năm 2016 là thế kỷ bao nhiêu

Câu hỏi:

25/08/2022 612

A.  XIX

Bạn đang xem: năm 2016 là thế kỷ bao nhiêu

B.  XX

C.  XVIII

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng số tuổi tác của u và con cái là 57 tuổi tác. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi tác. Hỏi u từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi?

Câu 2:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất .

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x  95 + 5 x 43

Câu 3:

5 tấn 8 kilogam = ……… kilogam ? 

Câu 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Xem thêm: viết bài văn tả cây phượng

Câu 5:

Trong những số sau số nào là phân tách không còn mang lại 2 là: 

Câu 6:

Đặt tính rồi tính.

a. 72356 + 9345

b. 3821 x 100 

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 7:

Trong những số 5 784;  6874 ; 6 784 ; 5748, số lớn số 1 là:

Câu 8:

Trong những góc tiếp sau đây, góc nào là là góc tù:

Câu 9:

Xếp những số sau: 2274 ; 1780;  2375 ; 1782 

Xem thêm: trao đổi về một vấn đề lớp 7

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:

Câu 10:

Nối số ở cột A với cơ hội gọi phù hợp ở cột B