khco3 có lưỡng tính không

Câu hỏi:

29/02/2020 3,708

D. Mg(OH)2

Bạn đang xem: khco3 có lưỡng tính không

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số hóa học (hay dung dịch) đem kỹ năng tính năng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là

A. 3

B. 5.

C. 2.

D. 4.  

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô hỗn hợp FeCl2 sau phản xạ chiếm được nhị hóa học kết tủa.

(b) Kim loại Cu tính năng với hỗn hợp láo lếu ăn ý NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Hỗn ăn ý Cu, Fe3O4 đem số mol đều bằng nhau tan không còn nội địa.

(d) Cho bột Cu vô lượng dư hỗn hợp FeCl3, chiếm được hỗn hợp chứa chấp nhị muối bột.

(e) Hỗn ăn ý Al và Na2O (tỉ lệ mol ứng là 2 : 1) tan trọn vẹn nội địa dư.

(f) Cho Ba dư vô hỗn hợp Al2(SO4)3 sau phản xạ chiếm được nhị hóa học kết tủa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3

B. 5

C. 4.

D. 6.

Câu 3:

Cho sơ loại phản ứng: (X)2NaOH Đinatri glutamat (Y) + C2H5OH + CH3OH.

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn

B. Muối Y được dùng thực hiện bột ngọt

C. X đem công thức phân tử là C9H17O4N

Xem thêm: phản ứng chuyển hoá giữa hai dạng đơn chất của phosphorus

D. Trong X chứa chấp cả link ion và link nằm trong hóa trị

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau

1. Các peptit đều phải có phản xạ color biure.

2. Fructozơ đem phản xạ với AgNO3/NH3 tạo nên Ag.

3. Đốt cháy trọn vẹn este no, đơn chức, mạch hở chiếm được CO2 và H2O số mol đều bằng nhau.

4. Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đều nhẹ nhõm rộng lớn nước, Lúc đun rét thì tan nội địa.

5. Thuỷ phân protein vì chưng axit hoặc kiềm Lúc đun rét chỉ chiếm được một láo lếu ăn ý những amino axit.

    6. Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức -NH2 và 1 chức -COOH) luôn luôn là số lẻ.

    7. Các amino axit đều tan nội địa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 6.

B. 5

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

A. CuSO4

B. FeCl2

C. Na2CO3

D.  KNO3

Câu 6:

Cho 0,15 mol láo lếu ăn ý rắn X gồm Mg và Fe vô hỗn hợp chứa chấp FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M chiếm được hỗn hợp Y và 7,52 gam rắn bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô Y, chiếm được 29,07 gam kết tủa. Nếu mang đến 0,15 mol X trên vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, thấy khí NO bay ra; đồngthời chiếm được hỗn hợp Z có lượng tăng 4,98 gam đối với hỗn hợp ban sơ. Cô cạn hỗn hợp Z thu được lượng muối bột khan là

A. 32,26 gam

B. 33,86 gam

C. 30,24 gam

Xem thêm: hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý

D. 33,06 gam