âu lạc

Câu chất vấn 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6: Những nghề nghiệp phát hành chủ yếu của người dân Văn Lang - Âu Lạc là gì?

Lời giải:

- Những nghề nghiệp phát hành chủ yếu của người dân Văn Lang – Âu Lạc là:

+ Nông nghiệp trồng lúa nước và những cây hoa màu sắc.

+ Nghề luyện kim (đúc đồng, rèm sắt…).

Xem tăng những bài bác giải bài bác luyện Lịch Sử lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

Câu chất vấn khai mạc trang 60 Bài 14 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Dù ai chuồn ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười mon Ba...

Xem thêm: phân tử sinh học là

Câu chất vấn 1 trang 61 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Dựa nhập vấn đề nhập mục 1 và dùng phiên bản thiết bị hành chủ yếu nước Việt Nam...

Câu chất vấn 2 trang 61 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Nhà nước Văn Lang Thành lập và hoạt động nhập thời hạn nào? Hãy nêu chân thành và ý nghĩa sự Thành lập và hoạt động...

Câu chất vấn 3 trang 62 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Dựa nhập vấn đề mục 2 và dùng phiên bản thiết bị hành chủ yếu nước Việt Nam...

Câu chất vấn 4 trang 62 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Nhà nước Âu Lạc Thành lập và hoạt động nhập toàn cảnh nào? Nhà nước này còn có gì kiểu như...

Câu chất vấn 5 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Quan sát hình 6, 7, 8 và phụ thuộc vấn đề nhập mục a, em hãy tế bào miêu tả...

Câu chất vấn 7 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Trình bày những đường nét chủ yếu về cuộc sống ý thức của người dân Văn Lang, Âu Lạc...

Xem thêm: tieng anh lop 10 unit 4 listening

Luyện luyện và Vận dụng 1 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Hãy ghi lại những vấn đề cơ phiên bản nhất về nhị núi sông...

Luyện luyện và Vận dụng 2 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Nêu một số trong những trở thành tựu vượt trội của thời đại Văn Lang - Âu Lạc...

Luyện luyện và Vận dụng 3 trang 64 Lịch Sử lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống: Lễ hội Đền Hùng được tổ chức triển khai vào trong ngày 10-3 âm lịch thường niên...