miền nghiệm của bất phương trình 3x+2(y+3) 4(x+1) y+3

Câu hỏi:

23/04/2021 24,773

C. (3; 2). 

Bạn đang xem: miền nghiệm của bất phương trình 3x+2(y+3) 4(x+1) y+3

Đáp án chủ yếu xác

Ta có: 

3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – hắn + 3

⇔ −x + 3y – 1 > 0.

Vì −3 + 3.2 – 1 > 0 là mệnh đề đích thị nên miền nghiệm của bất phương trình bên trên chứa chấp điểm đem tọa phỏng (3; 2).

Đáp án nên cần chọn là: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x − 3 là nửa mặt mũi phẳng lặng chứa chấp điểm:

A. (0; 0). 

B. (−4; 2). 

C. (−2; 2). 

D. (−5; 3). 

Câu 2:

Cho hệ bất phương trình 2x5y1>02x+y+5>0x+y+1<0. Trong những điểm sau, điểm này nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. O (0; 0). 

B. M (1; 0). 

C. N (0; −2). 

D. Phường (0; 2).

Câu 3:

Cho bất phương trình 2x + 3y  6  0 (1). Chọn xác minh đích thị trong những xác minh sau

A. Bất phương trình (1) chỉ tồn tại một nghiệm có một không hai.

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm. 

Xem thêm: gãy xương chậu có nguy hiểm không

C. Bất phương trình (1) luôn luôn đem vô số nghiệm.

D. Bất phương trình (1) đem luyện nghiệm là R.

Câu 4:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x2+y310x0x+123y22 chứa chấp điểm này trong những điểm sau đây?

A. O (0; 0). 

B. M (2; 1). 

C. N (1; 1). 

D. Phường (5; 1). 

Câu 5:

Điểm A(−1;3) là vấn đề nằm trong miền nghiệm của bất phương trình:

A. −3x + 2y – 4 > 0. 

B. x + 3y < 0. 

C. 3x – hắn > 0. 

D. 2x – hắn + 4 > 0. 

Câu 6:

Cho hệ bất phương trình x+3y202x+y+10. Trong những điểm sau, điểm này nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M (0; 1).

B. N (−1; 1). 

C. Phường (1; 3). 

Xem thêm: kể chuyện ngày như thế nào là đẹp

D. Q (−1; 0).