một nguồn o phát sóng cơ theo phương trình u=2cos(20pit+pi/3)

Một mối cung cấp O trị sóng cơ giao động theo đòi phương trình: u=2cos(20πt + π/3) ( nhập cơ u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đòi đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là một trong những điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng chừng 42,5 centimet. Trong khoảng chừng kể từ O cho tới M với từng nào điểm giao động lệch sóng π/6 với nguồn?

Đáp án A

Bạn đang xem: một nguồn o phát sóng cơ theo phương trình u=2cos(20pit+pi/3)

Cách sóng: \(\lambda=\dfrac{v}{f}=10cm \)
I là vấn đề năm bên trên OM.
I lệch sóng \(\dfrac{\pi}{6} \) với nguồn
TH1: I sớm trộn rộng lớn u \(\dfrac{\pi}{6} \):
\(\Delta \varphi=\dfrac{IO.2\pi}{\lambda} =\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \rightarrow IO=\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \)
Mặt khác:
\(0\leq OI \leq OM \rightarrow 0\leq \dfrac{10}{12}+10k \leq 42,5 \)
\(\Rightarrow k=0,1,2,3,4\)Tương tự động với ngôi trường hợp: I trễ trộn rộng lớn u
\(k=1,2,3,4\)
Vậy bên trên OM với 9 điểm giao động lệch sóng \(\dfrac{\pi}{6} \) đối với nguồn
\(\Rightarrow A\)

Mooner Mooner Lệch trộn đối với mối cung cấp thì rất có thể trễ trộn hoặc sớm trộn nhé. Mình nghĩ về bài xích này 9 điểm là trúng rồi

3 Trả điều . 04/10/2020

Nguyễn Tùng Lâm Mình tưởng là sóng truyền kể từ o cho tới m thì nhập đề bài xích chất vấn là trong vòng kể từ O cho tới M với từng nào điểm dao dộng ..... Thì tôi chỉ xét tình huống trễ trộn đối với mối cung cấp thôi chứ ạ
Mình nghĩ về chỉ mất 4 điểm vừa lòng thui 😀

. 04/10/2020

Thanh Xuân thắc mắc của người tiêu dùng này với bài xích bên trên tương tự nhau nhưng mà mod, sao rời khỏi 2 kq không giống nhau ạ ?

. 11/09/2019

Nguyễn Đăng Vương Câu 15: Một mối cung cấp O trị sóng cơ giao động theo đòi phương trình: u=2cos(20pi.t+pi/3) (trong cơ u(mm), t(s)) sóng truyền theo đòi đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1(m/s). M là một trong những điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng chừng 42,5cm. Trong khoảng chừng kể từ O cho tới M với từng nào điểm giao động lệch sóng pi/6 với nguồn?
A. 9 B. 4 C. 5 D. 8

5 Trả điều . 10/09/2019

Vũ Tuấn Kiệt sorry em khuyết điểm ạ

. 05/06/2019

Vũ Tuấn Kiệt nếu như xét tình huống I sớm trộn rộng lớn mối cung cấp thì I nên ở ngoài OM chứ ạ?

. 05/06/2019

Đoàn Quang Minh ok e nhé , e rất có thể hiểu tình huống cơ như vậy này nha :
Ta với : 0 < x <= 42,5
20pi.x/v = pi/6 + k2pi
hoặc 20pi.x/v = -pi/6 + m2pi
=> 0 < pi/6 + k2pi < 20pi.42,5/100
hoặc : 0 < -pi/6 + m2pi < 20pi.42,5/100
=> -1/12 < k < 4,16
hoặc : -1/12 < m < 4,33
=> tao thấy k với 5 độ quý hiếm và m với 4 độ quý hiếm
Vậy tổng với 9 độ quý hiếm
Vậy bên trên OM với 9 điểm giao động lệch sóng pi/6 đối với nguồn

. 30/05/2019

Khả Khả cảm ơn anh ạ, em cứ nghĩ về nếu như trong trường hợp là mối cung cấp thì tiếp tục sớm trộn nhất

. 02/04/2018

Đoàn Quang Minh - Cũng được e nhé , với rất nhiều cách thức thực hiện nhưng mà , tuy nhiên a vẫn quí sử dụng phương pháp này rộng lớn , nó nghiêm ngặt :
+ Ta với : I lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp ( chứ không biết loại nào là sớm trộn hớn và loại nào là chậm trễ trộn rộng lớn ) nên tao xét 2TH :
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen thui tao phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tao tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm giao động lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A

. 02/04/2018

Xem thêm: hướng dẫn cách chia 2 chữ số

Đoàn Quang Minh - với chứ e , như ở bài xích này tao xét cả hai TH cơ vì thế đề ko mang lại loại nào là sớm hoặc chậm trễ trộn hơn hết
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen thui tao phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tao tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm giao động lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A

. 02/04/2018

Khả Khả mang lại em chất vấn là nhập dđ sóng cơ thì với tất cả th mối cung cấp trễ trộn rộng lớn đối với điểm giao động ạ?

2 Trả điều . 02/04/2018

QN Moon suy đoán thế này được ko anh. 40 centimet thì được 4lamda tức 4 chu kì thì với 8 điểm chếch pi/6 so sánh vơi mối cung cấp. còn 2,5 ứng với lamda/4 tức xoay tăng pi/2 nữa tao được một điểm. nên với 9 điểm trúng k ạ

1 Trả điều . 01/12/2017

Nguyễn Công Nguyên ghi nhớ về sau xét 2 TH nge con cái.

. 12/11/2017

Đoàn Quang Minh - Đâu e , tùy đề mang lại tao mới nhất hiểu rằng chứ : bài xích này đề ko mang lại loại nào là sớm hoặc chậm trễ trộn hơn hết
+ Ta với : I lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp ( chứ không biết loại nào là sớm trộn hớn và loại nào là chậm trễ trộn rộng lớn ) nên tao xét 2TH :
+ TH1 : I sớm trộn hớn mối cung cấp là pi/6
- Ta với : đen thui tao phi = 2pi.OI/ lam nhiều = pi/6 + k2pi
=> OI = lam nhiều /12 + k.lam đa
mà : 0 <= OI <= OM
=> 0 <= 10/12 + 10k < 42,5
=> -0,08 <= k <= 4,16
=> k = 0;1;2;3;4
* tương tự động I trễ trộn pi/6 đối với mối cung cấp thì tao tính được : k = 1;2;3;4
- Vậy bên trên OM với 9 điểm giao động lệch sóng pi/6 đối với mối cung cấp
=> A
OK E NHA !

. 17/10/2017

Phan Thanh Thế sao lại 2 TH ạ. Em tưởng Nguồn luôn luôn sớm trộn rộng lớn ạ

1 Trả điều . 17/10/2017

King Stars vch 2th

. 17/10/2017

nguyễn văn long vậy sao còn tồn tại tình huống i sơm trộn rộng lớn mối cung cấp ạ

. 21/09/2017

nguyễn văn long sóng truyền kể từ mối cung cấp cho tới thì i luôn luôn trực tiếp trễ trộn rộng lớn mối cung cấp chứ

2 Trả điều . 20/09/2017

Xem thêm: bieu hien hiv o nu gioi

Trần Thị Thủy 2pid/lamda==pi/6+k2pi d>0 d<0m ---.--- . 29/5/2017

. 29/05/2017

Trần Thị Thủy ai qua loa nhắc linh với nhằm tái hiện . . 29/1/2017

2 Trả điều . 29/01/2017

Xem tăng phản hồi (18/38)