một xe tải chở hàng có tổng khối lượng xe và hàng là 4 tấn

Câu hỏi:

18/06/2019 41,754

C. 2,0 tấn.

Bạn đang xem: một xe tải chở hàng có tổng khối lượng xe và hàng là 4 tấn

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Lực tính năng nhập nhì tình huống đều nhau nên:

F = m1a1 = m2a2

→ 4.0,3 = m2.0,6

→ m2 = 2 (tấn)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một xoắn ốc với chiều nhiều năm bất ngờ 10cm và có tính cứng 40N/m. Giữ thắt chặt và cố định một đầu và tính năng nhập đầu cơ một lực 1N nhằm nén xoắn ốc. Chiều nhiều năm của xoắn ốc khi bị nén là:

A. 5cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 7,5cm

Câu 2:

Hai tàu thuỷ với lượng 50.000 tấn ở xa nhau chừng 1km. Lực mê hoặc thân thuộc bọn chúng là:

A. 0,167.10-9N

B. 0,167.10-3N

C. 0,167N

D. 1,7N

Câu 3:

Phải treo một vật với trọng lượng bởi vì từng nào nhập xoắn ốc có tính cứng k = 100N/m nhằm nó dãn đi ra được 10cm ?

A. 10N

B. 5N

Xem thêm: cho phân số 7/19 hỏi phải thêm vào tử số và mẫu số cùng một số là bao nhiêu để được phân số bằng 1/2

C. 7,5N

D. 12,5N

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là đích thị.

A. Càng lên rất cao thì tốc độ rơi tự tại càng nhỏ.

B. Để xác lập trọng tải tính năng lên vật người tớ sử dụng lực nối tiếp.

C. Trọng lực tính năng lên vật tỉ trọng với trọng lượng của vật.

D. Trọng lượng của vật ko tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của vật cơ.

Câu 5:

Treo vật với lượng 300g vào trong 1 xoắn ốc trực tiếp đứng có tính nhiều năm 25cm. tường xoắn ốc có tính cứng 100N/m, tốc độ trọng ngôi trường g = 10m/s2. Chiều nhiều năm của xoắn ốc khi vật đứng thăng bằng là:

A. 25cm

B. 26cm

C. 27cm

D. 28cm

Câu 6:

Treo vật với lượng 400g vào trong 1 xoắn ốc có tính cứng 100N/m, xoắn ốc nhiều năm 30cm. Lấy g = 10m/s2, chiều nhiều năm thuở đầu của xoắn ốc là:

A. 25cm

B. 26cm

C. 27cm

Xem thêm: giải bài tập sinh 10 cánh diều

D. 28cm