khoảng cách 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

Câu hỏi:

18/06/2019 112,438

B. Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 3)

C. Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 4).

Đáp án chủ yếu xác

D. Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 5).

Đáp án: C

Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là 

Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng giao động nằm trong trộn bằng

A. λ/4.

B. λ.

C. λ/2.

D. 2λ.

Câu 2:

Một người xem bên trên mặt mày hải dương thấy cái phao nhô lên rất cao 10 chuyến Trong 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh phụ cận là 10 m. Tính vận tốc truyền sóng bên trên mặt mày hải dương.

A. v = 2,5 m/s.

B. v = 5 m/s.

C. v = 10 m/s.

D. v = 1,25 m/s.

Câu 3:

Khi sóng cơ truyền kể từ bầu không khí vô nước thì đại lượng nào là tại đây ko đổi?

A. vận tốc truyền sóng.

Xem thêm: giải anh 10 unit 6

B. bước sóng.

C. tích điện sóng.

D. tần số sóng.

Câu 4:

Một điểm A bên trên mặt mày nước giao động với tần số 100 Hz. Trên mặt mày nước người tao đo được khoảng cách đằm thắm 7 gợn lồi liên tục là 3 centimet. Khi tê liệt vận tốc truyền sóng bên trên mặt mày nước 

A. v = 50 cm/s

B. v = 50 m/s

C. v = 5 cm/s

D. v = 0,5 cm/s

Câu 5:

Khoảng cơ hội đằm thắm nhì điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng giao động vuông trộn (lệch trộn góc 900) là

A. λ/4.

B. λ/2.

C. λ

D. 2λ.

Câu 6:

Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(ωt), gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. Phương trình giao động của điểm M cơ hội O một quãng d với dạng

A. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 2)

B. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 3)  

C. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 4)

Xem thêm: những chi tiết nào cho thấy cơm hến là món ăn bình dân

D. u =Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 5)