mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của em

Xem tăng Bài luyện & Lời giải

Trong: [Kết nối học thức và cuộc sống] Giải technology 6 bài bác 1: Khái quát lác về mái ấm ở

I. Vai trò trong phòng ở

Quan sát hình 1.1 và cho thấy thêm vì thế sao loài người cần thiết mái ấm ở?

Bạn đang xem: mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của em

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải technology 6 bài bác 1: Khái quát lác về mái ấm ở

Xem điều giải

II. Đặc điểm cộng đồng trong phòng ở

1. Quan sát hình 1.4, em rất có thể nhận ra được chống công dụng này vô ngôi nhà?

Xem thêm: rong nho tác dụng

Xem thêm: các quốc gia thuộc đông nam á lục địa

Quan sát hình 1.4, em rất có thể nhận ra được chống công dụng này vô ngôi nhà?

Xem điều giải

III. Kiến trúc nhà tại đặc thù của Việt Nam

Kết nối năng lực

Sử dụng Internet hoặc qua loa sách, báo... nhằm thăm dò hiểu về Điểm lưu ý phong cách xây dựng nhà tại những vùng miền không giống nhau của việt nam.

Xem điều giải

Luyện tập

Ở điểm em sinh sống, đem những phong cách xây dựng nhà tại nào? Nhà sàn và mái ấm nổi phù phù hợp với những vùng này ở nước ta?

Xem điều giải