hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật

Câu hỏi:

03/08/2019 25,239

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích thị với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể rất có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định tấp tểnh về mặt mũi DT qua loa những  thế hệ cơ thể

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vừa phải đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa phải ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì thế kiểu dáng phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển cả sinh đẻ vì thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng phát triển thành hình sinh đẻ vì thế phân đôi

(5) con kiến sinh đẻ vì thế phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ vì thế kiểu dáng trinh tiết sinh

Tính đích thị (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: giải anh 10 unit 6

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên như thể hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi duy nhất thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính bắt gặp ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

Xem thêm: kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới