làm tròn số hàng nghìn


a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn. Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cà phê

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số hàng nghìn

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn.

b) Làm tròn xoe những số 82 134, 55 712, 46 000 cho tới hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn xoe cho tới sản phẩm nghìn

b) Làm tròn xoe cho tới hàng trăm nghìn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cafe. Hỏi nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới sản phẩm ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình ê thu hoạch được khoảng tầm từng nào ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới sản phẩm ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình thu hoạch được khoảng tầm 14 000 kilogam cafe.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp trúng.

Số dân của một thị xã là 71 839. Trong bài xích báo, cô phóng viên báo chí đã từng tròn xoe số dân của thị xã ê cho tới hàng trăm ngàn. Hỏi số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số nào?

Xem thêm: viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về 1 bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5.

Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Một vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 786 km. Mỗi các bạn tiếp sau đây đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao ê cho tới sản phẩm nào?

b) Trường hợp ý vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 425 km. Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao ê cho tới sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn em được những số nào?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) Quý khách hàng nam giới đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm nghìn

    Quý khách hàng nam giới đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm trăm 

    Quý khách hàng nữ giới đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm nghìn

b) Trường hợp ý vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 425 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm ngàn tớ được số 35 000 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm ngàn tớ được số 40 000 km.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối học thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 3 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.